Jak na rekonstrukci elektroinstalace?

Při rekonstrukci staršího bytu se nevyhnete otázce, co s elektroinstalací. Mezi nejčastější problémy starších elektroinstalací patří nedostatek zásuvek, "díky" čemuž je byt plný spleti prodlužovacích kabelů. Zásuvkové okruhy jsou často poddimenzované a nejsou už schopné zvládnout nové zátěže, jističe či pojistky vypadávají, hoří instalace. Světelná instalace sice funguje, ale vypínače jsou často staré a špatně fungují, izolace vodičů nad svítidly se rozpadává. Tyto nejzávažnější poruchy postačují k tomu, abyste se vážně zabývali celkovou rekonstrukcí elektroinstalace.

Rekonstrukce rozvodů instalací (vodovodu, kanalizace, plynu) patří mezi první práce, které je třeba při celkové rekonstrukci bytu udělat. Hned po nich následuje rekonstrukce rozvodů elektrické energie. Tehdy už víte, kudy vedou potrubí jiných médií, abyste se vyhnuli případným kolizím jednotlivých instalací, a máte určitě představu, kde a jaké spotřebiče budete mít. Elektroinstalace má svá pravidla, ale protože elektrické vodiče se na rozdíl od potrubních vedení dají vést pohodlněji, může se elektroinstalace přizpůsobit ostatním vedením.

Koncepce dělení elektrických obvodů

V každé obytné místnosti by měly být alespoň dva různé obvody, každý samostatně jištěný. Jde minimálně o jeden světelný a jeden zásuvkový obvod. Každý může být určen pro více místností.

Způsob rozvodu elektroinstalace v bytě

Bytový rozvaděč je umístěn obvykle ve vstupní místnosti do bytu, nejčastěji nad vstupními dveřmi. Rozvaděč obsahuje jističe pro jednotlivé obvody. Každý obvod se dá vypnout zvlášť a když vypne jeden jistič, ostatní obvody fungují dále. V rozvaděči je obvykle umístěn i bytový zvonek. Rozvaděč musí být zásadně na viditelném místě, nesmí se zabudovávat do nábytku. Přívod do rozvaděče je veden ve stěně, podlaze nebo v liště a celý přívod lze vypnout v elektroměrovém rozvaděči, který je obvykle na chodbě. Při samotné instalaci - vedení - je třeba zvážit, o jaký konstrukční systém domu jde. Pokud máte byt v cihlovém klasickém domě, staré vedení může být uloženo v trubkách nebo pod omítkou plochými vodiči. V každém případě však musíte počítat s velkým rozsahem sekacích prací, aby bylo možné vedení uložit do drážek. Radíme vám však omezit sekací práce na minimum tím, že do drážek ve stěnách uložíte jen přívodní vedení do jednotlivých místností a ostatní rozvody uděláte v podlahových lištách.

V případě panelových domů nebo domů z litého betonu je potřeba maximální možný rozsah vedení udělat v podlahových lištách, pro světelné rozvody je třeba využít zabudované trubky ve stěnách a stropech. Pokud potřebujete osadit svítidlo do míst, kde žádné trubky nevedou, je optimálním řešením nechat si udělat snížený strop ze sádrokartonu a ve vytvořeném meziprostoru se již může vodorovný rozvod k svítidlu řešit jakkoliv.

Podlahové lišty jsou dnes vyráběny na dobré estetické úrovni a vhodně doplňují podlahovou krytinu a její styk se stěnou. Jediným problémem u podlahových lišt je přechod přes dveřní otvory. Ty se sice také dají přelištováním obejít, ale není to esteticky nejvhodnější řešení. V tomto případě je sekání konstrukce pro vytvoření drážky v podlaze a vložení kousku pancéřované trubky namístě. Každá místnost v bytě má své osobité požadavky a podmínky pro elektroinstalaci.

