Jaké jsou výhody zateplení?

Tolikrát jsme už z různých stran slyšeli o přednostech zateplení, až nás asi všechny přesvědčily. Po odborných odůvodněních podložených výpočty a fyzikálními zákony není přece důvod neuznat výhody vyšší tepelně-izolační schopnosti obvodového pláště domu, pochybovat o tom, že díky zateplení zmizí problémy s plesnivějícími kouty, ušetříme na topení a zároveň zabezpečíme domu novou fasádu. Spolu se zateplovacím boomem se však objevily první negativní zkušenosti a první hlasy sýčků, kteří po vlastní zkušenosti s bydlením v zatepleném domě říkají: plísní jsme se nezbavili, zatéká nám, což předtím nebylo, a nová fasáda nevydržela ani rok.

V čem je tedy problém?

V poznávání zateplovacích systémů jsme se dostali do další fáze - na zateplených budovách se ukazují první nedostatky. Odlupuje se jen rok stará omítka, navzdory všem slibům o zlepšení kvality bydlení v zateplené budově se v rozích objevují plísně, kolem nových oken kondenzuje voda a do bytů zatéká na takových místech, na kterých nikdy předtím nezatékalo. Na vině však není zateplovací systém, ale jeho chybná realizace. Je to podobné jako se střechami - nemůžeme říci, že ploché střechy jsou v principu špatné. Jsou jen špatně udělané ploché střechy, které, bohužel, kazí pověst všech svých kolegyň. Ale stejně mohou být nekvalitně zrealizované i šikmé střechy, do nichž bude foukat a zatékat, bude se snižovat jejich konstrukce... Ale vraťme se k zateplení.

 

Kde je zakopaný pes?

Největší problém je v nekvalitní realizaci a  může mít kořeny mnohem hlouběji než na stavbě - začíná již ve fázi zpracování projektové dokumentace. Důvody, pro které je zateplení dobré, jsou notoricky známé, ale chybnou realizací se může efekt úplně ztratit. To znamená, že se nezabezpečí snížení potřeby energie, když není navržena správná tloušťka tepelné izolace a když se nezohlední všechny tepelné mosty. Když se nezateplí ostění a nadpraží okenních otvorů, tepelné mosty se dokonce ještě zvýrazní.

 

A pokud se nedostatečné zateplení fasády spojí s výměnou oken, sníží se výměna vzduchu a výsledkem jsou plesnivějící stěny. Když se neodstraní zatékání a systém se neuzavře, pokud se současně se zateplením nevyřeší detaily vystupujících konstrukcí, lodžie, balkóny a markýzy, voda se dostane do zateplovacího systému, pod izolací si najde spáry v původní stavební konstrukci a zateče tam, kde nikdy nezatékala. Tento problém se pak řeší jen velmi těžko, protože je skrytý pod zateplením a dodatečná náprava je velmi náročná. Důležité je proto navrhnout v projektové dokumentaci správně detaily, nejen skladbu zateplení jednoduché rovné plochy."Vždy jsem tvrdila, že v zateplené budově se plísně vyskytnout nemohou, ale po prohlídce několika projektů už vím, že je to možné. Projektová dokumentace totiž často neobsahuje to, co má obsahovat. Sama jsem autorizovanou inženýrkou, ale musím mluvit do řad autorizovaných inženýrů proto, že ve smyslu stavebního zákona mají odpovědnost za dílo. Pokud je správný návrh a správná realizace zateplovacího systému, určitě se potvrdí všechny klady a výhody zateplení. "

 

Pro běžného stavebníka je tedy při zateplování důležité požadovat kompletní projektovou dokumentaci s vyřešené detaily. Při zateplení platí stejně jako v mnoha jiných případech, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit levné věci. Pokud stavebník ušetří na projektové dokumentaci a ta proto nebude obsahovat vše, co obsahovat má, vystavuje se riziku, že zateplení mu přinese více starostí než užitku.  

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak zateplit dům? Zateplovací systémy

V současnosti je zateplení budov častým tématem nejen pro majitele zděných nebo panelových obytných domů, ale i...
více…

Jak udělat vnější izolace stěn?

Vnější izolace stěn tvoří do jisté míry zimní ošacení domu. Pokud jsou správně vypracované, pomáhají při...
více…

Jaká je tepelná izolace ze dřeva a celulózy?

Už dávno se ví, jakou významnou funkci má správná tepelná izolace. Nejde pouze o tepelné ztráty. Velmi důležité je...
více…

Co je to tepelná izolace spodní stavby?

Tepelná ochrana stavebních konstrukcí hraje mnohem důležitější roli než za dob nízkých nákladů na energii....
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…