Jak vybrat projektanta?

Výběr projektanta - značně může ovlivnit kvalitu dodané projektové dokumentace. Na jedné straně je to úroveň architektonicko-stavebního řešení daného objektu, na druhé straně jsou to náklady na jeho realizaci.

Tvarově členitý a architektonicko-nekoherentní objekt bude vyžadovat daleko větší investice, než stejně velký jednoduchý objekt s nenáročnou dispozicí. Ne každému investorovi se líbí oblé půdorysné tvary místností s obloukem, členěním fasád, nebo např. strohý a jednoduchý funkcionalismus.

Proto je při výběru architekta - projektanta  třeba přihlédnout k:

  • architektonický styl - projev a to na základě již realizovaných staveb, které buď zapadají do vašich představ o pěkné architektuře nebo ne
  • dosavadní zkušenosti s podobnými stavbami (reference)
  • komplexnost služeb - kvalitní poradenství, zajištění inženýrské činnosti, projektu interiérů apod.
  • zkušenosti a sehranost týmu projektantů se kterými spolupracujete
  • vybavení a možnosti jeho ateliéru - zajištění zmenšeného modelu navrhovaného objektu, počítačové vizualizace apod.
  • Podobně jako v jiných oblastech i zde platí, že možnost širšího výběru nabízí lepší kvalitu za dobrou cenu.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…