Kuchyně je v současnosti největším odběratelem elektřiny a je zde soustředěno nejvíce elektrických spotřebičů zapnutých současně. Proto je pro kuchyni určených nejvíce samostatných obvodů. Protože vývoj pomocníků v domácnosti stále pokračuje, doporučujeme v kuchyni skutečně nešetřit zásuvkovými vývody a na drobné elektrospotřebiče raději volte dvojzásuvku. Nezapomínejte při řešení osvětlení na pracovní desku - mnohokrát jsme se setkali s nešťastně navrženými a namontovanými svítidly, které více než na pracovní desku svítí hospodyňkám do očí.

Druhým nejsilnějším místem odběru elektřiny je koupelna. A to hlavně díky pračce, která v případě, že není napojena na teplou vodu, potřebuje výkon jednoho obvodu s jištěním 16 A. Proto musí být obvod zásuvky pro koupelnu samostatný. Zásuvky pro ostatní přístroje - holicí strojek, fén apod. lze zapojit do tohoto obvodu, protože jejich odběr je zanedbatelný. V mnoha bytech je vytápění koupelny řešeno elektrickým topným tělesem, které potřebuje samostatný obvod. Koupelna má z hlediska bezpečnosti provozu elektrických zařízení specifické požadavky. Všechny trvale namontované kovové předměty v koupelně včetně potrubí vodovodu musí být vzájemně vodivě pospojovány a toto pospojování musí být připojeno na ochranný vodič zásuvek namontovaných v koupelně. Elektrické přístroje a zařízení v ostatních místnostech nemají tak velký odběr, aby vyžadovaly zvláštní pozornost. Je však třeba zajistit, aby zdroj (zásuvka) byl vždy tam, kde ho potřebujete. Samozřejmě, na všechno jsou výjimky a takovou výjimkou jsou klimatizační jednotky, pro které musíme vyčlenit samostatný obvod.

Bezpečnost především

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné elektroinstalaci navrhnout a realizovat v třívodičové soustavě. To znamená, že už k spotřebičům jsou přiváděny ne dvoužilové, ale třížilové vodiče, kde třetí žílou je ochranný vodič. Elektroinstalace patří z hlediska bezpečnostních předpisů mezi vyhrazená zařízení a nikdo kromě osob znalých předpisů s osvědčením o provedení zkoušek pro danou práci nesmí elektrická vedení a zařízení navrhovat, montovat a ani zkoušet. Před uvedením do provozu musí být každé elektrické zařízení, ale i elektrická instalace přezkoušena (revidovaná) a musí se o zkoušce vystavit příslušný protokol - revizní zpráva. Aniž vám někdo odevzdal výchozí revizní zprávu, nesmíte elektrické zařízení (instalaci) převzít, protože vám ji elektrárny nepřipojí přes elektroměr na svou síť. Kromě toho byste se sami vystavovali nebezpečí, že instalace není vyhotovena v souladu s normami a bezpečnostními předpisy.

Co na závěr?

Elektroinstalační práce jsou složitou tematikou a je třeba je svěřit do rukou odborníků. Základní informace, které jsme vám poskytli, by vám měly posloužit jen na to, abyste si dovedli kontrolovat rozsah potřebných prací a způsob jejich provádění. Věříme, že kvalitně sepsaná elektroinstalace vám zpříjemní bydlení. Vaše domácí spotřebiče budou dobře fungovat pouze tehdy, pokud dostanou napětí, které nebude kolísat vlivem poruch či poddimenzovaných rozvodů.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na umístění elektroinstalace a elektrických zařízení v koupelně?

V koupelně je třeba více než jinde dodržovát zásady bezpečnosti při používání elektrických přístrojů. Proto...
více…

Jak na návrh elektroinstalace?

Pro správnou funkci jednotlivých části bytu - a to platí i pro elektroinstalaci - musíme mít především dobrý...
více…

Kontrola elektroinstalace

Elektroinstalaci bereme jako samozřejmost, jako něco, co je tu napořád. Ale není tomu tak. Materiály elektroinstalace...
více…

Jak na rekonstrukci elektroinstalace v koupelně?

V koupelně je třeba více než jinde dodržovat zásady bezpečnosti při používání elektrických přístrojů. Proto...
více…