Jak vybrat projektanta?

Výběr projektanta - značně může ovlivnit kvalitu dodané projektové dokumentace. Na jedné straně je to úroveň architektonicko-stavebního řešení daného objektu, na druhé straně jsou to náklady na jeho realizaci.

Tvarově členitý a architektonicko-nekoherentní objekt bude vyžadovat daleko větší investice, než stejně velký jednoduchý objekt s nenáročnou dispozicí. Ne každému investorovi se líbí oblé půdorysné tvary místností s obloukem, členěním fasád, nebo např. strohý a jednoduchý funkcionalismus.

Proto je při výběru architekta - projektanta  třeba přihlédnout k:

  • architektonický styl - projev a to na základě již realizovaných staveb, které buď zapadají do vašich představ o pěkné architektuře nebo ne
  • dosavadní zkušenosti s podobnými stavbami (reference)
  • komplexnost služeb - kvalitní poradenství, zajištění inženýrské činnosti, projektu interiérů apod.
  • zkušenosti a sehranost týmu projektantů se kterými spolupracujete
  • vybavení a možnosti jeho ateliéru - zajištění zmenšeného modelu navrhovaného objektu, počítačové vizualizace apod.
  • Podobně jako v jiných oblastech i zde platí, že možnost širšího výběru nabízí lepší kvalitu za dobrou cenu.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…