Jak na vstřebání dešťových vod?

Alternativou odvádění dešťové vody do kanalizace je vstřebání. Používá se při velkých zpevněných plochách (parkovištích obydlí, skladovacích halách) nebo při zhoršených půdních poměrech a jako tlumící odtokový systém na místech s nedostatečnou kapacitou kanalizace. Přínosem je i podpora udržení hladiny podzemní vody.

 

Rozlišují se dva způsoby vstřebání: systém trouba - rigol a koryto - rigol. Systém trouba - rigol se uplatňuje při vstřebání dešťové vody, která neobsahuje škodlivé nečistoty, např. vody ze střešních a terasových ploch. Zachycená srážková voda se odvádí potrubím s volnou hladinou do podavače kontrolní šachty, kde se zároveň zachycují nečistoty.

 

Přes vsakovací trouby se voda rovnoměrně rozděluje po celé délce rigolu a následně se dostává za zdržení do štěrkového rigolu. Hrubý štěrk umožňuje vysoký akumulační objem rigolu. Pronikání jemných částic půdy do rigolu je třeba zabránit oplášťováním vhodnou geotextilií, přičemž se trvale zachovává velký objem pórů rigola a tím zásobní kapacita systému. Ze systému trouba - štěrk extravazuje dešťovou vodu do spodních vrstev půdy a propouštějí vodu. Důležité je dodržovat minimální odstup rigolu a to od nejvyšší přirozené hladiny spodní vody 1 m. Konstrukci lze zjednodušit použitím vsakovací trouby opláštěním filtrační látkou. Systém koryto - rigol je určen na vstřebání nebo odvádění vody do deštného rigolu nebo toku, znečištěné v mezích tolerance.

 

Dešťová voda se nejdříve vede povrchem přes postranní pásy trávníků, v nichž se dočasně zadrží. Dno koryta tvoří vegetační vrstva z propustné zeminy (přibližně 30 cm). Při proudění ze vsakovacího koryta do hlouběji položeného systému trouba - rigol prochází vsáknutá voda oživenou vrstvou půdy, přičemž se při přechodu rozkládají případné škodliviny. Při obou systémech je nezbytný odhad příslušného úřadu, do jaké míry je voda přitékající z odvodněných ploch vhodná na vstřebání nebo na pročištění přes zazelenalou půdu pro obsah látek.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Keramický bazén se snadno udržuje a má velmi dlouhou životnost

S bazény to je stejně jako s dalšími věcmi dlouhodobé spotřeby. Je lepší si připlatit, než neustále sloužit levné...
více…

Omlazení pleti pitím vody obohacené o vodík? Mládí a zdraví v jednom!

Omlazovací metody dělíme na invazivní, do kterých patří plastické operace a neinvazivní, tedy metody šetrné,...
více…

Připravte se na jarní detox

Nejlepší období na celkový detox organismu je jaro. Jaro je obdobím rozkvětu a hojnosti. Toto roční období je symbolem...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…