Jak na přestavbu bytového jádra?

Zvyšující se požadavky na kulturu bydlení a stárnoucí bytový fond jsou nejčastějšími důvody pro zahájení stavebních úprav v našich bytech. Ačkoli se většina z nás už dávno smířila i se způsobem života v panelových domech, i se všemi negativy, které takové bydlení přináší, přece jen hledáme cesty, jak alespoň v rámci určitých omezených možností přinést do tohoto bydlení něco, co udělá z našeho bytu prostředí , ve kterém se budeme cítit dobře a které budeme skutečně považovat za svůj domov.

Nejvýznamnější zásah do bytu si jednoznačně vyžaduje renovace bytového jádra. Právě náročnost a rozsah stavebních úprav, které jsou spojeny s přestavbou bytového jádra, vlastně určují jeho prvořadost. V případě, že se chystáte do celkové rekonstrukce bytu, musíte jednoznačně začít právě zde. Jen pro úplnost informací je třeba uvést, že takový rozsah stavebních úprav, jakým přestavba bytového jádra určitě je, musíme nejprve odsouhlasit s majitelem, respektive se správcem objektu, a následně ohlásit příslušnému stavebnímu oddělení na místním (případně městském) úřadě.

Dobře známá umakartová jádra ve své době jednoznačně splnili svůj úkol. Bylo to rychlé, levné a z hlediska montáže velmi efektivní řešení. Dnešní pohled na sociální zařízení v bytech je již diametrálně odlišný a proto je tomu třeba přizpůsobit nejen volbu materiálů, ale vlastně celý systém v závislosti na tom, co od těchto prostorů z hlediska užívání očekáváme.

 

Kam s ní aneb společně či odděleně

Velmi důležité je hned na začátku si dobře promyslet, zda zachováte původní dispozici bytového jádra, nebo přistoupíte k jejím zásadním změnám. Od tohoto rozhodnutí se pak odvíjí i celková náročnost rekonstrukce, a tedy i náklady s tím spojené. Při zachování původní dispozice získáte téměř vždy pár centimetrů, které původně zabírala konstrukce bytového jádra i na stranách, kde je plná panelová stěna. Rovněž se zvýší světlá výška prostoru, což přispěje k odlehčení a provzdušnění už tak dost stísněných prostorů. Velkou výhodou při zachování původní dispozice je to, že ve většině případů lze přímo (respektive jen s malými úpravami) použít původní rozvody elektro-a vodoinstalaci. Při celkové změně dispozice (standardně spojení prostoru koupelny a WC) je již možné měnit pozice zařizovacích předmětů, nahrazovat je zcela odlišnými typy a podobně. To však přináší velké zásahy do instalací, které je již nutné přenechat odborníkům! Populární včlenění WC do prostoru koupelny vypadá výborně v katalogu nebo na reklamní fotografii. Vícečlenná rodina si toto řešení velmi neužije. Navíc, pokud doplníte původní WC místnost o umývátko, získáte další hygienické zázemí.

V případě, že máte dobrého architekta, který spolupracuje s kvalitní stavební firmou, můžete si dovolit přestěhovat koupelnu do jiné části bytu. Nezapomeňte však vyřešit spádování od vany a sprchového koutu v podlahových vrstvách. Řešením je například celoplošné zvýšení podlahy. Pozor ale na podchodnou výšku zárubně. Vytváření pódií v jednotlivých místnostech nebo jejich částech je spíše nouzovým řešením.

Některá dispoziční řešení umožňují přestěhovat koupelnu k obvodové stěně, přičemž se využije jedno křídlo kuchyňského okna. V tomto případě je třeba počítat i s výměnou okna v kuchyni a s vložením sloupku v rámci původního členění okenních křídel. V místě sloupku se vytvoří možnost napojit dělicí příčku. Obě místnosti s podélným půdorysem vyhrají přístup k oknu. Tímto řešením získá koupelna přímé osvětlení a odvětrání.

