Jaké materiály a technologie na obvodové zdivo pod úrovní terénu?

 

Na stavbu suterénních prostor domu lze využít různé materiály a technologie. Realizují se ze železobetonu klasickým postupem nebo metodou ztraceného bednění (do tvarovek se vloží výztuž a zalije se betonem), lze však využít i zdivo z cihel nebo z přesných pórobetonových tvárnic. Vhodnost použití toho či onoho materiálu určí projektant. Záleží samozřejmě na konkrétní situaci, ale i na budoucím využití suterénních prostorů - zejména na tom, zda budeme potřebovat místnosti vytápěné nebo nevytápěné. Nároky na teplotu například při umístění sauny či bazénu jsou samozřejmě jiné než při využití místnosti jako sklepa nebo skladu. Tepelně-izolační schopnost betonu je zanedbatelná, proto najde využití spíše při nevytápěných prostorách. Naopak cihly a pórobetonové tvárnice mají dobré tepelně-izolační schopnosti. Jsou tedy vhodným materiálem, zejména pokud se sklep využívá jako dodatečná obytná plocha a pokud to hladina spodní vody dovolí. Při použití zdicích prvků odpadá také bednění, které je třeba na stěny z litého betonu. Při návrhu a realizaci obvodových stěn, respektive prostor pod úrovní terénu, a to nejen ze zdicích prvků, je velmi důležitá kvalitní a funkční hydroizolace. Samozřejmostí by měla být i vodorovná tepelná izolace v podlaze.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…