Jak na nové sklepní prostory? aneb dodatečná výstavba sklepa

 

Při záměru vytvořit pod stavbou nové sklepní prostory je především nutné zjistit, zda zemina, na níž je budova postavena vůbec umožní prostory vybudovat. Dnešní technologie sice umožňují uvolnění ledajaké horniny, ale pracovat pod stávající stavbou je vždy riskantní, protože nejen otřesy ze samotných stavebních prací, ale i chyby či omyly v projektech a při realizaci mohou způsobit nejen poškození, ale až destrukci budovy.

 

Stanovisko geologů

Geologická situace obvykle není jednoznačná, protože podloží mnoha budov tvoří směs různých hornin, takže prvním předpokladem úspěchu je kvalifikovaný geologický průzkum, resp. stanovisko odborníka.

 

Hloubka základů a podsklepení

Druhým vážným technickým problémem podsklepení je hloubka a stav základů podsklepené budovy. Vytvořit použitelný sklep znamená prohloubit terén pod budovou alespoň o nějaký metr - v případě jednoduché bramborové, chladicí nebo vinné jámy. Pokud máme sklep využívat i jako další místnost v domě (např. jako vinný sklípek), musí mít alespoň minimální uskutečnitelnou výšku, což je světlý rozměr pohybující se okolo dvou metrů. V obou zmíněných (zjednodušených) případech je však zřejmé, že běžná hloubka založení původních nosných zdí budov, jen těžko bude dosahovat úroveň potřebnou pro zřízení sklepa. Problém se dá zjednodušit tím, že půdorys sklepa se navrhne celkem malý, takže sklípek se nebude nacházet v zóně, kterou zatěžují základy chalupy. Je k tomu ale třeba vyjádření odborníka.

 

Původní materiál

Kromě hloubky založení věnujeme pozornost i kvalitě základů - ty byly na chalupách obvykle zhotoveny z kamenného zdiva, ale mohly být i lité z prostého betonu, nebo na ně mohly být použity velké balvany (stav typický zejména pro dřevěnice). Zdivo i beton mohly být v minulosti zhotovené dost nekvalitně (nakonec při základě uloženém v zemi se nijak nemusí projevovat), takže při zdivu se jednak šetřili na spojovací maltě a do základů se ukládali velké kameny, při betonu se mohlo šetřit na cementovém. Pokud má základ nízkou kvalitu, pro stabilitu budovy to sice může stačit (konečně základ využívá opírání se o stěny výkopu), ale při podsklepení budovy v rozsahu jejího půdorysu by to znamenalo vytvoření zcela nových základů budovy, což již může být neefektivní.

 

Půdorys

Důležitou otázkou plánování nové sklepy jsou i její půdorysné rozměry. Pokud má být sklep výrazně menší než půdorys budovy, trocha se tím zjednoduší problém se základy, pokud má být stejná je nezbytné základy prohloubit. Pokud má být větší než půdorys budovy je třeba nejen složitě přenést zatížení z budovy na nové nosné konstrukce, ale i vyřešit izolování sklepa před zatékání dešťové vody shora. Všechny popsané zásahy však vyžadují účast odborníka (nejlépe statika), který přepočítá zatížení a vyhodnotí ho, nebo vytvoří nové statické schéma a přesně navrhne opatření, které je pro bezpečnost budovy a sklepy třeba provést.

 

Spodní voda

Vážnou komplikaci bude asi také představovat hloubka hladiny podzemní vody. Pokud se spodní úroveň sklepy dostane pod hladinu spodní (podzemní) vody, vznikne problém, který je sice technicky vyřešit, ale účinnost vytvoření sklepy se stane sporná.

 

Zdít nebo betonovat

Sklep na chalupě můžeme vybetonovat (což je rychlý a málo riskantní způsob realizace, ale o to hůře vypadající), nebo vyzdít (nejlépe asi z kamene, případně z cihly, což je však podstatně složitější a dražší způsob závislý kvality zednických prací, ale zato vytvářejí velmi příjemný vzhled). Zajímavá může být kombinace obou způsobů, kdy nosné konstrukce vybetonujeme a pak k nim přizdíme vrstvu zdiva, která vytváří vnitřní povrchovou vrstvu. Přizdění(ačkoliv i poměrně tenké stěny - tloušťka např.. Okolo 10 cm) vizuálně lépe působí jako obkládání kamenným obkladem (o tloušťce několik cm), protože na obložené konstrukci je obvykle vidět, že není zděná a požadovaný efekt se ztrácí.

 

Strop

Velkou výzvou je strop sklepy. Možnosti jsou v zásadě dvě - plochý strop nebo klenba. Plochý strop může být z betonu, oceli (nosníky plus deska, např.. Z betonu) nebo ze dřeva. Dřevěný strop je stylový, ale že ve sklepě bude asi vlhko, i podstatně více náchylný k degradaci materiálu.

 

Větrání

Vytvoříme aspoň jeden větrací kanál, který bude ústit na fasádu domu nad terénem, nebo napojíme sklep na nepoužívaný komín. Podlaha může být hliněná nebo dlažební, nejlépe tradičně uložena tak, aby se přes ni mohly uvolňovat vodní páry z podloží stavby. Pokud bude sklep dobře větraný a její konstrukce nebudou bránit přestupu vodních pár, může také přispět ke snížení celkového vlhnutí ostatních konstrukcí domu (zejména nosných stěn a podlah přízemí).

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…