 

Pryč s ním, s jádrem umakartovým

Demontáž původní konstrukce lehkého bytového jádra bývá obvykle opravdu otázkou pár hodin. Odpojení instalací doporučujeme přenechat odborníkům. Pozornost je třeba věnovat všem svislým rozvodům, které obvykle procházejí prostorem za WC. Tyto rozvody musí zůstat zachovány funkční a dostatečně zakotvené! Pokud například potrubí VZT kotvilo na konstrukci, kterou demontujeme, je nutné udělat náhradní kotvení.

Při realizaci nové koupelny určitě nehnete s polohou stoupačky (svislých rozvodů), na kterou je vázáno umístění WC mísy. Vzdálenost WC mísy od stoupačky je ohraničená nutností dodržet potřebný spád odpadního potrubí. Čím dále od odpadu, tím výše musí být položený vývod z mísy nebo níže umístěné připojení na hlavní odpad. Nehnete ani s instalační šachtou. Právě naopak, musíte k ní zachovat volný přístup, mimo jiné i proto, aby se dalo vyměnit svislé potrubí a byly dostupné měřiče spotřeby vody. V cestě radikálnějších přesunů v rámci dispozice bytu stojí nebo doslova překážejí nosné panely. Narušením nosných prvků jsou ohrožena i další patra. V každém případě rekonstrukce panelákové koupelny představuje tolik technických peripetií, že volba způsobu renovace patří do rukou profesionálů, kteří si již "prošli své" různými typy panelových domů a požadavků klientů. V současnosti už nemusí být pravdou ani to, že nakupovat materiál přímo u výrobce se vyplatí nejvíce.

Co se týče financí, pokud nemáte architektonicky náročný návrh nebo složitý obklad, musíte počítat s investicí 40 - až 50 tisíc korun včetně DPH za stavební práce a odvoz odpadu. V případě, že nemáte umakartové jádro, připravte si na úhradu nákladů za práce 35 - až 40 tisíc korun. Na nákup materiálu počítejte 10 - až 20 tisíc na obklady a dlažbu, sanita stojí kolem 35 - až 45 tisíc. A ještě trochu peněz na doplňky. Co se týče kvalitních obkladů, ty s nejmodernějším designem se pohybují v ceně od 1 200 Kč/m2.

 

Vše tam, kde má být

Rozmístění zařizovacích předmětů nezávisí jen na ergonomickém a estetickém rozmístění, ale také na způsobu realizace rozvodů a instalace. Ty se mohou řešit klasickým mokrým způsobem – zaseknou se do zdiva nebo potáhnou po povrchu stěn a dodatečně se obezdí. Jiný způsob spočívá v suché instalaci pomocí předstěnové montáže nebo ve vybudování samostatné instalační stěny. Stěny ukryjí potrubní rozvody nebo splachovací nádržky toalet. Po obložení impregnovanými sádrokartonovými deskami se tváří jako výtvarný prvek v interiéru. Mohou předělit prostor a vytvořit malou odkládací plochu. V případě vybudování polovičních stěn vyznačí hranici mezi funkčními zónami. Sanitární stěnu tvoří konstrukce pro uchycení rozvodů a sanitárních předmětů. Takové instalační systémy umožňují i montáž umyvadla nebo toaletní mísy do kouta koupelny.

 

Téměř navždy

Koupelna je často jediným prostorem, který během jedné generace nezmění svou tvář. Málokdo se rozhodne víckrát za život v témže bytě a v téže koupelně obíjet obkládačky a dlažbu, měnit sanitu a ještě nedejbože měnit umístění rozvodů. Mnohem jednodušší je obrátit vzhůru nohama leckterý jiný kout svého domova (s výjimkou kuchyně), který na metr čtvereční zhltne méně peněz a stojí menší námahu než metr čtvereční koupelny. Spolu s účelem by měla koupelna přesvědčit i svou nadčasovostí a estetickým vzhledem.

