Jak se vyrábí cihly?

Získávání a příprava materiálu :

Výroba cihel začíná shromažďováním povrchových jílů a břidlic z lomu, odkud se dopraví do velkých skladovacích prostor na rozdrcení. Drtiče rozbijí velké kusy hlíny či břidlice a dopravníky ji dopraví k mlýnům které rozemelou na jemný prášek. Takto získaný materiál prochází přes vibrační síta ,která oddělí jemné součásti pro další použití a hrubý vrátí zpět k mlýnům,tak dlouho dokud všechno není přesně jak má být. Do tohoto okamžiku byl materiál v suchu, ale nyní nastupuje vlhčení a hnětení v hnětacím stroji. Tento stroj se skládá z komory vybavené rotačními hřídelemi ve které se při mísení přidává voda ale i další součásti, jako například mangan pro požadovanou barvu výrobku.

 

Dalším krokem je tvarování

Existují tři základní postupy:

  1. Ruční
  2. Strojem tvarované
  3. Vytlačované

Každá z těchto metod propůjčuje cihle jiný vzhled a vlastnosti aby vyhovovala plně potřebám vašeho domova a vaší osobní představě.

 

Ruční výroba

Spočívá v tom,že měkká směs je dělníkem ručně vybrána a rozřezána a naložena na dopravník k dalšímu dělníkovi, který jednotlivé připravené kusy ručně vyválí v písku a pak je uloží do dřevěné formy. Přebytečná surovina je odstraněna drátem a forma i z budoucí cihlou je vložena na dopravník k dalšímu zpracování.

 

Strojem tvarované

Při strojovém tvarování se prohnětený materiál umístí do stroje který je vloží do předem popískovaných forem . Na rozdíl od ručního zpracování zde není možno dosáhnout velké tvarové variability, ale cena je nižší.
Písek do forem se používá kvůli lepšímu vyklápění z forem a dosahuje se zde i různé textury a barvy konečného výrobku.

 

Vytlačované

Při výrobě vytlačováním, se přidává do hmoty více vody , tato směs je pak protlačena přes přípravek,jež ji dá patřičnou formu a pokračuje do sušící komory, která snižuje množství vzduchu ve směsi ,výsledkem je sušší,homogennější produkt.
Tyto cihly mají ve svém středu otvory, pro dosažení nižší hmotnosti potřebné pro kratší dobu vypalování a lehčí manipulaci s nimi.
Do průměru výrobní kolony jsou vloženy různé dráty, za účelem dosažení variabilní textury povrchu cihel.

 

Cihla vyrobena kterýmkoliv z těchto procesů, je potom ručně nebo mechanicky vložena do sušících komor, kde se důkladně suší. Tato součást výrobního procesu je nesmírně důležitá.
Vlhkost v cihle se musí co nejvíce omezit, aby se zamezilo vytváření bublin a některých mechanických závad, ke kterým by mohlo docházet při použití vysokých teplot v pecích.
Obecně platí, že proces sušení se provádí umístěním nehotových cihel v uzavřených sušičkách, které využívají přebytek tepla z chladící pece.

 

Vypalování

Dalším krokem je vypalování. Připravené cihly prochází dlouhou pecí v nepřetržitém pásu . Průběžné vypalovací pece se sestávají z několika horizontálních a vertikálních komor .
Předehřívání, vypalování a chlazení se provádí v několika zónách s různou teplotou a to až do 2000 C.

Před vstupem do pece výrobce určí způsob a typ vypalování, potřebné k požadovanému spektru barev. Pokud požaduje barvy jasné , je nutné přímé vypalování od začátku procesu až do konce. Čím vyšší teplota při vypalování, tím tmavší barvy a pokud je potřeba vyrobit světlejší výrobek, pak je nutné použít nižších teplot.

 

Balení

Po výstupu z pece se nechá cihla vychladnout aby se s ní dalo manipulovat. Poté prochází tříděním – naprasklé , zvlněné a jinak mechanicky poškozené cihly se musí odstranit .
Cihlová barva a škála je pečlivě sledována, aby se zajistila jakost výrobku. Výsledný produkt je balen a paletován, označen podle šarže a distribuován k zákazníkovi.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Cihly - ekologický stavební materiál s tradicí

Cihla, to je ve stavebnictví pojem a žádný stavební materiál nemá takovou tradici. Její historie sahá až do...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…