Základní informace o odvodňování stavby a pozemku

 

Odvádění vody je většinou jediné vyhovující řešení, jak ochránit stavbu před škodlivým vlivem vlhkosti. Na svahovitém terénu lze podzemní vodu účinně odstranit drenáží kolem stavby, vhodným návrhem lze současně odvádět i povrchovou a infiltrovanou vodu při stavbách domů a jiných inženýrských stavbách. Zamokřené území se obvykle odvodňuje rýhami a kanály, které ústí do toku. Pokud není možný gravitační odvod, voda se přečerpává z čerpací stanice. V případě potřeby se dělají drenáže, které odvedou vodu do toku nebo ji nechají vhodně vsáknout.

 

Odvodnění zajišťují příkopy a trativody, které sbírají vodu do svodových potrubí a hlavních sběračů. Požadavky na konstrukci trativodu - potrubí se doporučuje navrhovat z plastových trubek. Plastové trubky jsou navíc odolné proti prorůstání kořenů vegetace. Na trativodné síti se musí navrhnout objekty na kontrolu a údržbu. Výplň trativodných rýh se zřizuje jako jednotná, nezamrzavá, propustná a musí splňovat filtrační kritérium, jinak se mezi zeminu a trativodnou výplň vkládá vhodná geotextilie.

 

Při výplni je nezbytné zohlednit křivku rozdělení zrna filtračního stavebního materiálu na různé velikosti řezů drenážních trubek, předepsaná výrobcem trubek. V poslední době se stále častěji používají drenážní trubky s tunelovým profilem. Rovina ve spodní části trubky zaručuje bezpečnost při zabudování, rovné dno bez perforace zase rychlý transport vsáknuté vody, podélné rýhování v perforované části trubky efektivně odvádí vodu ve směru spádu k nejbližší perforaci. Platí zásada, že filtrační vrstva začíná na perforovaných místech - spodní část trubky bez perforace se ukládá do nepropustného materiálu se spádem směrem k troubě. Kromě trouby s tunelovým tvarem jsou k dispozici i drenážní trubky z polyetylenu s různým rozsahem perforace po obvodu. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…