Je lepší dům na míru nebo z katalogu?

Jedno staré přísloví říká, že první dům, který postavíme, máme dát k demolici, druhý prodat a až do třetího se nastěhovat. Dnes je toto pravidlo zřejmě neproveditelné. Jak se však vyvarovat chyb a postavit krásný a útulný dům hned napoprvé!

Stavba domu je nesporně dlouhodobá a náročná investice. V první řadě si musíme uvědomit, co vlastně hledáme, a sestavit si takzvaný stavební program, kde si určíme priority. Tento přehledný plán nám usnadní rozhodování, které místnosti potřebujeme a které bychom v případě finančních důvodů oželeli. Nároky na provoz domu se samozřejmě postupem času mění, jak se vyvíjejí obyvatelé, a proto je důležité i zohlednění tohoto faktoru. Takže výhledová možnost změnit časem pokoj na pracovnu nebo vytvořit v podkroví samostatné bydlení pro dospělé dítě je prospěšná.
Když už máme pozemek a sestaven stavební program, stojíme před fází, která začíná projektem a pokračuje realizací. Fáze projektu je velmi důležitá, protože díky pečlivému plánování se můžeme vyvarovat chyb, což nám později ušetří čas a finance. V tomto okamžiku stojí za uvážení, zda zvolit projekt katalogový, nebo individuální řešení.

 

Výhody a nevýhody katalogového projektu

První výhodou, která přiláká většinu stavebníků k tomuto řešení, je cena. Je totiž výrazně nižší než při projektu na míru. V tomto případě je třeba zohlednit své požadavky a najít v hotových projektech také dispoziční řešení, které odpovídá našim představám. Na dobré dispoziční řešení je třeba klást velký důraz, protože například místnosti, které mají ve všech zdech okna a dveře, se těžko zařizují nábytkem apod. Některé stavební společnosti nabízejí i možnost navštívit typový dům, což je určitá výhoda - klient si může dům prohlédnout ještě před realizací. Další výhodou domů z katalogu je rychlost pořízení dokumentace ke stavebnímu povolení, kterou lze získat asi do měsíce od zadání objednávky.

 

Nevýhodou katalogového projektu je jeho univerzálnost, to znamená, že není začleněn do konkrétního prostředí a nereaguje na specifika pozemku. Ani orientace na světové strany se nemusí shodovat s naší konkrétní situací. Tuto nevýhodu můžeme částečně odstranit změnami v projektu, ale to cenu katalogového projektu zvýší.
Problematická je i jistá uniformita katalogových domů, která je zřejmá zejména v satelitních městech.

 

Domy z katalogu jsou většinou připraveny už jako projekty pro stavební povolení a to znamená, že se nevěnuje pozornost detailům.

Součástí žádosti o stavební povolení mj. bývá:

  • Situační plán s vyznačením navrhované stavby včetně všech přípojek, hranic pozemků a sousedních staveb
  • Kompletní výkresová část, která zahrnuje: půdorysy, řezy, pohledy, výkresy základů atd..
  • Technická zpráva obsahující popis konstrukcí atd.
  • Průvodní zpráva
  • Výkresová a textová část zdravotnětechnických instalací, vytápění a elektroinstalace
  • Požární zpráva.

 

Život v rodinném domě je odlišný od života v bytě. Jednou z jeho hlavních výhod je propojení se zahradou. Důležité je nezapomenout ani na dostatek úložných prostor na sezonní oblečení, ale i na věci určené na úklid nebo domácí práce.

 

Při nákupu tohoto typu dokumentace by si měl stavebník zjistit, zda se v projektu řeší kromě stavebně-architektonické části i topení, rozvod plynu, kanalizace, odvod zplodin atd.. Je třeba vědět, že změny v dokumentaci může dělat podle autorského práva pouze autor díla nebo projektant s jeho souhlasem. V ceně projektu navíc často nebývá zahrnuto osazení domu na konkrétní pozemek, připojení na inženýrské sítě a ani výkres základů.

