Jaké jsou druhy stavebních tvarovek?

Dutinové tvarovky

Zdvojené tvarovky z lehkého keramického betonu, který vznikl vytvrzením směsi kameniva z expandovaného jílu (Liapor, dříve keramzit), cementu a vody, jsou součástí kompletního zdícího systému, při kterém se uplatňuje klasická metoda výstavby. Stěny z Liapor mají dobré tepelně-izolační vlastnosti a současně dobře akumulují teplo, čímž bezpečně vyrovnávají teplotní výkyvy exteriéru.

K dalším dobrým vlastnostem patří schopnost pohlcovat hluk, objemová stálost, statická a požární odolnost a hygienická nezávadnost. K systému patří i speciální tvarovky určené do velmi namáhaných konstrukcí, překlady nebo prefabrikované schodiště. (Překlady z Liaporbetonu mají ve srovnání s běžným betonem poloviční hmotnost). Rychlost zdění je srovnatelná se zděním z keramických nebo betonových tvarovek. Kalibrované, tedy zabroušené tvarovky umožňují tenkovrstvé zdění na maltové lůžko o tloušťce 2 mm. Takto se minimalizuje vznik tepelných mostů, sníží se technologická vlhkost zdiva a pracnost zdění.

 

Křehká skořápka?

Pevné, mechanicky odolné, trvanlivé a mrazuvzdorné vibrolisované betonové tvarovky s poměrně tenkými stěnami dodávají výrobci hladké, drážkované nebo jako neomítané zdivo s konečným povrchem (bez omítky). Některé typy obsahují vložku z expandovaného polystyrenu, která zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti zdiva. Zdicí prvky se kladou nasucho nebo jen do tenké vrstvy maltové směsi. Práci zjednodušuje profil tvarovek, který vytváří zámek. Vnitřní prostor se vylévá betonem, případně se použije i vertikální ocelová výztuž. Způsob zdění z tenkostěnných tvarovek - skořápky patří k technologiím ztraceného bednění. Při vytváření železobetonové zdi nebo zdi z prostého betonu stěny tvárnice spolehlivě odolávají hydrostatickému tlaku tekutého betonu zejména v případě, pokud se beton vyskládá maximálně do čtyř řad. Obvodová stěna se neobejde bez tepelné izolace.

 

Keramické tvarovky

Moderní velkoformátové keramické bloky mají výborné tepelné i zvukové vlastnosti. Jednovrstvé obvodové zdivo dokáže splnit přísné požadavky evropských norem a stěny již není nutné zateplit. Příjemné bydlení zajistí zdivo s dobrou propustností vodních par, které v uceleném systému urychluje a zjednodušuje stavbu. Vylehčení pálené cihly tvoří speciální mřížka se systémem svislých dutin - jsou vymyšlené tak, aby kladly co největší odpor při přechodu tepla. Cihlářský střep je navíc lehčený množstvím jemných pórů, které mohou za výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti cihel. Ke zvýšení tepelně-izolačních vlastností přispívá i systém svislých spojů mezi cihlami na takzvané pero + drážku (P + D), které se obejdou bez malty. Vylehčené cihly si přitom zachovaly potřebnou pevnost v tlaku. Kromě tvarovek na zdění stěn jsou součástí i stropní systémy, překlady a podobně. Cihla je přirozenou zvukovou izolací, cihlové zdivo nehoří, ani neumožňuje šíření plamene po svém povrchu.

 

Polystyrénové tvarovky

Bednění, které lze poskládat a ztratit, je několik druhů - patří k nim i zdvojené tvarovky z lehčeného polystyrenu (EPS) nebo inovačního materiálu Neopor (nová generace EPS s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi), které se podobně jako jejich příbuzné z jiných materiálů po vyskladaní vylévají betonem.

Po nalití betonového jádra se vytvoří masivní stěna, která dosahuje při malé tloušťce vysoké hodnoty tepelné ochrany. Systém umožňuje kombinovat různé tloušťky stěnových tvarovek (variabilní tloušťka stěny), přičemž lze dosáhnout součinitele tepelného prostupu U až 0,1 W/m2K. Betonové jádro zajišťuje pevnost, odolnost a tepelnou akumulaci, polystyren zase tepelnou izolaci (U = 0,28 až 0,1 W/m2K). Vytvoří se třívrstvá konstrukce - masivní stěna s vnitřní a vnější izolací. Systém je vhodný i na výstavbu svépomocí, doporučuje se na stavbu nízkoenergetických domů.

 

Dřevocementové tvarovky

Způsobem, jak ztratit dřevocementové tvarovky v zmonolitněném zdivu a současně vytvořit sendvič z několika vrstev, je zdění z tvárnic Duris. Tvarovky se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí nosných konstrukcí - beton konstrukci zpevňuje, ztracené bednění ji tepelně izoluje. Použitím vícevrstvé obvodové stěny vyzdíme konstrukci s vlastnostmi požadovanými při výstavbě nízkoenergetických domů.

Stavební systém s tvarovkami upravenými pro různé šířky vícevrstvých zdí vylepšuje integrovaná tepelná vložka z polystyrenu, která je umístěna na vnější straně tvarovky. Zaizolované betonové jádro je nejlepším akumulátorem tepla. Tepelný odpor takto dosahuje hodnotu 3,52 m2. K / W. Potřebná pevnost tvarovek, jejich nenasákavost, nehořlavost a odolnost proti povětrnostním vlivům jsou výsledkem lisování dřevní hmoty s přísadou mineralizačních látek a cementu. Dřevo, které tvoří 90 procent objemu tvarovek, vytváří také příznivé podmínky pro cirkulaci vodních par.

 

Štepkocementové desky

Krokem od zdění z kusových staviv ke skládačce z větších formátů jsou konstrukce ztraceného bednění ze štěpkocementových desek zpevněných betonem. Hotová konstrukce je z betonu obaleného dřevem - ztraceným bedněním. Štěpky, odpadní surovina dřevozpracujícího průmyslu, jsou za působení vysokého tlaku zpracované spolu s cementem a vodním sklem na rovné, přesné, pevné, homogenní a snadno opracovatelné desky, s nimiž se po měsíčním dozráváním pracuje na stavbě rychle a efektivně. Cement sloužící jako pojivo zajišťuje bezpečnou pevnost, vodní sklo se zaslouží k vodoodpudivosti a v zimě také k mrazuvzdornosti, dřevo zajišťuje vnitřní pohodu.

Betonové jádro vyhoví všem statickým požadavkům, zasluhuje se o zvukovou izolaci, požární bezpečnost a stává se akumulátorem tepla. Na celou plochu štěpkocementových desek, které budou v konstrukci obvodové stěny umístěné zvenčí, se lepí tepelná izolace z polystyrenu. Její tloušťka rozhoduje o konečné velikosti tepelného odporu stěny R, který obvykle přesahuje hodnotu 3,0 při tloušťce stěn 32 cm. Výrobci tvrdí, že takto na půdorysu průměrně velkého rodinného domu získáme oproti jiným způsobům vytvářením obvodových stěn a příček jednu celou místnost navíc.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…