Osvětlení - praktické rady

Důsledek působení světla na lidský organismus a jeho vliv na náladu člověka je nesporný. Protože převážnou část našich poznatků nám zprostředkovává zrak, je důležité dbát na správné osvětlení. Únava, deprese, stres a mnohé další psychické a fyzické nemoci úzce souvisejí s působením světla a barev. Kvalitu osvětlení můžeme hodnotit na základě kvalitativních a kvantitativních parametrů.

Intenzita osvětlení se udává v luxech (lx). Její velikost je důležité posuzovat s ohledem na účel osvětlení, např. na pracovním stole bychom měli mít alespoň 300 lx, při práci s jemnými detaily (vyšívání) alespoň 500 lx, na oddechovou činnost stačí podstatně menší intenzita.

Rovnoměrnost osvětlení je zvláště důležitá na pracovních stolech, kde by neměly být výrazné světlejší a tmavší místa. Osvětlení míst určených k pracovní činnost je třeba navrhnout tak, aby světlo bylo rozloženo co nejrovnoměrněji.

Hospodárnost je velmi důležitým parametrem a posuzuje se v souvislosti s minimalizací celkových nákladů (investičních i provozních) na osvětlení. Často i v tomto případě platí, že levné osvětlení se může ukázat jako cenově náročné zejména pro vysokou spotřebu elektrické energie, o problémech souvisejících s negativním dopadem na zdraví nemluvě.

Údržba je velmi důležitá. Pouze dobře udržované a pravidelně čištěné svítidlo slouží svému účelu a nemění se postupně pouze na pracholapku. Směrování světla a stínivost umožňuje správně vnímat i trojrozměrné předměty. Pomocí osvětlení vytvoříme vhodné stíny a světlo můžeme směřovat tak, aby dotvořily architekturu prostoru. Je velmi důležité, abychom pro daný prostor zvolili svítidla vzhledově sladěná s osvětleným prostorem, na vysoké estetické úrovni, aby tak spolu s interiérem vytvořily podmínky pro dobrou vizuální i mimozrakovú pohodu.

 

Světelné zdroje

Požadavky na světelné zdroje se mění. Do popředí se dostávají úspora spotřebované elektrické energie, produkty neškodí životnímu prostředí a delší životnost.

Náklady na nákup a výměnu světelných zdrojů přímo souvisejí s cenou a životností. Obecně platí, že čím dražší světelné zdroje, tím jsou zpravidla úspornější a mají delší životnost. Při osvětlování místností můžeme dosáhnout použitím vhodné kombinace zdrojů značné úspory při relativně nízkých nákladech. V současnosti si můžete vybrat z bohaté nabídky světelných zdrojů pro svůj byt i pracoviště.

Jedním z nejdůležitějších parametrů je měrný výkon. Čím je tento výkon vyšší, tím je zdroj účinnější, to znamená, že ze stejného množství elektřiny vyrobí více světla.

Žárovky jsou nejznámějším a nejrozšířenějším zdrojem světla. Jsou nejméně hospodárné, na světlo přemění pouze asi 5% spotřebované elektřiny. Zbytek spotřebované elektřiny se odvádí do okolí ve formě tepla. Jsou však nejlevnější. Jejich životnost je dost krátká (kolem 1000 hodin svícení), proto je lepší používat je tam, kde svítí krátký čas a nepravidelně.

Halogenové žárovky jsou úspornější než běžné žárovky a mají asi třikrát delší životnost. Umožňují vytvořit jedinečné osvětlení interiéru. Jsou vhodné na zvýrazňující osvětlení (např. osvětlení vitrínky, obrazu), ale použít je lze i na osvětlení pracovního stolu nebo na čtení. Na jejich provoz je však třeba použít vhodný klasický nebo elektronický transformátor.

Zářivky pracují na odlišném principu než žárovky (rtuťové nízkotlaké výbojky, nesprávně se nazývají neónkami). Jako jedno z efektivních zdrojů světla v porovnání se standardní žárovkou totiž vyprodukují stejné množství světla s použitím menšího množství elektrické energie. Zářivky jsou v domácnostech vhodným světelným zdrojem tam, kde se klade důraz na optimální využití elektrické energie, jasné a kontrastní světlo, dlouhou životnost bez poklesu světelného toku (pro osvětlení pracovního stolu v kuchyni, zrcadla v koupelně apod.) Při jejich výběru jsme však limitováni rozměrem svítidla, do kterého je zářivka určena. Jejich životnost dosahuje 8 000 až 10 000 h svícení.

