Jaké jsou nejběžnější materiály na zateplení?

Pokud jste se rozhodli šetřit sebe, své peníze, životní prostředí a v neposlední řadě i svůj dům a zateplit ho, nespoléhejte se pouze na rady odborných firem, které tepelnou izolaci nabízejí, případně na rady prodavačů v stavebninách. Pokud nebudete mít alespoň základní přehled o škále tepelných izolací, může se stát, že se nerozhodnete správně.

Polystyren

Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí tavením a zpěněním. Má nízký součinitel tepelné vodivosti (kolem 0,04 W / mK) a malou objemovou hmotnost. Jeho nevýhodou jsou poměrně velké objemové změny a vysoká nasákavost. Nelze ho použít na místa, kde by mohla teplota vystoupit nad 70 ° C. Používá se k izolaci podlah, stěn (kromě vnější izolace suterénní stěny) a dvouplášťových střech. Nevýhody nasákavosti expandovaného polystyrenu se odstraňují výrobou extrudovaného polystyrenu (XPS). Výsledkem je uzavřená buněčná struktura, díky níž má výsledný polystyren vynikající vlastnosti. Nemá tendence smršťovat se, je téměř nenasákavý a má součinitel tepelné vodivosti pouze 0,03 W / m3. Stejně jako pěnový polystyren však neodolává vysokým teplotám. Používá se zejména pro izolaci základů, stěn a podlah.

 

Pěnový polyuretan

Je nejúčinnější tepelnou izolací. Jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,02 až 0,035 W / m3. Rozlišujeme měkký polyuretan a tvrdou polyuretanovou pěnu. Měkký je znám také pod názvem molitan a ve stavebnictví se téměř vůbec nepoužívá. Tvrdý pěnový polyuretan lze používat na ploché a šikmé střechy, na stěny suterénu jako pojistnou hydroizolaci a všude tam, kde není izolace chráněna proti vlhkosti.

 

Pěnový polyetylén

Jeho výhodou v porovnání s jinými materiály je, že je ohebný, pružný a nenasákavý. Má součinitel tepelné vodivosti 0,04 W / m3. Není odolný proti teplotám nad 80 ° C. Používá se zejména na izolaci potrubí a do plovoucích podlah.

 

Pěnové sklo

Vyrábí se zpěněním skleněné drtě spolu s práškovým uhlím. Protože tento izolační materiál má uzavřené póry, je nenasákavý. Je odolný proti extrémním teplotám a má vysokou pevnost v tlaku. Používá se zejména na místa, kde se izolace zatěžuje, jako jsou ploché střechy a terasy, a na izolaci zdí vystavených působení vody - stěny suterénu.

 

Minerální vlna

Vyrábí se drcením, tavením a rozvlákňováním více druhů hornin. Podle surovin rozeznáváme skleněnou a kamennou vlnu. Pro spotřebitele je hlavní rozdíl mezi oběma vlnami v jejich objemové hmotnosti (v hustotě). Skelná vlna je lehká, měkká a trvale elastická. Většinou se prodává v kotoučích a je stlačena až na jednu třetinu svého objemu. Některé výrobky mají parozábranu. Kamenná vlna má dvojí až desetinásobně větší hustotu než skleněná vlna, je tvrdší. Prodává se ve formě desek ve svém původním objemu. Vzhledem k širokému  spektru desek z minerální vlny může být jejich součinitel tepelné vodivosti v rozmezí 0,035 až 0,076 W / m3 Tento materiál snáší vysoké teploty. Žádný výrobek z minerální vlny nesmí přijít do kontaktu s vodou. Desky z minerální vlny se používají na izolaci šikmých střech, stěn, potrubí, podlah a plochých střech. Kamennou vlnu lze díky její odolnosti proti tlaku použít i jako zátěžovou izolaci.

 

Perlit

Materiál vyrobený zahřátím expandovaných hornin snese vysokou teplotu a je nasákavý. Používá se ve formě násypů nebo se přidává do betonu, malty a omítky a zlepšuje tak jejich tepelně-izolační vlastnosti. Materiál je odolný proti škůdcům i hnilobě.

 

Dřevěná vlna

Lisovaná spolu s cementem do desek je známá pod názvem heraklit. Materiál se vyznačuje dobrou tepelnou akumulací, dobře drží omítku, jeho tepelně-izolační vlastnosti jsou však v porovnání s ostatními vzpomínanými materiály horší. Proto se desky z dřevěné vlny používají v kombinaci s minerální vlnou. Hodí se pro využití v interiéru.

 

Odkud uniká teplo - kam s tepelnou izolací

Budova je nežádoucími přestupy tepla ohrožena na všech stycích s exteriérem, případně s nevytápěnými částmi budovy. Jinými slovy - teplo může unikat z budovy stěnami, střechou, základy, otvory v konstrukci, podlahou nad nevytápěným suterénem, podlahou nad terénem nebo i vnitřními stěnami mezi dvěma rozdílně vytápěnými provozovnami. Navíc mohou na konstrukci vznikat tepelné mosty na rozhraní různých materiálů a při změnách tvaru konstrukce. Pokud se rozhodnete zateplit si dům, myslete na to, že pouze kompletní zateplení všech míst a ploch včetně detailů může přinést žádoucí výsledek. Zateplit například pouze stěny a okna, a střechu ponechat v původním, špatném stavu je jak opravit střechu pouze na více děravé polovině.

 

Zdroj: Supellex - dřevěné podlahy, laminátové plovoucí podlahy, PVC podlahy

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak zateplit dům? Zateplovací systémy

V současnosti je zateplení budov častým tématem nejen pro majitele zděných nebo panelových obytných domů, ale i...
více…

Jak udělat vnější izolace stěn?

Vnější izolace stěn tvoří do jisté míry zimní ošacení domu. Pokud jsou správně vypracované, pomáhají při...
více…

Jaká je tepelná izolace ze dřeva a celulózy?

Už dávno se ví, jakou významnou funkci má správná tepelná izolace. Nejde pouze o tepelné ztráty. Velmi důležité je...
více…

Co je to tepelná izolace spodní stavby?

Tepelná ochrana stavebních konstrukcí hraje mnohem důležitější roli než za dob nízkých nákladů na energii....
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…