Jaké nosné konstrukce - Stěny, sloupy a pilíře

Svislé nosné konstrukce přenášejí zatížení ze střech a stropů do základů (odtud se přenáší dále do podloží budovy). Mezi svislé nosné konstrukce řadíme stěny, sloupy a pilíře. Podle materiálu je dělíme na keramické, pórobetonové, ocelové, betonové, ocelobetonové, sklobetonové, dřevěné a kombinované. Podle technologie jsou monolitické a montované. Nosné stěny jsou plošné konstrukce, které kromě nosné funkce plní i ohraničující, resp. dělící funkci.

Stěny v objektu vytvářejí určitý nosný systém, který může být:

  • podélný - stropní a střešní konstrukce jsou uloženy na středních a obvodových stěnách, dělící stěny tvoří příčné ztužení,
  • příčný - stropní a střešní konstrukce jsou uloženy na nosných stěnách kolmých na hlavní fasádě objektu,
  • kombinovaný - stropní a střešní konstrukce jsou uloženy na podélných a příčných nosných stěnách

 

Volbu materiálu ovlivňuje zatížení z vyšších podlaží. Zděné nosné stěny např. na bázi keramiky nebo pórobetonu je třeba stáhnout věncem, obvykle ocelobetonovým. Funkcí věnce není jen zajistit tuhost objektu ve vodorovné rovině, ale také eliminovat namáhání nosného zdiva ohybem ( "roztlačení" konstrukcí stropu nebo střechy), neboť zděné konstrukce např. z cihel nebo pórobetonu jsou únosné v tlaku, ale nikoli v ohybu.
Nosné sloupy jsou bodové svislé nosné konstrukce. Vytvářejí v objektu skeletový nosný systém (mohou být rovnoběžné s hlavní fasádou, kolmé na hlavní fasádu nebo v obou směrech). Sloupy mohou být spojeny s různými druhy stropních nosných konstrukcí. Při kombinovaných nosných systémech přenášejí zatížení sloupy i stěny. Se skeletovými zdivy s jinými sloupovými nosnými systémy se u rodinných domů setkáváme jen zřídka. Uplatní se zejména při letecké a začátečnické moderní architektuře, pro kterou jsou typické velké zasklené plochy fasád a otevřená dispozice s rozlehlými volnými prostory.

 

Nosné svislé konstrukce musí být důkladně odizolované od zemní vlhkosti, protože zvlhnutí takových konstrukcí nesnižuje jen estetickou stránku nemovitosti, ale i únosnost a stabilitu a v neposlední řadě může způsobit poruchy nosných konstrukcí. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Z čeho postavit svislé konstrukce?

Svislé nosné konstrukce jsou součástí celého konstrukčního systému budovy, který je určen tvarem, uspořádáním a...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…