Jak na izolace základové konstrukce?

Základy a stěny suterénu musí splňovat důležité úkoly jako rozložení zátěže a zabránění přístupu vody a zimy do objektu. Vsakující srážková voda a vlhkost stoupající z podzemních vod - zemní vlhkost - namáhá všechny části stavebních objektů, které se dotýkají půdy. Zemní vlhkost pochází ze stoupající vlhkosti a ze srážkové vody, která prosakuje přes nesoudržné půdy nebo výplňový materiál.

Je třeba s touto vlhkostí počítat vždy, proto je kvalitní hydroizolace nevyhnutelná. Proti vytvoření krátkodobé vzduté vody, například při silných srážkách je třeba vybudovat drenáž. Vytvoření kvalitní a dostatečně chráněné hydroizolace vyžaduje i problematická tlaková voda vznikající, pokud se kolem objektu shromažďuje vzdutá voda, která nemůže na soudržné půdě v stavební jámě, později určené na zasypání, odtékat, nebo když stavební objekt zasahuje až do oblasti podzemní vody.

 

Dalším důvodem proč chránit spodní stavbu hydroizolací je ochrana konstrukčních prvků, zejména nechráněného železobetonu, který mohou poškozovat složky půdy rozpustné ve vodě, příměsi spodní vody, ale i průmyslové odpadní vody. V praxi rozlišujeme dva základní způsoby ochrany před vlhkostí a vodou: hydroizolační stavební materiály, které se přidávají na nechráněné konstrukce, a vodotěsné konstrukční prvky, například konstrukce z vodotěsného betonu. Při použití vodě nepropustného betonu odpadá vytvoření vrstvy izolace proti vlhkosti a vodě.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Spodní stavba a nutnost hydroizolace

Základy a stěny suterénu musí splňovat důležité úkoly jako rozložení zatížení a zabránění přístupu vody a...
více…

Jaké druhy přírodních izolačních materiálů použít na zateplení a izolaci domu?

Pokud jsme ekologickými aktivisty, určitě se zajímáme o přírodní materiály k zateplení. Z ekologického a...
více…

Jak se dělají kontaktní zateplovací systémy?

Tepelná pohoda je termín, který charakterizuje klima v interiéru příjemné pro člověka. Ať už je to v zimě, když...
více…

Jak se dělají odvětrávané zateplovací systémy?

Odvětráné zateplovací systémy se montují suchým způsobem (bez použití stěrek a lepidel) - na fasádu je zakotven...
více…

Jak provést dodatečné zateplení?

Jaké jsou možnosti dodatečného zateplení? Odborníci jednoznačně doporučují zateplit z vnější strany, přičemž...
více…

Jaké jsou výhody zateplení?

Tolikrát jsme už z různých stran slyšeli o přednostech zateplení, až nás asi všechny přesvědčily. Po odborných...
více…

Jaké jsou nejběžnější materiály na zateplení?

Pokud jste se rozhodli šetřit sebe, své peníze, životní prostředí a v neposlední řadě i svůj dům a zateplit ho,...
více…

Jak zateplit dům? Zateplovací systémy

V současnosti je zateplení budov častým tématem nejen pro majitele zděných nebo panelových obytných domů, ale i...
více…

Jak udělat vnější izolace stěn?

Vnější izolace stěn tvoří do jisté míry zimní ošacení domu. Pokud jsou správně vypracované, pomáhají při...
více…

Jaká je tepelná izolace ze dřeva a celulózy?

Už dávno se ví, jakou významnou funkci má správná tepelná izolace. Nejde pouze o tepelné ztráty. Velmi důležité je...
více…