Jak na povrchové odvodnění zpevněných ploch?

 

Především na zpevněných plochách, ale například i na travnatých plochách, které jsou vyspádované k budově, je možnost stékání dešťové vody na místa, kde způsobují obtíže,a tak je třeba se postarat o vhodné odvodnění. Na trhu jsou k dispozici stavebnicové prvky liniových odvodňovacích systémů se spolehlivou funkcí a dobrým designem. Liniové odvodnění je výhodné díky příjmu vody podél celé linie a jednoduchému spádování ploch. Drenážní žlaby mohou zároveň sloužit jako estetický dělicí prvek ploch s různým způsobem využití. Těla odvodňovacích žlabů se vyrábějí z betonu nebo z materiálu, který snižuje hmotnost žlabů a je odolný proti mrazu a chemikáliím - z polymerbetonu. Voda vtéká do žlabů přes rošty z pozinkované oceli nebo litiny. Podle charakteru jímání vody se odvádí vpusti do kanalizačního systému nebo do rezervoárů na další využití (např. k zavlažování).

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…

Rodinné domy a jejich budoucnost

To co se očekávalo od rodinného domu v minulosti, platí i dnes. Má být útočištěm pro rodinu, poskytnout soukromí,...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…