Jaké nosné konstrukce - Stěny, sloupy a pilíře

Svislé nosné konstrukce přenášejí zatížení ze střech a stropů do základů (odtud se přenáší dále do podloží budovy). Mezi svislé nosné konstrukce řadíme stěny, sloupy a pilíře. Podle materiálu je dělíme na keramické, pórobetonové, ocelové, betonové, ocelobetonové, sklobetonové, dřevěné a kombinované. Podle technologie jsou monolitické a montované. Nosné stěny jsou plošné konstrukce, které kromě nosné funkce plní i ohraničující, resp. dělící funkci.

Stěny v objektu vytvářejí určitý nosný systém, který může být:

  • podélný - stropní a střešní konstrukce jsou uloženy na středních a obvodových stěnách, dělící stěny tvoří příčné ztužení,
  • příčný - stropní a střešní konstrukce jsou uloženy na nosných stěnách kolmých na hlavní fasádě objektu,
  • kombinovaný - stropní a střešní konstrukce jsou uloženy na podélných a příčných nosných stěnách

 

Volbu materiálu ovlivňuje zatížení z vyšších podlaží. Zděné nosné stěny např. na bázi keramiky nebo pórobetonu je třeba stáhnout věncem, obvykle ocelobetonovým. Funkcí věnce není jen zajistit tuhost objektu ve vodorovné rovině, ale také eliminovat namáhání nosného zdiva ohybem ( "roztlačení" konstrukcí stropu nebo střechy), neboť zděné konstrukce např. z cihel nebo pórobetonu jsou únosné v tlaku, ale nikoli v ohybu.
Nosné sloupy jsou bodové svislé nosné konstrukce. Vytvářejí v objektu skeletový nosný systém (mohou být rovnoběžné s hlavní fasádou, kolmé na hlavní fasádu nebo v obou směrech). Sloupy mohou být spojeny s různými druhy stropních nosných konstrukcí. Při kombinovaných nosných systémech přenášejí zatížení sloupy i stěny. Se skeletovými zdivy s jinými sloupovými nosnými systémy se u rodinných domů setkáváme jen zřídka. Uplatní se zejména při letecké a začátečnické moderní architektuře, pro kterou jsou typické velké zasklené plochy fasád a otevřená dispozice s rozlehlými volnými prostory.

 

Nosné svislé konstrukce musí být důkladně odizolované od zemní vlhkosti, protože zvlhnutí takových konstrukcí nesnižuje jen estetickou stránku nemovitosti, ale i únosnost a stabilitu a v neposlední řadě může způsobit poruchy nosných konstrukcí. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Z čeho postavit svislé konstrukce?

Svislé nosné konstrukce jsou součástí celého konstrukčního systému budovy, který je určen tvarem, uspořádáním a...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…