Jak izolovat spodní stavbu?

V případě, že máme postavený suterén z jiného materiálu než je vodotěsný beton, budeme muset vytvořit vrstvu hydroizolace ať proti zemní vlhkosti nebo tlakové, podzemní či srážkové vodě. K tradičnímu způsobu patří izolovaní suterénu minimálně dvěma vrstvami elastomér bitumenových pásů.

Prvním krokem při realizaci takové izolace je nanesení penetračního nátěru, který na sebe naváže prachové zrnka a zajistí lepší přichycení asfaltových pásů. Při výběru vhodných izolačních pásů si nechejte poradit odborníky, kteří vám pomohou zorientovat se mezi různými druhy asfaltových pásů s posypem nebo bez něj, s zpevňovací mřížkou, s hliníkovou vložkou a mnoha dalšími druhy. Po vytvoření izolace z asfaltových pásů, je třeba tyto chránit před poškozením buď drenážní fólií, nebo deskami tepelné izolace.

 

Dalším způsobem jak zaizolovat stěny a podlahu suterénu je použití 2-komponentní spárovací černouhelné hmoty. Hmota se nanáší na připravený, začištěný povrch upravený jednou vrstvou penetračního nátěru. Na první vrstvu spárovací hmoty o tloušťce 2 mm se položí armovací síťka. Tato se překryje druhou vrstvou černouhelné hmoty v takovém množství, aby přestala být síťka viditelná. Kdo touží po suchém suterénu může se rozhodnout i pro samolepící izolační fólii. Samolepící izolační fólie je vhodná na stěny, které jsou v přímém styku se zeminou, ale nejsou ohroženy tlakovou spodní vodou. Samolepící fólie se skládá z kvalitní dvojvrstvé, netrhavé speciální fólie s plastickou bitumen kaučukovou těsnící vrstvou.

 

Hydroizolace základové spáry

Na vytvoření bezpečné hydroizolace kontaktní základové spáry (mezi základem a stěnami) je třeba po obvodu základové desky vybetonovat do výšky 10 cm věnec s izolačním pásem o šířce nejméně 24 cm. Úkolem izolačního pásu je vodotěsně uzavřít spáry mezi základy a stěnami, případně mezi jednotlivými etapami betonáže. Izolační pás bývá vyroben z PVC a měl by být dostatečně široký, aby došlo k dokonalému přichycení k betonové hmotě, a tím i k vytvoření kvalitní izolace.

 

Tepelná izolace spodní stavby

Tepelná izolace spodní stavby se dlouhodobě využívala pouze jako ochranná vrstva proti mechanickému poškození hydroizolace. V současnosti se v zahraničí podílí velkou měrou na snižování tepelných úniků a tím i na snižování nákladů na energii. Bohužel u nás se tento fakt stále podceňuje. Proto se tepelná izolace spodní stavby často opomíjí. Účinná tepelná izolace objektu musí vytvořit souvislé obalení budovy dostatečně tepelně nepropustným materiálem. Z tohoto důvodu je například při výstavbě nízkoenergetických nebo pasivních domů nutná tepelná izolace i pod základovou deskou. Na zateplení suterénu, jakož i na ochranu izolace před mechanickým poškozením, se používají desky o tloušťce při nízkoenergetických domech 8 až 12 cm a při pasivních domech 16 až 20 cm.

 

Nejběžnějším tepelně-izolačním materiálem, který se používá pro zateplení spodní stavby je extrudovaný polystyren. Mezi jeho vlastnosti, které jej předurčují k použití na spodní stavbu, patří vyšší pevnost a mechanická odolnost. Pokud chceme sloučit tepelně-izolační a drenážní funkci můžeme použít desky z extrudovaného polystyrenu, které mají na povrchu nehnijící geotextilie odolné proti huminové látce z půdy, teplotním změnám i mrazu. Desky se připevňují na stěny bezrozpouštědlovými lepidly nebo se lepí bodově studeným asfaltem, tak aby vznikl přeplátovaný spoj a drenážní rohož zůstala na vnější straně. Podmínkou dobré funkce systému je účinná drenáž. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Spodní stavba a nutnost hydroizolace

Základy a stěny suterénu musí splňovat důležité úkoly jako rozložení zatížení a zabránění přístupu vody a...
více…

Jaké druhy přírodních izolačních materiálů použít na zateplení a izolaci domu?

Pokud jsme ekologickými aktivisty, určitě se zajímáme o přírodní materiály k zateplení. Z ekologického a...
více…

Jak se dělají kontaktní zateplovací systémy?

Tepelná pohoda je termín, který charakterizuje klima v interiéru příjemné pro člověka. Ať už je to v zimě, když...
více…

Jak se dělají odvětrávané zateplovací systémy?

Odvětráné zateplovací systémy se montují suchým způsobem (bez použití stěrek a lepidel) - na fasádu je zakotven...
více…

Jak provést dodatečné zateplení?

Jaké jsou možnosti dodatečného zateplení? Odborníci jednoznačně doporučují zateplit z vnější strany, přičemž...
více…

Jaké jsou výhody zateplení?

Tolikrát jsme už z různých stran slyšeli o přednostech zateplení, až nás asi všechny přesvědčily. Po odborných...
více…

Jaké jsou nejběžnější materiály na zateplení?

Pokud jste se rozhodli šetřit sebe, své peníze, životní prostředí a v neposlední řadě i svůj dům a zateplit ho,...
více…

Jak zateplit dům? Zateplovací systémy

V současnosti je zateplení budov častým tématem nejen pro majitele zděných nebo panelových obytných domů, ale i...
více…

Jak udělat vnější izolace stěn?

Vnější izolace stěn tvoří do jisté míry zimní ošacení domu. Pokud jsou správně vypracované, pomáhají při...
více…

Jaká je tepelná izolace ze dřeva a celulózy?

Už dávno se ví, jakou významnou funkci má správná tepelná izolace. Nejde pouze o tepelné ztráty. Velmi důležité je...
více…