Základní informace o odvodňování stavby a pozemku

 

Odvádění vody je většinou jediné vyhovující řešení, jak ochránit stavbu před škodlivým vlivem vlhkosti. Na svahovitém terénu lze podzemní vodu účinně odstranit drenáží kolem stavby, vhodným návrhem lze současně odvádět i povrchovou a infiltrovanou vodu při stavbách domů a jiných inženýrských stavbách. Zamokřené území se obvykle odvodňuje rýhami a kanály, které ústí do toku. Pokud není možný gravitační odvod, voda se přečerpává z čerpací stanice. V případě potřeby se dělají drenáže, které odvedou vodu do toku nebo ji nechají vhodně vsáknout.

 

Odvodnění zajišťují příkopy a trativody, které sbírají vodu do svodových potrubí a hlavních sběračů. Požadavky na konstrukci trativodu - potrubí se doporučuje navrhovat z plastových trubek. Plastové trubky jsou navíc odolné proti prorůstání kořenů vegetace. Na trativodné síti se musí navrhnout objekty na kontrolu a údržbu. Výplň trativodných rýh se zřizuje jako jednotná, nezamrzavá, propustná a musí splňovat filtrační kritérium, jinak se mezi zeminu a trativodnou výplň vkládá vhodná geotextilie.

 

Při výplni je nezbytné zohlednit křivku rozdělení zrna filtračního stavebního materiálu na různé velikosti řezů drenážních trubek, předepsaná výrobcem trubek. V poslední době se stále častěji používají drenážní trubky s tunelovým profilem. Rovina ve spodní části trubky zaručuje bezpečnost při zabudování, rovné dno bez perforace zase rychlý transport vsáknuté vody, podélné rýhování v perforované části trubky efektivně odvádí vodu ve směru spádu k nejbližší perforaci. Platí zásada, že filtrační vrstva začíná na perforovaných místech - spodní část trubky bez perforace se ukládá do nepropustného materiálu se spádem směrem k troubě. Kromě trouby s tunelovým tvarem jsou k dispozici i drenážní trubky z polyetylenu s různým rozsahem perforace po obvodu. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…

Rodinné domy a jejich budoucnost

To co se očekávalo od rodinného domu v minulosti, platí i dnes. Má být útočištěm pro rodinu, poskytnout soukromí,...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…