Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním průhybem. Jejich tloušťka spolu s podlahou má být co nejmenší, aby se zbytečně nezvětšovala konstrukční výška dalšího podlaží, a tím i obestavěný prostor budovy, což bychom pocítili hlavně při financování. Stropy musí být trvanlivé, úsporné z hlediska materiálu, musí splňovat požadavky statického a dynamického zatížení, tepelné a zvukové izolace a předpisům požární bezpečnosti. Z materiálového hlediska rozeznáváme stropy dřevěné, keramické, železobetonové, sklobetonové a ocelové.

Při stavbě rodinného domu se uplatňují zejména monolitické stropy, které mohou být vytvořeny jako železobetonová deska. Na podbednění této desky se používá několik způsobů, a to ztracenými bedněními v podobě železobetonových prvků, sklocementových nebo třískocementových desek. Na ztracené bednění se mohou použít i trapézové plechy. Využívá se i klasický bednící systém, který se po dosažení dostatečné pevnosti železobetonové desky odstraní a očištěný se připraví na další použití. Rychlým a praktickým způsobem jsou stropy montované z panelů, které jsou vytvořeny na míru podle podrobného plánu nebo stropy montované z nosníků a vložek. Nosníky mohou být ocelové z profilů ve tvaru I nebo železobetonové. Výplň tvoří keramické vložky různého tvaru a velikosti, které se po osazení zalijí tenkou betonovou vrstvou s výztuží. K snížení pracnosti velkou mírou přispívají keramické stropy. Celo-keramické stropy z keramických nosníků a vložek mají mnoho výhod založených na tepelně-izolačních a zvukově-izolačních vlastnostech, úspornější bednění a využití jednoduchých montážních prostředků. Nelze zapomenout ani na dřevěné stropy z trámů a záklopy, které nacházejí uplatnění zejména u dřevostaveb a při rekonstrukcích starších budov. Požadují však kvalitní dřevo, protože mohou podléhat různým škodlivinám. Navíc nedostatečně ztužují stavbu a vyznačují se velkými průhyby. Nevhodné jsou z hlediska požární bezpečnosti, ale dobré z tepelně izolačních a zvukově izolačního hlediska.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak vybrat železobetonové monolitické stropy? Výhody a nevýhody

Tyto stropy se provádějí přímo na místě stavby do bednění, ve kterém je uložena výztuž. Jako materiál se...
více…

Jaký strop, vysoký nebo nízký?

Jsou místnosti ve vašem bytě příliš vysoké nebo naopak příliš nízké? Ať už se vás týká některý z těchto...
více…

Jaké stropní konstrukce se používají?

Nároky stavebníků na stropní konstrukci se v porovnání s minulostí výrazně zvýšily. Strop by měl být nejen...
více…

Co jsou chladící stropy?

Nepříjemně vysoké teploty v interiérech se stávají během léta běžnou, i když nepříjemnou skutečností. Proto...
více…

Jak postavit krápníkový strop?

Přemýšleli jste už někdy nad netradičními úpravami vašeho stropu? Kromě výběru barev a krytin vám nabízíme jeden...
více…

Jaké jsou druhy dřevěných stropů?

Základním úkolem stropu je výškově rozdělit budovu a přenášet hlavně svislé zatížení, zatížení od nenosných...
více…

Jak se staví bílý strop?

Takzvaný bílý strop je tradiční vložkový strop s vysokou variabilitou. Umožňuje snadnou a rychlou montáž a je...
více…

Jaký stropní systém?

Stropy patří do skupiny vodorovných nosných konstrukcí, které spolu s dalšími nosnými prvky zajišťují stabilitu...
více…

Jaké nosné konstrukce - Stěny, sloupy a pilíře

Svislé nosné konstrukce přenášejí zatížení ze střech a stropů do základů (odtud se přenáší dále do podloží...
více…

Z čeho postavit svislé konstrukce?

Svislé nosné konstrukce jsou součástí celého konstrukčního systému budovy, který je určen tvarem, uspořádáním a...
více…