 

Cena realizace katalogových projektů se vypočítá buď podle ceny za krychlový metr obstavaného prostoru nebo podle rozpočtových položek. V případě uvedené katalogové ceny domu třeba zjistit, zda jsou základy součástí kalkulace, protože ne vždy to bývá pravidlem - a tato položka stavbu rozhodně prodraží. Ani při výběru katalogového projektu není špatné kontaktovat odborníka, aby nám poradil s výběrem vhodného řešení pro náš nový domov.

 

Většina takzvaných klasických dispozicí má prostory, jako jsou obývací pokoj, jídelna a kuchyň, situované v přízemí domu. Naopak soukromá část (ložnice) je na patře. Výhled na jezero, který poskytují výše položené místnosti, vedl architekty k přehodnocení tohoto pravidla a díky tomu si majitelé užívají krásné scenérie po celý den.

 

Projekt šitý na míru

Proti individuálnímu řešení hovoří vyšší pořizovací cena, která je však vyvážena jinými výhodami. V tomto případě řešení vytváří architekt i stavebník. Na základě seznámení se stavebním pozemkem a potřebami rodiny vzniká architektonická studia. Může vzniknout i několik variant a postupně se dospěje k řešení, které vyhovuje ekonomicky, vzhledem i dispozicí celé rodině. Využití konkrétní terénní situace a orientace na světové strany může nepochybně přinést investorovi mnoho výhod.

 

Další fází po zpracování architektonické studie, která řeší dispozici, členění, tvar a vzhled domu, je dokumentace pro územní rozhodnutí (v případě, pokud není sloučené stavební řízení s územním). Následuje projekt pro stavební povolení. Podle této dokumentace můžeme začít stavět. Posledním typem projektové dokumentace je realizační projekt. Je to nejpodrobněji zpracována dokumentace pro provádění stavby a zároveň na výběr stavební firmy. Její součástí jsou mj. výkaz výměr, technické specifikace jednotlivých položek a detailní zpracování navrženého technického řešení. Zároveň představuje nejdražší typ projektové dokumentace. Rozhodně je však třeba realizační projekt vyžadovat při složitějších stavbách.

 

Architekt je člověk, kterého platíme za to, aby nám navrhl dům do detailů a abychom se vyvarovali chyb, které mohou pramenit z naší nezkušenosti. Výsledkem by měl být dokonale promyšlený dům, splňující naše představy. Někteří stavebníci váhají, koho oslovit na vypracování projektu. Jestli architekta nebo projektanta - stavebního inženýra. Zde je třeba říci, že každý je specialista na něco jiného. Architekt tvoří scénář našeho bydlení. Zahrnuje do konečného řešení naše požadavky a zároveň jejich sloučením s možnostmi, které nabízí náš pozemek. Navrhuje celkové dispoziční a architektonické řešení. Projektant - stavební dělník je odborník na technickou stránku. Je to člověk, který je schopen dokumentaci zpracovat do detailu. Měl by mít přehled o všech typech materiálů a cenách, a zároveň poradit, co je vhodné pro Váš dům. A jak si vybrat dobrého architekta? Určitě je dobré prohlédnout si jeho předchozí stavby a případně se zeptat na reference. Rozmanitost každé realizace naznačuje individuální přístup ke každému řešení.
 Ať se již rozhodneme pro katalogový, nebo individuální projekt, je vždy nutné vyvarovat se módních výstřelků. Ty se uplatní spíše v designu nebo interiéru. Protože dům často stavíme minimálně na celý život, většinou i pro další generace, nesmíme zapomenout ani na to, že dům by měl tvořit celek a nelze bez koncepce uplatňovat vše, co se nám líbí právě toto léto.

 

Na co nesmíme zapomenout při dispozičním uspořádání domu:

  • Rozdělení domu na odpočinkovou a společenskou část.
  • Vhodná orientace na světové strany.
  • Začlenění domu do okolí. Pomocí vnější terasy (nebo zimní zahrady) se vnitřní interiérové části propojují s exteriérem a naopak.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…