Kompaktní zářivky mají až 80-procentní úsporu elektrické energie při porovnání s běžnou žárovkou.Můžeme jimi nahradit žárovky ve stávajících svítidlech. Jsou vhodné zejména v prostorách, kde se déle svítí. Většinou však musíme počítat s pomalejším náběhem na plný světelný výkon. Nevýhodou je i dost vysoká cena, avšak vzhledem k úspoře energie se vám výdaje za úspornou zářivku rychle vrátí.

 

Svítidla

Správné osvětlení nevytvoříme bez výběru vhodného svítidla, do kterého se světelné zdroje umísťují. Svítidla plní funkci rozdělení světelného toku zdrojů v prostoru tak, aby se dosáhlo dobrých světelných podmínek a prostor působil atraktivněji. Kromě toho svítidla mají i dekorační funkci, jejich design by měl být v souladu s interiérovým řešením místnosti.

Než začneme přemýšlet o tom, jak místnost osvětlit, měli bychom si ujasnit, co od osvětlení v té které místnosti očekáváme, jaké jsou naše priority - množství světla, vytvoření vhodné atmosféry, spotřeba energie, bezpečnost.

Obecně můžeme říci, že čím je osvětlen prostor větší, tím větší příkon zdrojů budeme potřebovat. V malé místnosti často dobře vystačíme pouze s jedním centrálním svítidlem, ale ve velké místnosti je třeba na zajištění rovnoměrného osvětlení použít více svítidel.

 

Obývací pokoj

V obývacím pokoji se na vytvoření celkového osvětlení dá použít nepřímé zářivkové osvětlení. Zářivky je třeba umístit tak, aby neoslňovaly. Zářivky umístěny v garnižovém páse nejenže vytvářejí dojem prodlouženého dne, čímž na nás působí antidepresivně, ale zároveň zabraňují i pohledu do pokoje zvenčí. Místní osvětlení v obývacím pokoji doporučujeme realizovat použitím stojanových svítidel s halogenovými reflexnímu žárovkami.
Na osvětlení malého stolku dobře poslouží stojanové svítidlo nebo závěsné stahovací svítidlo s kompaktní zářivkou.

Osvětlení knihovny a křesla na čtení je nejlepší zajistit vícezdrojovou svítilnou s halogenovými žárovkami či kompaktními zářivkami. Podobně se dají použít i reflektorová svítidla instalovaná na stropní liště podél knihovny.

Při návrhu osvětlení by se nemělo zapomenout i na osvětlení pozadí za televizorem, čímž se sníží kontrast a únava očí. Pro tento účel se vyrábějí i speciální svítidla.

 

Ložnice

Vhodné je nepřímé osvětlení, např. stojanová svítidla s kompaktní zářivkou nebo halogenovou žárovkou směřovanou do stropu.

Na osvětlení postelí se lépe než svítidla na nočních stolcích hodí nástěnná svítidla umístěná nad hlavou odpočívajícího. Osvětlení zrcátka toaletního stolku doporučujeme zajistit nejlépe pomocí dvou lineárních žárovek po obou stranách zrcadla. Vhodné je i osvětlení vnitřního prostoru skříní svítidly na dveřový kontakt.

 

Dětský pokoj

Osvětlení dětských pokojů závisí na věku dětí. Je třeba osvětlit prostor na hru, ale i postele. Pro malé děti je vhodné nepřímé zářivkové osvětlení. Pokoje pro děti v předškolním věku doporučujeme osvětlit přímými zářivkovými svítidly nebo svítidly s kompaktní zářivkou. Je důležité nevynechat osvětlení umístěné v záhlaví postele. V pokojích školáků je třeba klást důraz na dobře osvětlený pracovní stůl prostřednictvím energeticky úsporných kompaktních zářivek.

 

Kuchyně

Základní osvětlení v kuchyni je třeba vytvářet jako nepřímé použitím zářivkových svítidel. Pokud je v kuchyni jídelní stůl, měl by být osvětlen závěsnou stahovací svítilnou s kompaktní zářivkou, ale můžeme využít i žárovky s tónovaným světlem. Pracovní plochy v kuchyni, jakož i sporák, doporučujeme osvětlit vhodně cloněným zářivkovým svítidlem. Spíž nebo komoru v kuchyni je vhodné osvětlit svítilnou s kompaktní zářivkou na dveřový kontakt.

