Co dělat před zahájením stavby, poslední krok

Po zvážení nabídek jednotlivých stavebních firem jsme si vybrali tu, která pro nás dům postaví.

Následuje uzavření smlouvy o dílo. Je to velmi důležitý dokument, který vymezuje práva a povinnosti obou stran. Smlouva by měla být co nejdetailnější a vyžaduje přesné vymezení předmětu a místa stavby, termín jejího dokončení a převzetí, soupis prováděných prací a dodávaných materiálů včetně napojení na inženýrské sítě, cenu prací i materiálů, způsob platby, poskytované záruky na dokončenou stavbu, způsob reklamace a povinnost odstranění případných chyb a mnohé další údaje.

Důležité je dohodnout se na řešení případných neočekávaných nákladů nebo námi požadovaných změn v průběhu výstavby. Nechceme, aby se stalo, že firma nám po zhotovení domu předloží seznam dalších provedených prací, které nebyly předmětem smlouvy. Pro tento případ je vhodné do smlouvy uvést, že další práce se budou řešit formou dodatku ke smlouvě a až po jeho podpisu mohou být zrealizovány.

Celou smlouvu o dílo je vhodné nechat si vypracovat nebo alespoň zkontrolovat právníkem i stavebním odborníkem mimo společnost, s kterou smlouvu uzavíráme.

 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…