Jak sklep využít? Vybavení sklepa

 

Co do sklepa?

V minulosti sloužil sklep zejména na skladování paliva, ale také ovoce, zeleniny či brambor na celou zimu, nacházely se zde dílny či různé sklady. Studený sklep byl něco jako velká chladnička, která byla nezbytná pro každou domácnost. Současný životní styl již nevyžaduje skladování potravin v takové míře, jako tomu bylo relativně nedávno, a tak i přednosti studených sklepů částečně ztrácejí význam. Dnes jsou možnosti využití podzemních prostor mnohem širší. Vhodnými kandidáty do suterénu jsou například kotelna, sušárna a prádelna, která rozhodně nemusí zabírat plochu v prvním nadzemním podlaží, ale i místnosti na domácí záliby a koníčky, jako domácí fitness, sauna nebo bazén. Samozřejmě, ani místo, které nám sklípek nabízí k uložení a skladování věcí, není k zahození. Další možností, jak dobře využít prostory v suterénu, je garáž. Takové řešení však není vhodné vždy a nesmíme zapomenout zejména na pohodlný příjezd a výjezd. Snadno se totiž může stát, že garáž bude pro strmé příjezdové cesty využívat pouze nejzkušenější řidič z rodiny.

 

Důležité je, za kolik?

Stručný seznam možností naznačil, že použití se pro sklep najde celkem rychle. Vždyť prostory navíc uvítá asi každý stavebník. Do hry však vstupují i finance, a to v případě staveb pod zemí dosti výrazně. Namístě je tedy nejen otázka, na co a jak  získaný prostor v suterénu využijeme, ale také o kolik se podsklepený dům prodraží oproti nepodsklepenému. Na druhou část otázky nám z velké části odpoví geologický průzkum. Ten jednoznačně prokáže hloubku podzemní vody, kvalitu zeminy, její strukturu, jílovitost a únosnost, propustnost základových vrstev, homogenitu základové spáry, třídu horniny a mnohé další informace, které jsou důležité pro odborné posouzení a konečné rozhodnutí.

 

Souvislost mezi náklady na výstavbu suterénních prostorů a obyčejným založením domu je totiž mnohem složitější, než by se mohlo zdát na první pohled. Pokud například vrchní vrstvu zeminy tvoří neúnosné a nehomogenní složky, dům se musí založit ve větší hloubce a musíme počítat se zvýšenými náklady na veškeré základy. Rozdíl mezi náklady na vybudování dostatečně hlubokých základů domu a jeho podsklepení tedy nebude tak výrazný a položka nutná k vybudování sklepa nebude tak markantní. Naopak v případě, že se hladina podzemní vody nachází v hloubce do dvou metrů, výstavba sklepu se prodraží, protože musíme počítat se zvýšenými náklady na hydroizolaci. Po zjištění těchto informací je nejlepší dát si vypočítat náklady na různé varianty spodní stavby domu - bez suterénních prostorů, s částečným podsklepením a s celkovým podsklepením. Poté nám již nic nebrání v tom, abychom se zodpovědně rozhodli s ohledem na naše finanční možnosti i prostorové potřeby.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…