Proč stavět na klíč?

Přemýšlíte nad tím, jakým způsobem se dopracovat k vlastnímu rodinnému domku? Můžete se rozhodnout pro svépomocnou výstavbu, můžete si na jednotlivé části stavby hledat dodavatele, nebo vše svěřit do rukou jednomu, čili nechat si postavit dům "na klíč".


 • Zejména na venkově má stále svou tradici svépomocná výstavba, kdy stavebník provádí většinu prací sám, s pomocí rodiny a známých. Svépomocná výstavba je časově poměrně náročná, protože zahrnuje nejen samotné práce, ale i shánění materiálu a vyžaduje odborné předpoklady. Výhodou je, že pokud se rozhodnete pro svépomocnou výstavbu, můžete ušetřit značné množství finančních prostředků za stavební práce. Oprava případných chyb vás však může stát peníze navíc. Nevýhodou  je samozřejmě vyšší cena stavebních materiálů, protože si nemůžete uplatnit slevy jako velkoodběratelé. Nespornou výhodou je to, že získáte absolutní přehled o celé stavbě. Je tedy třeba zvážit, zda se vám vyplatí věnovat se stavbě takříkajíc na plný úvazek a co to znamená pro vaše zaměstnání.

  Druhou možností je nechat si postavit dům na klíč. V tomto případě si stavebník vybere jednoho generálního dodavatele stavby, který zajistí všechny práce na základě dohodnuté smlouvy o dílo. Výhodou je, že tento způsob výstavby vás osvobodí od náročného vyřizování a výsledkem je hotový dům se zárukou. Na druhé straně je cena za takovou výstavbu vyšší, protože platíte za každou vykonanou práci.

  Ze zákona musí na výstavbu dohlížet kvalifikovaný stavební dozor, který kontroluje splnění podmínek stavebního povolení, dodržování postupu prací a faktury. Firma nám může poskytnout svůj stavební dozor. Pokud se obáváte jeho zaangažovanosti, zabezpečte si dozor vlastní. Samozřejmě, není vhodné přistupovat k výstavbě pasivně. Je lepší mít stavbu pod kontrolou a korigovat odchylky skutečnosti od našich představ či vyměnit některý výrobek. Pozitivem stavby na klíč je rychlost realizace. Práce na sebe plynule navazují a nezdržuje vás to, co by mohlo brzdit svépomocnou výstavbu - zapomněli jste na to nebo ono a musíte shánět, elektrikář nemá čas, koupili jste málo dlaždic, vybrali jste si zcela nevhodný produkt a podobně. Stavba se skládá skutečně z množství nezbytných drobností. Délka výstavby závisí od toho, jaký dům jste si objednali. Montovaný dům bude hotový i do osmi týdnů, zděný za 6 - 8 měsíců. Záleží to samozřejmě od náročnosti projektu.

  Někde mezi těmito dvěma způsoby stavění je výstavba domu pomocí jednotlivých dodavatelů. V současnosti jde o nejrozšířenější způsob realizace stavby, kdy si stavebník zajistí některé práce svépomocí a ostatní úkony si objednává u jednotlivých firem. Můžete si také celou výstavbu takříkajíc vyskládat objednávkami u firem. Výhodou je především nižší finanční náročnost. Vyžaduje však čas na výběr firem, které vám práce dodají. Pokud jste ve stavebnictví úplní laici, budete potřebovat odborníka nebo zkušenějšího známého, který vám poradí, kde vůbec začít. Nevýhodou je, že nemáte garanci na stavbu jako celek. Tím, že dodavatelem prací je více různých firem, často ještě prostřednictvím subdodávek, v případě výskytu problémů se někdy těžko dokazuje, kde se stala chyba a kdo je za ni odpovědný.

 • Rekapitulace proč stavět na klíč:

 • Nemáme čas organizovat výstavbu.
 • Vůbec se v oblasti stavby nevyznáme a nevíme jak na to.
 • Chceme bydlet co nejrychleji a zároveň kvalitně.
 • Máme dostatek finančních prostředků.
 • Chceme výstavbu svěřit do rukou jedné firmy, která nám pomůže a můžeme s ní vše konzultovat.
 • Nepotřebujeme mít absolutní kontrolu nad celým procesem výstavby.
 • Potřebujeme pomoci s výběrem domu, příp. pozemku a všemi povoleními a dokumenty.
 • Požadujeme dostatečnou garanci za hotový dům.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…

Rodinné domy a jejich budoucnost

To co se očekávalo od rodinného domu v minulosti, platí i dnes. Má být útočištěm pro rodinu, poskytnout soukromí,...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…