Jaký stropní systém?

Stropy patří do skupiny vodorovných nosných konstrukcí, které spolu s dalšími nosnými prvky zajišťují stabilitu celého objektu. Použitím chybných a nekvalitních materiálů či technologií může dojít k deformaci až DEMOLICI objektu. Ke každému stropu musí projektant udělat statický výpočet a v případě montovaného stropu plán kladení.

S jakými stropy se můžeme setkat při výstavbě rodinného domu? Stropy mohou být monolitické, dřevěné, spřažené, sestávající z nosníků a vložek spojených betonovou zálivkou, i snímatelné z různých typů ztraceného bednění a betonu. Kromě toho několik typy stropů jsou i z prefabrikovaných dílců.

 

Monolitický železobetonový strop umožňuje libovolně umístit stavební otvor, nezbytný například pro schodiště.

Tloušťka monolitického stropu, velikost, množství a uložení ocelové výztuže musí být vždy podle statického výpočtu pro danou stavbu. Rozhodně je nepřijatelné řešení typu: jako u souseda.

Monolitický železobetonový strop se při individuální výstavbě použije často. Jde o mokrý proces, při kterém je třeba vytvořit bednění s částí. Svou pevnost získá takový strop po 28 dnech, kdy beton vytvrdne.

Montovaný stropní systém Premacy nepotřebuje jeřáb ani náročné bednění. Podle plánu se přesně sestaví montážní podpěry, položí se nosníky, stropní tvárnice a desky s odpovídajícím odstupem. Žebra nad nosníky se zalévají betonem. Dutinami tvárnic je vhodné vést elektroinstalace. Délka nosníků je od 1 do 8,8 m.

 

Polomontovaný betonový stropní systém PM lze použít na nosné stěny zhotovené z cihel, pórobetonových bednících tvárnic a jiných materiálů. Jeho výhodou je, že do rozpětí 6 m nevyžaduje montážní podpěry, což výrazně urychluje výstavbu.

Stropní nosníky je třeba ukládat na železobetonové věnce, případně nadbetonávku betonovat společně s věncem nacházejícím se v úrovni stropu. Minimální uložení stropních nosníků na věnec je 100 mm (při nosnících s délkou do 5 m) a 120 mm (při nosnících dlouhých více než 5 m). Tloušťka hotového stropního systému je 190 mm.

 

Polomontovaný stropní systém PM skládá z:

a) prefabrikovaných částí

  • Betonového předpjatého nosníku PM-betonové stropní vložky PM 60/19
  • Betonové stropní vložky PM 60/25

 

b) částí zhotovených na stavbě

  • Stužujícího věnce (pod stropním systémem a v úrovni stropního systému)
  • Spojovací výztuže

 

Stropní dílce se nesmí na stavbě zkracovat ani jinak tvarově upravovat. Otvory do stropu se řeší několika způsoby. Otvory do průměru 150 mm můžeme do dílců vrtat přímo na stavbě. Větší otvory do šířky 250 mm se dělají přímo ve výrobě a objednatel na ně musí upozornit předem.

Otvory širší než 250 mm se dělají přerušením jednoho nebo více dílů, přičemž se použije ocelová výměna. Tyto otvory se řeší při tvorbě výkresu skladby stropu, který zpracovává výrobce dílců podle závazných podkladů objednatele. Na základě výkresu skladby a statických požadavků se pak na každý díl individuálně navrhne výztuž.

 

Montovaný strop

Je soustava nosných železobetonových nebo ocelových nosníků, na které se kladou stropní vložky. Žebra vyprofilovaná nad nosníky se pak zalévají betonem. Montované stropy mají vysokou únosnost, ačkoli jejich hmotnost je malá.

Stropní dílec netřeba během realizace podpírat a je nosný hned po položení. Maximální délka dílce je 6 000 mm.

Strop ze stropních dílců, které se vyrábějí průmyslově na zakázku. Jde o pórobetonové vyztužené prefabrikované panely. Umožňuje snadnou a rychlou montáž bez podpírání a bednění. Odbourává se další mokrý proces na stavbě a montáž stropních dílců může probíhat za každého počasí, díky čemuž se urychluje výstavba.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak se staví bílý strop?

Takzvaný bílý strop je tradiční vložkový strop s vysokou variabilitou. Umožňuje snadnou a rychlou montáž a je...
více…

Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…