Co dělat před zahájením stavby, poslední krok

Po zvážení nabídek jednotlivých stavebních firem jsme si vybrali tu, která pro nás dům postaví.

Následuje uzavření smlouvy o dílo. Je to velmi důležitý dokument, který vymezuje práva a povinnosti obou stran. Smlouva by měla být co nejdetailnější a vyžaduje přesné vymezení předmětu a místa stavby, termín jejího dokončení a převzetí, soupis prováděných prací a dodávaných materiálů včetně napojení na inženýrské sítě, cenu prací i materiálů, způsob platby, poskytované záruky na dokončenou stavbu, způsob reklamace a povinnost odstranění případných chyb a mnohé další údaje.

Důležité je dohodnout se na řešení případných neočekávaných nákladů nebo námi požadovaných změn v průběhu výstavby. Nechceme, aby se stalo, že firma nám po zhotovení domu předloží seznam dalších provedených prací, které nebyly předmětem smlouvy. Pro tento případ je vhodné do smlouvy uvést, že další práce se budou řešit formou dodatku ke smlouvě a až po jeho podpisu mohou být zrealizovány.

Celou smlouvu o dílo je vhodné nechat si vypracovat nebo alespoň zkontrolovat právníkem i stavebním odborníkem mimo společnost, s kterou smlouvu uzavíráme.

 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…

Rodinné domy a jejich budoucnost

To co se očekávalo od rodinného domu v minulosti, platí i dnes. Má být útočištěm pro rodinu, poskytnout soukromí,...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…