Nejuniverzálnějším, konstrukčně a realizační nejméně náročným systémem při renovaci bytového jádra se jeví jednoznačně systém sádrokartonových příček a podhledů. Vždyť už jen srovnání pracnosti výstavby či dopravy materiálu hovoří jasně v jeho prospěch. Samozřejmostí těchto systémů je množství promyšlených detailů, které pomohou vyřešit téměř každý větší či menší problém (jejich popis naleznete v technických příručkách nebo jiných odborných materiálech). V případě, že jste se rozhodli použít sádrokartonové systémy ve vašem bytě, neváhejte a obraťte se s žádostí o bližší informace na prodejce stavebních materiálů, respektive na zástupce výrobců těchto systémů.

 

Drobné rady:

• Slyšeli jste o mechanickém mosazném filtru na nečistoty ve vodě, který se prodává asi za 200 korun? Jeho umístěním do každého rozvodu studené a ohřáté vody za vodoměr prodloužíte životnost vodovodních baterií.

• V případě, že jste se rozhodli pro kvalitní značkové vodovodní baterie, zvolte k nim i rohové ventily s třídou hlučnosti nižší než 20 dB.

• Nová povrchová úprava sanitární vybavenosti - tepelně stabilizovaný bezpórový povlak s předpokládanou životností 20 let a snadnou údržbou má u různých výrobců různé názvy, například ideal plus, ceramic plus, cera-clean, wonder glice.

• Při obkládání část materiálu padne za oběť odřezkům a lámání. Navzdory výpočtu spotřeby obkladu a dlažby, na který se můžete spolehnout, kupujte 10% navíc. Prověřte si, zda v případě potřeby umí prodejce dodat chybějící materiál za tytéž ceny. Odložený obal z obkladu s vyznačeným výrobcem, cenou a definováním barvy a typu materiálu vám při dokupování usnadní situaci.

• Renomované stavební firmy a koupelnová studia nabízejí vypracování projektu koupelny včetně trojrozměrné vizualizace a plánu pokládky. Takto ještě před realizací budete mít nejen jasnější představu o vzhledu koupelny a umístění zařizovacích předmětů, ale i výpočet spotřeby materiálu a podklad pro mistra.

• Běžná výše zálohy je 60%. Obchodní podmínky musí obsahovat termín dodání, délku záruky a způsob reklamace.

 

Osm praktických typů pro malé koupelny aneb dobré plánování má cenu zlata

• Základ malé koupelny musí vycházet z přesné analýzy potřeb a požadavků jejích budoucích uživatelů. Proto si je třeba dopředu zodpovědět otázky: Kdo bude koupelnu užívat? Jak bude vypadat půdorys koupelny? Dají se vytvořit oddělené funkční zóny? Jak budou rozmístěny zařizovací předměty, například WC, bidet, sprcha, umyvadlo a vana? Užitečnou pomůckou je nakreslit si na milimetrový papír půdorys v měřítku 1:50. Na další list stačí nakreslit ve stejném měřítku různé zařizovací předměty případně i instalační stěnu. Po vystřižení je můžete libovolně přesouvat na nakresleném půdorysu koupelny. A nezapomeňte, že délka instalační stěny se mění jak v závislosti na umístění jednotlivých zařizovacích předmětů, tak i od vzdálenosti od hlavního svislého rozvodu vody a odtoku.

• Při plánování je třeba co nejlépe využít prostor v koupelně, aniž působil přeplněné.

• Nepodléhejte módním trendům a vybírejte si světlé a klidné barvy, které opticky zvětšují prostor.

• Sklo a zrcadlové plochy jsou velmi vhodné do malých koupelen. Nejvýrazněji působí optické zvětšení při použití zrcadel.

• Velké formáty dlažby a obkladu od rozměrů 30 × 30 cm jsou pro malé koupelny tou správnou volbou.

• Především při renovaci malých koupelen se ukazují výhody instalačních systémů na předstěnovou montáž, které dokáží využít i ten nejmenší prostor pro umístění zařizovacích předmětů.

• Pro malé koupelny existují speciální programy zařizovacích předmětů a koupelnového nábytku, které jsou velmi variabilní a dokáží se přizpůsobit téměř každému prostoru.

• Volte raději kvalitnější (i když dražší) výrobek, který bude odpovídat vašim požadavkům.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…