Co dokáže voda bez hydroizolace?

Zemní vlhkost je trvalou součástí půdy (voda je vázána v kapiláře, resp. pórech půdy a netvoří souvislou hladinu). Jestliže základová konstrukce není proti ní chráněna, voda pronikne do hmoty základů a výsledkem je její nežádoucí kondenzace na vnitřních stěnách suterénních místností. Podle míry výskytu vlhkosti v zemině a propustnosti zeminy je nutná izolace proti zemní vlhkosti nebo zvýšené zemní vlhkosti.

Podzemní voda tvoří pod povrchem rezervoáry (plochy nebo proudy), které mohou mít hladinu v různých hloubkách. Její výskyt a charakteristiku ovlivňuje složitý systém profilu a skladby podloží a zemin. Při vytváření izolací proti podzemní vodě musíme vědět, jak se voda v místě osazení objektu chová a bude chovat po jeho osazení. Na objekt (a samozřejmě i na izolaci) působí podzemní voda hydrostatickým tlakem - vytváří určité zatížení, podle kterého projektant zvolí izolaci proti beztlakové podzemní vodě nebo tlakové podzemní vodě. Každá voda má však zároveň specifické chemické složení, na základě čehož je třeba někdy izolovat i proti agresivní vodě (narušuje stavební materiály, když se s nimi dostane do kontaktu) nebo proti velmi měkké podzemní vodě (obvykle má rozpouštěcí schopnost).

 

Voda při mimořádných příležitostech

V některých případech se před zahájením stavby ve svahu nezjistí tlaková voda, ale po osazení objektu na vrstevnice může suterénní zdivo vytvořit bariéru, která brání odtoku vody po svahu. Takto zadržená a nahromaděná voda se stává tlakovou. V tomto případě třeba povrchovou vodu odvést žlábkem okolo stavby a vyřešit drenáž v základové části objektu. Hydroizolace proti tlakové vodě se běžně zhotovuje do vany, kterou tvoří podkladový beton a svislé stěny. Tím se zajistí celistvost a ochrana izolace. Svislá stěna vany musí končit přibližně 30 cm nad hladinou podzemní vody, zbytek podzemní stavby stačí izolovat proti zemní vlhkosti.

 

Chování vody ovlivňují také vlastnosti zeminy - tomu je třeba přizpůsobit výběr hydroizolace. Pokud se podzemní části budovy nacházejí v málo propustné zemině (zadržuje vodu), vrstva zeminy se může při dlouhotrvajících deštích změnit na vanu přeplněnou vodou. Zemní vlhkost se změní na podzemní vodu - vytvoří souvislou hladinu a začne působit hydrostatickým tlakem. Vhodným řešením pro zmírnění tohoto tlaku bývá opět vybudování drenážního systému po obvodu celé stavby a izolace proti tlakové vodě.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Spodní stavba a nutnost hydroizolace

Základy a stěny suterénu musí splňovat důležité úkoly jako rozložení zatížení a zabránění přístupu vody a...
více…

Dřevostavby v zápase s vlhkostí

Voda a vlhkost přicházející ze země a srážkami z ovzduší jsou odvěkými nepřáteli dřeva. Nejsou však jedinými...
více…

Jak na rozvody teplé a studené vody?

Potrubní rozvody na teplou a studenou vodu jsou neodmyslitelnou součástí každé stavby. Při stavbě nového domu je...
více…

Jak na vodoinstalace na chalupě?

Vodoinstalace na chalupě má svá specifika. Dům je obydlen nepravidelně a to může v zimě po nesprávném návrhu nebo...
více…

Jaké druhy přírodních izolačních materiálů použít na zateplení a izolaci domu?

Pokud jsme ekologickými aktivisty, určitě se zajímáme o přírodní materiály k zateplení. Z ekologického a...
více…

Jak se dělají kontaktní zateplovací systémy?

Tepelná pohoda je termín, který charakterizuje klima v interiéru příjemné pro člověka. Ať už je to v zimě, když...
více…

Jak se dělají odvětrávané zateplovací systémy?

Odvětráné zateplovací systémy se montují suchým způsobem (bez použití stěrek a lepidel) - na fasádu je zakotven...
více…

Jak provést dodatečné zateplení?

Jaké jsou možnosti dodatečného zateplení? Odborníci jednoznačně doporučují zateplit z vnější strany, přičemž...
více…

Jaké jsou výhody zateplení?

Tolikrát jsme už z různých stran slyšeli o přednostech zateplení, až nás asi všechny přesvědčily. Po odborných...
více…

Jaké jsou nejběžnější materiály na zateplení?

Pokud jste se rozhodli šetřit sebe, své peníze, životní prostředí a v neposlední řadě i svůj dům a zateplit ho,...
více…