Jak na vstřebání dešťových vod?

Alternativou odvádění dešťové vody do kanalizace je vstřebání. Používá se při velkých zpevněných plochách (parkovištích obydlí, skladovacích halách) nebo při zhoršených půdních poměrech a jako tlumící odtokový systém na místech s nedostatečnou kapacitou kanalizace. Přínosem je i podpora udržení hladiny podzemní vody.

 

Rozlišují se dva způsoby vstřebání: systém trouba - rigol a koryto - rigol. Systém trouba - rigol se uplatňuje při vstřebání dešťové vody, která neobsahuje škodlivé nečistoty, např. vody ze střešních a terasových ploch. Zachycená srážková voda se odvádí potrubím s volnou hladinou do podavače kontrolní šachty, kde se zároveň zachycují nečistoty.

 

Přes vsakovací trouby se voda rovnoměrně rozděluje po celé délce rigolu a následně se dostává za zdržení do štěrkového rigolu. Hrubý štěrk umožňuje vysoký akumulační objem rigolu. Pronikání jemných částic půdy do rigolu je třeba zabránit oplášťováním vhodnou geotextilií, přičemž se trvale zachovává velký objem pórů rigola a tím zásobní kapacita systému. Ze systému trouba - štěrk extravazuje dešťovou vodu do spodních vrstev půdy a propouštějí vodu. Důležité je dodržovat minimální odstup rigolu a to od nejvyšší přirozené hladiny spodní vody 1 m. Konstrukci lze zjednodušit použitím vsakovací trouby opláštěním filtrační látkou. Systém koryto - rigol je určen na vstřebání nebo odvádění vody do deštného rigolu nebo toku, znečištěné v mezích tolerance.

 

Dešťová voda se nejdříve vede povrchem přes postranní pásy trávníků, v nichž se dočasně zadrží. Dno koryta tvoří vegetační vrstva z propustné zeminy (přibližně 30 cm). Při proudění ze vsakovacího koryta do hlouběji položeného systému trouba - rigol prochází vsáknutá voda oživenou vrstvou půdy, přičemž se při přechodu rozkládají případné škodliviny. Při obou systémech je nezbytný odhad příslušného úřadu, do jaké míry je voda přitékající z odvodněných ploch vhodná na vstřebání nebo na pročištění přes zazelenalou půdu pro obsah látek.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Topení a teplá voda v nízkoenergetickém domě

Stavíte nízkoenergetický dům? I před stavbou nízkoenergetického domu musíte v první řadě vyřešit otázku jak ho...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Sprchový kout nebo vana? Jednoznačně sprchový kout!

Vana nebo sprchový kout? Každý máme jinou představu o osobní hygieně a relaxaci v koupelně. Přesto v mnoha aspektech...
více…