 

Koupelna, chodby a ostatní prostory v bytech

V koupelnách bytů je třeba správně osvětlit zrcadlo - vhodné jsou dvě svítilny umístěny po stranách zrcátka nebo lineární žárovky, pro větší zrcadla i zářivky s teplou barvou světla. Ve větších koupelnách je vhodné použít stropní svítidlo umístěné uprostřed místnosti. V koupelně je zvláště důležité poradit se při návrhu osvětlení s odborníkem, abyste předešli zbytečnému riziku úrazu elektrickým proudem.

Při osvětlení chodby a dalších vnitřních prostor je třeba dbát na to, aby nebyly osvětleny výrazně méně než místnosti, které propojují. V opačném případě se musí oko změněným světelným podmínkám neustále přizpůsobovat, což samozřejmě způsobuje jeho únavu.

Ve vstupních prostorách bytů a rodinných domů namísto celkového osvětlení doporučujeme upřednostnit osvětlení detailů (obrazy, květinový kout apod.). Odražené světlo od nich zajišťuje nejen dostatečný rozptyl světla, ale také správnou orientaci v prostoru. Pro tento účel se dají použít různé reflektorové světelné zdroje, např. halogenové žárovky. Nesmíme zapomínat na osvětlení domácího telefonu a věšáku či zrcadla. Na osvětlení živých květin umístěných v předsíni je vhodné využít zářivky se speciální barvou světla.

Šatní skříně se dají velmi účelně osvětlit svítidly s kompaktními zářivkami zapínanými automaticky prostřednictvím dveřního kontaktu při otevření skříně.

 

Venkovní osvětlení

V současnosti se stále častěji setkáváme s osvětlením venkovních prostor. Hlavním cílem většinou bývá odstrašování nezvaných hostů. V takovém případě je vhodné a z dlouhodobého hlediska i levnější než celonoční svícení, instalovat senzory pohybu, které okolí domu rozsvítí pouze v případě, že zaregistrují nějaký pohyb. Náhlé rozsvícení spíše upozorní okolí, že se něco děje, a zloděje překvapí. Pokud je hlavním cílem osvětlení zahrady nebo celého domu a zajištění orientace osob, je třeba použít odpovídající svítidla a zdroje. Měly by být cloně né tak, aby svítili jen na zem a ne například sousedům do oken.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Dětský pokoj plný variací

Dětský pokoj je mnohem důležitější prostor v bytě, jak by mnozí předpokládali. Pomáhá formovat duševní a...
více…

Každá místnost potřebuje jiné světlo

Každá místnost má specifické nároky na osvětlení. Jiné světlo je třeba v ložnici, jiné v koupelně, jiné v...
více…

Osvětlení - informace, tipy, rady, návody

Jaké osvětlení si vybrat? Úsporné zářivky je vhodné používat v místnostech, kde se jimi svítí delší dobu....
více…

Jak na světelné rozvody?

Světelné rozvody vycházejí ze zvolené koncepce osvětlení. Z hlediska komfortu užívání je důležité správné...
více…

Přirozené světlo skrz střechu

Stále častěji se podkroví zahrnuje do obytného prostoru. V souvislosti s vytvořením útulného a zdravého bydlení,...
více…

Jak na osvětlení v podkroví?

Podkroví domů bývaly kdysi třinácté komnaty, kam směli vstoupit jen dospěláci. V šeru tajemného a neprobádané...
více…

Chcete do koupelny bezpečné osvětlení?

Zakázané ovoce nejvíce chutná. Ve skrytu duše určitě každý z nás přizná, že někdy v životě porušil pravidla....
více…

Jak na osvětlení koupelny?

I vám se někdy ráno v koupelně stává, že nepoznáváte tvář, která se na vás dívá ze zrcadla? Příčinu nemusíte...
více…

Jak na osvětlení kuchyně?

Pro osvětlení v kuchyni platí stejná pravidla jako pro osvětlení v ostatních prostorech v bytě nebo rodinném domě. I...
více…

Jak na správné osvětlení místností?

Správně navržené osvětlení dokáže udělat nejen s prostorem, ale i s naší psychikou úplné divy. Pokud budeme mít...
více…