Jaké jsou požadavky na konstrukci suterénu?

 

Dům ve svahu

Pokud jde o možnosti využití suterénních prostorů, specifický případ je dům ve svahu. Díky svahovitosti pozemku vznikají podlaží, které jsou z jedné strany nad úrovní terénu a z druhé strany zcela zapuštěné v terénu. Suterén je takříkajíc zařezaný do svahu. V části nad terénem jsou umístěny obytné prostory; ostatní suterénní prostory, ať již zcela, nebo jen částečně pod zemí, se využívají jako nezbytné zázemí domu, sklep atd.. Zde je třeba poznamenat, že v případě umístění domu ve svahu je vybudování sklepa velmi efektivní.

 

Požadavky na konstrukci suterénu

V suterénu se do popředí dostává požadavek potřebné únosnosti. Zdi přenášejí zatížení z horních částí budovy do základové konstrukce a ta do zeminy pod objektem. Kromě toho musí obvodové konstrukce pod zemí odolat i bočnímu tlaku zeminy, vlhkosti, vodě, případně provozu v bezprostřední blízkosti objektu. Klade se zde důraz na zajištění stability celého objektu a vytvoření důkladné izolace proti vlhkosti, neboť po dokončení stavby se obvodové zdi a základové konstrukce stávají těžko dostupnými a dodatečné opravy jsou nákladné. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…