Jak se vyrábí cihly?

Získávání a příprava materiálu :

Výroba cihel začíná shromažďováním povrchových jílů a břidlic z lomu, odkud se dopraví do velkých skladovacích prostor na rozdrcení. Drtiče rozbijí velké kusy hlíny či břidlice a dopravníky ji dopraví k mlýnům které rozemelou na jemný prášek. Takto získaný materiál prochází přes vibrační síta ,která oddělí jemné součásti pro další použití a hrubý vrátí zpět k mlýnům,tak dlouho dokud všechno není přesně jak má být. Do tohoto okamžiku byl materiál v suchu, ale nyní nastupuje vlhčení a hnětení v hnětacím stroji. Tento stroj se skládá z komory vybavené rotačními hřídelemi ve které se při mísení přidává voda ale i další součásti, jako například mangan pro požadovanou barvu výrobku.

 

Dalším krokem je tvarování

Existují tři základní postupy:

  1. Ruční
  2. Strojem tvarované
  3. Vytlačované

Každá z těchto metod propůjčuje cihle jiný vzhled a vlastnosti aby vyhovovala plně potřebám vašeho domova a vaší osobní představě.

 

Ruční výroba

Spočívá v tom,že měkká směs je dělníkem ručně vybrána a rozřezána a naložena na dopravník k dalšímu dělníkovi, který jednotlivé připravené kusy ručně vyválí v písku a pak je uloží do dřevěné formy. Přebytečná surovina je odstraněna drátem a forma i z budoucí cihlou je vložena na dopravník k dalšímu zpracování.

 

Strojem tvarované

Při strojovém tvarování se prohnětený materiál umístí do stroje který je vloží do předem popískovaných forem . Na rozdíl od ručního zpracování zde není možno dosáhnout velké tvarové variability, ale cena je nižší.
Písek do forem se používá kvůli lepšímu vyklápění z forem a dosahuje se zde i různé textury a barvy konečného výrobku.

 

Vytlačované

Při výrobě vytlačováním, se přidává do hmoty více vody , tato směs je pak protlačena přes přípravek,jež ji dá patřičnou formu a pokračuje do sušící komory, která snižuje množství vzduchu ve směsi ,výsledkem je sušší,homogennější produkt.
Tyto cihly mají ve svém středu otvory, pro dosažení nižší hmotnosti potřebné pro kratší dobu vypalování a lehčí manipulaci s nimi.
Do průměru výrobní kolony jsou vloženy různé dráty, za účelem dosažení variabilní textury povrchu cihel.

 

Cihla vyrobena kterýmkoliv z těchto procesů, je potom ručně nebo mechanicky vložena do sušících komor, kde se důkladně suší. Tato součást výrobního procesu je nesmírně důležitá.
Vlhkost v cihle se musí co nejvíce omezit, aby se zamezilo vytváření bublin a některých mechanických závad, ke kterým by mohlo docházet při použití vysokých teplot v pecích.
Obecně platí, že proces sušení se provádí umístěním nehotových cihel v uzavřených sušičkách, které využívají přebytek tepla z chladící pece.

 

Vypalování

Dalším krokem je vypalování. Připravené cihly prochází dlouhou pecí v nepřetržitém pásu . Průběžné vypalovací pece se sestávají z několika horizontálních a vertikálních komor .
Předehřívání, vypalování a chlazení se provádí v několika zónách s různou teplotou a to až do 2000 C.

Před vstupem do pece výrobce určí způsob a typ vypalování, potřebné k požadovanému spektru barev. Pokud požaduje barvy jasné , je nutné přímé vypalování od začátku procesu až do konce. Čím vyšší teplota při vypalování, tím tmavší barvy a pokud je potřeba vyrobit světlejší výrobek, pak je nutné použít nižších teplot.

 

Balení

Po výstupu z pece se nechá cihla vychladnout aby se s ní dalo manipulovat. Poté prochází tříděním – naprasklé , zvlněné a jinak mechanicky poškozené cihly se musí odstranit .
Cihlová barva a škála je pečlivě sledována, aby se zajistila jakost výrobku. Výsledný produkt je balen a paletován, označen podle šarže a distribuován k zákazníkovi.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vhodné materiály na krby a kamna

Stále častěji se i moderních domácnostech hlásí o slovo krby a kamna. A nejedná se jen o efektní doplněk...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…