Jak na povrchové odvodnění zpevněných ploch?

 

Především na zpevněných plochách, ale například i na travnatých plochách, které jsou vyspádované k budově, je možnost stékání dešťové vody na místa, kde způsobují obtíže,a tak je třeba se postarat o vhodné odvodnění. Na trhu jsou k dispozici stavebnicové prvky liniových odvodňovacích systémů se spolehlivou funkcí a dobrým designem. Liniové odvodnění je výhodné díky příjmu vody podél celé linie a jednoduchému spádování ploch. Drenážní žlaby mohou zároveň sloužit jako estetický dělicí prvek ploch s různým způsobem využití. Těla odvodňovacích žlabů se vyrábějí z betonu nebo z materiálu, který snižuje hmotnost žlabů a je odolný proti mrazu a chemikáliím - z polymerbetonu. Voda vtéká do žlabů přes rošty z pozinkované oceli nebo litiny. Podle charakteru jímání vody se odvádí vpusti do kanalizačního systému nebo do rezervoárů na další využití (např. k zavlažování).

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…