Jak na zdění stavby?

Pro vícepodlažní budovy, malé zahradní zdiva nebo dodatečně vyzděné příčky je společné to, že jsou zhotoveny z cihel nebo tvarovek a malty. Jak si i Vy můžete vystavit požadované zdivo, to se dozvíte na následujících stránkách.

 

Materiál: cihly nebo tvarovky, malta

 

Nářadí: vodováha, míchací rotor, zednická lžíce, zednický kartáč, zednická šňůra, zednické kladivo, zednická naběračka, zednická stěrka

 

Časová náročnost: asi 4 h / m3

 

Zdivo musí mít dostatečnou pevnost a stabilitu, proto se cihly spojují zpravidla cementovou maltou. Obyčejné cihly se zazdívají normální maltou, na zdivo ze speciálních tvarovek se používá jemnější malta. Obyčejnou maltu si můžete buď koupit jako polotovar, nebo si ji svépomocí namíchat. Každá zeď se musí osazovat na nosném podkladu, a to ať již z betonu nebo nosného zdiva.

Jednou ze základních požadavků při tvorbě jakéhokoliv stavebního díla je jeho zajištění před škodlivými účinky vody a vlhkosti. Souhrn těchto ochranných opatření nazýváme hydroizolací nebo izolací proti vodě a vlhkosti.

Hydroizolaci zdiva zajistíme tak, že na nosný podklad položíme hydroizolační asfaltový pás, který se vyrábí v různých provedeních.

 

Zvlhčování

Obyčejné zdění si na následujících stránkách předvedeme s podélně děrovanými cihlami, což však platí i pro ostatní tvarovky a vápenopískové cihly, vylehčené betony a betony, tak i pórobeton. Podklad před zahájením práce důkladně vyčistěte, odstraňte zbytky prachu, olejů a špíny. Před nanesením malty podklad navlhčete, a to u při málo savých podkladů a studeném počasí méně, při savých podkladech a teplém, suchém počasí více. Smočení zajistí kvalitní spojení malty s podkladem a zabrání příliš rychlému vsáknutí vody.

 

Nanášení malty

Pomocí zednické lžíce nyní nanášejte vrstvy malty. Při podélně děrovaných cihlách musí mít malta správnou konzistenci. Příliš řídká malta by se totiž mohla úplně ztratit v děrovaných otvorech cihel.

 

Osazování cihel

Potom cihly osazujte do maltového lože a přiklepněte je pomocí držadla zednické lžíce nebo kladiva do správné polohy. Cihla by se měla do malty vnořit, malta by tedy neměla být příliš suchá, protože by mezi maltou a cihlami nevzniklo dostatečné spojení. Příliš suchou maltu musíte odstranit a nahradit čerstvou.

Osazujte několik cihel za sebou. Pak můžete vyplnit svislé mezery mezi cihlami maltou, kterou sem natlačíte pomocí zednické lžíce. To je běžná metoda, která se používá při cihlách většího formátu. Při osazování cihel menších formátů naneste maltu na boční stěnu cihly ještě před tím, než ji položíte do maltového lože. Před nanesením další vrstvy malty si podklad musíte znovu navlhčit. Malta se na ložnou vodorovnou spáru nanáší a roztírá tak, aby po přiklepnutí cihel byla asi 1,2 cm silná. Svislá styčná spára by měla být asi 1 cm silná. Při zdění bychom se měli striktně držet těchto rozměrů, při menších rekonstrukčních pracích nejsou menší odchylky příliš důležité.

Velkoformátové cihly s drážkami na maltové zálivky přiřazujeme natěsno k sobě. Takto vzniklé oboustranné žlábky se dodatečně vyplňují maltovou zálivkou. Některé profilované tvarovky přesně zapadají jedna do druhé, a proto se nemusí dostatečně zalévat maltovou zálivkou. Bloky s dutinami nebo jednostranně uzavřené tvarovky se kladou vždy dutinami dolů. Pokud potřebujete pouze 10 cm tlusté zdivo, doporučuje se použít prefabrikované desky, které se spojují velmi jemnou zvláštní maltou.

 

Zdění pomocí velmi jemných maltových směsí

Přesné stavebnicové tvarovky velkých a malých formátů nejčastěji spojujeme pomocí velmi jemných maltových směsí. Tato malta, která má již téměř lepící charakter, se nanáší pouze ve velmi tenkých vrstvách a po zasedání tvarovek nebo bloků tvoří tloušťku vodorovných a svislých styčných spár pouze 1 mm. Tato maltová směs se používá zejména při zdění z pórobetonových tvarovek.

Jemnou maltovou směs míchejte pomocí míchacího rotoru, dokud nezůstane hladká a bez hrudek. Jiná metoda míchání zde není vhodná. Tato maltová směs má správnou konzistenci tehdy, když se rýhy, které po sobě zanechává ozubená zednická stěrka, do sebe neslévají.

Osaďte nejspodnější vrstvu zdiva do obecné vápenno-cementové malty. Tvarovky se musí zvlhčovat pouze při velkých vedrech, případně je třeba postupovat podle návodu výrobce. Jemnou maltovou směs pak nanášejte pomocí speciální zednické lžíce s typizovanými rozměry, které jsou totožné s šířkou vyráběných tvarovek. Při menších pracích můžete použít i větší ozubené stěrky (se 4 mm ozubením). Tvarovky, které mají pero a drážku, potřebují pouze vodorovnou maltovou styčnou spáru, svislé styčné spáry nemusíte vyplňovat maltou.

 

Osazování tvarovek

Osaďte nyní tvarovky do maltového lože. Dotykem ruky se přesvědčíte, zda není malta příliš suchá. Při zatlačení prstem by měla být malta poddajná a měkká. Vyrovnejte tvarovku do správné polohy pomocí gumového kladiva. Malé nerovnosti a zbytky malty můžete zarovnat pomocí hrubozrnného brusného papíru.

 

Praktická rada

Většina výrobců speciálních velmi jemných maltových směsí poskytuje při koupi hotového výrobku velmi podrobný návod na zpracování, který byste si měli pečlivě prostudovat. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…