Jaké jsou vlastnosti plné a broušené cihly?

Je to zřejmě nejtradičnější materiál, z něhož se v minulosti, dnes a určitě i v budoucnu bude stavět. Představuje nejen dlouholetou tradici, ale má i vynikající tepelně-technické vlastnosti a vysokou požární odolnost. Lze z ní stavět rodinné domy, ale i bytovky či menší administrativní budovy. Producenti v tomto segmentu se dnes zaměřují především na výrobu cihel s co nejlepšími tepelně izolačními parametry. Cihla však zdaleka není "samostatnou jednotkou", ale je součástí uceleného stavebního systému, který nabízejí jednotlivé společnosti.

Tradiční plná pálená cihla má dobré akumulační schopnosti, ale vysoký součinitel tepelné vodivosti (hodnota závisí na objemové hmotnosti v suchém stavu: 0,8 až 0,86 W / (m. K). Stěna hrubá 45 cm, dosahující tepelný odpor R = 0 , 56 m2. K / W, který nestačí - dodatečné celoplošné zateplení dosahující hodnoty doporučované normou by muselo mít tloušťku 60 mm.

 

Příčně děrovaná cihla (v názvu: therm) s výrazně vylehčenými střepy a přesným vyhotovením. Vzduchové dutiny jsou uspořádány tak, že spolu s pórovitým střepy zvyšují hodnotu tepelného odporu při tloušťce zdiva 38 cm na více než R = 2 m2. K / W.

 

Cihly nic nezkazí, vlastnosti pálené cihly

Kvalitní cihlářské produkty jsou rozumným propojením vlastností, které jsou důležité z hlediska nároků na moderní postupy stavění a současně odpovídají přísným požadavkům na bydlení. Stavební konstrukce svými tepelně-technických vlastnostmi musí vytvářet optimální vnitřní prostředí z hlediska tepelné pohody. Fakt je, že přímo ovlivňují spotřebu energie při vytápění, větrání a klimatizaci. Jak je tedy možné, že vylehčení pálené cihly je tím pravým? Jednoduše - strukturu cihel tvoří speciální mřížka se systémem svislých dutin.

 

Ty jsou vymyšlené tak, aby kladly co největší odpor při přechodu tepla. Cihelný střep, tedy vlastní hmota cihly, je navíc lehčená množstvím jemných pórů. Póry jsou výsledkem procesu pálení po vyhoření různých lehčích směsí přidávaných do cihlářské suroviny. A právě ony mohou za podstatně vyšší tepelně-izolační vlastnosti cihel. Pokud by se výroba cihel neubírala tímto směrem a přitom by původní plná cihla musela splnit požadavky na normové hodnoty tepelného odporu, vzrostla by tloušťka zdi na 2 metry. K zvýšení tepelně-izolačních vlastností přispívá i systém svislých spojů mezi cihlami na takzvané pero + drážku (P + D), které se obejdou bez malty. Příčně děrované cihly si zachovaly potřebnou pevnost v tlaku.

 

Cihly jsou v nabídce v několika pevnostních třídách podle účelu použití: cihly na obvodové tepelně-izolační stěny, cihly pro vnitřní nosné stěny či pilíře a cihly pro nenosné příčky. Odborníci si zakódovali čísla, které vyjadřují pevnost v MPa, do pevnostních značek: P4, P6, P8, P10, P15, P20, P25. Podobně na to jdou se značením mrazuvzdornosti. Například M25 znamená, že tato cihla odolává 25 zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům. Cihla je přirozenou zvukovou izolací. Norma tvrdí, že od dělicích stěn mezi sousedními byty v obytném domě máme očekávat minimální vzduchovou neprůzvučnost 52 dB, ve dvoudomech, případně řadové zástavbě až 57 dB. Příčně děrované cihly jsou nehomogenní, a proto z hlediska akustiky specifické. V závislosti na velikosti, tvaru a uspořádání dutin se zvukové vlastnosti těchto cihel mohou značně lišit i při stejné tloušťce stěny.

 

Pro tento účel jsou v současnosti vyvinuty speciální akustické cihly. V případě požáru cihlové zdivo nehoří, neumožňuje šíření plamene po svém povrchu, a tak nezvyšuje ani intenzitu požáru. Zdivo neuvolňuje kouř a neodpadávají z něj hořlavé části nebo kapky. Požární odolnost zdiva cihelného hovoří o tom, že patří k nejspolehlivějším konstrukcím. Už při malých tloušťkách vydrží 90 a více minut. Bytová klima je příjemná při přiměřeném obsahu vodní páry ve vzduchu (40 až 60%) a teplot vnitřních povrchů. Kondenzace vodních par v studených koutech je nepříjemná věc, plísně mohou vznikat ještě dříve, než se na stěnách objeví zkondenzované voda - tedy při vyšších teplotách. Stěna proto má mít dostatečnou povrchovou teplotu a má umožňovat difúzi vodních par, a tak regulovat vlhkost. Pro cihly s vylehčenými střepy je tato vlastnost přirozená. Podmínkou je, aby tuto přirozenou vlastnost neomezovaly nevhodné povrchové úpravy například disperzním nátěrem nebo plastovou tapetou. Venkovní zateplovací systém je vhodné realizovat až ve chvíli, kdy je novostavba zevnitř dostatečně vysušená. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vhodné materiály na krby a kamna

Stále častěji se i moderních domácnostech hlásí o slovo krby a kamna. A nejedná se jen o efektní doplněk...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…