Jak na sanace vlhkých staveb polyuretanovými pryskyřicemi?

Současný stav ve stavebnictví klade na dodavatele specializovaných materiálů určených pro vlhkostní sanaci stále vyšší nároky. Na jedné straně jsou požadované materiály s maximálními užitnými vlastnostmi, na druhé straně se limitovaným požadavkem pro jejich prosazení na trhu stává prodejní cena.

V pozemním stavitelství se úspěšně osvědčily technologie dodatečné náhrady hydroizolačních prvků aplikované pomocí tlakové mikroinjektáže s použitím polyuretanových pryskyřic.

Výroba tlakové techniky a aplikačních prvků pro realizaci s malými průměry vrtaných otvorů zaznamenává rozmach nejen v Evropě, ale i v zámoří. Nověvytvořené, v praxi odzkoušené chemické produkty ještě umocňují účinnost a garantují životnost použitých materiálů. Hydroizolační efekt se dosahuje využitím procesu polyadice polyuretanové pryskyřice.

 

Využívání mikroinjektáže

Chemické tlakové mikroinjektáže polyuretanovými pryskyřicemi se dají využívat při vytváření dodatečných hydroizolačních clon, a to:

horizontálních,

vertikálních,

kombinace horizontálních a vertikálních,

cílenou bodovou,

cílenou plošnou.

Injektáží pracovních a dilatačních spár v betonu, cihelném i kamenném zdivu,

v dalších použitých stavebních materiálech v nejrůznějších tloušťkách, kde byla zjištěna porucha hydroizolace.

 

Výhody metody

Účinná metoda zamezení postupující a vtokové vody do konstrukce

Snadná aplikace i v tvarově komplikovaných místech, variabilita použití

Hygienická nezávadnost, neškodí životnímu prostředí

Časově nenáročná metoda s možností výběru přístupu k injektovaným konstrukcím

Životnost aplikačních polyuretanů přesahuje životnost 60 let

Metoda doporučená WTA, vhodná i pro památkově chráněné objekty

Tato metoda eliminuje rizika statických poruch izolovaných konstrukcí, nedochází k vzniku trhlin, nebo k sedání konstrukcí, jako u dosud používaných metod.

 

Chrakteristika a použití

Pro tvorbu dodatečných izolačních prvků se vyrábějí jednosložkové a dvousložkové polyuretany. Jejich vlastnosti musí splňovat kritéria pro vytvoření trvalé a vodě nepropustné vrstvy. Nízká viskozita zajišťuje průnik do mikrotrhlin stavebních materiálů a polyadice s přítomnou vodou okamžitě snižuje její množství v aplikační zóně. Úpravou základních typů polyuretanů jednotlivých výrobců se dá docílit požadovaná vlastnost aplikační látky pro konkrétní případ. Realizaci dodatečné izolace tlakovou mikroinjektážní technikou s použitím polyuretanů je nutné svěřit odborně školeným pracovníkům.

 

Možnosti využití mikroinjektážní techniky s vhodnými aplikačními látkami představuje novou dimenzi v oblasti vlhkostní sanace staveb. Po dlouholetých zkušenostech můžeme konstatovat, že dnes patří mezi nejdokonalejší nástroje v tvorbě dodatečných izolací staveb.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…