Kontrola elektroinstalace

Elektroinstalaci bereme jako samozřejmost, jako něco, co je tu napořád. Ale není tomu tak. Materiály elektroinstalace stárnou, tepelně zdegenerovávají, zásuvky a vypínače se mechanicky opotřebovávají. Kromě toho se ve vypínačích a zásuvkách usazuje prach, případně hmyz. Proto je třeba čas od času elektroinstalaci zkontrolovat a proměřit. Tato příslušná norma se doporučuje dělat každých pět let. Tuto revizi, příslušný protokol o revizi - revizní zprávu požadují pojišťovací společnosti.

Revize elektroinstalace

Revize elektroinstalace se skládá z vizuální kontroly a změření elektrických parametrů. My jako uživatelé můžeme zjišťovat mechanické poškození zásuvkových vývodů a vypínačů, případně jejich barevné změny (tepelné) poškození. Dále si můžeme povšimnout špatné izolační vlastnosti elektroinstalace - při odpojení všech spotřebičů náš elektroměr registruje příkon. V takovém případě na nic nečekáme a pozveme revizního technika.

Revizní technik má možnost změřit impedanci (odpor) jednotlivých smyček (obvodů), dále izolační odpory, případně zemnící odpor (uzemnění).

Impedance jednotlivých smyček určuje jak proběhne vypnutí jističe - jak dlouho a jak velkým zkratovým proudům budou přetěžovány elektrické obvody. Projeví se zde selektivnost (rozdílnost) jističů. Obvod je například jištěn 10 A jističem, hlavní jistič bytu je 16 A a celý dům je jištěn 25 A.

Selektivita se projeví obvykle pouze při přetížení obvodů. Tvrdý zkrat vypne až hlavní jistič.

Ochrana lidí a majetku

Dosud jsem se nezmínil o hlavní roli elektroinstalace - ochraně lidí a majetku. O tomto zásadně rozhoduje izolační odpor. Oddělení živých částí od okolí je zajišťováno izolačními materiály a někdy jejich polohou.

- Je zcela nepřípustné odstraňovat kryty a stříkat vodu na elektrická zařízení

- Do zásuvek zasouvat pouze normalizované zástrčky

- Nic nestrkat do vypínačů

- Jističe spínat pouze bez zátěže

- Cokoliv podezřelé související s elektroinstalací konzultovat s odborníkem

- Nesnažit se o změny a úpravy instalace

- Vyhýbat se používání prodlužovaček a rozdvojek

- Zástrčky nevytahovat taháním za šňůru

Faktory zhoršující stav elektroinstalace

1. náchylnost ke korozi

2. vliv chemikálií a rozpouštědel

3. hromadění prachu a špíny

4. vnikání vody

5. vystavení vysokým teplotám

6. mechanická poškození

7. expozice vibracím a otřesům

8. nedbalé zacházení

9. svévolné zásahy a úpravy

10. chybějící řádná údržba

 

Pokud je instalace řádně a odborně udělaná, pokud je použit kvalitní instalační materiál a vstupní revizní měření prokáže dosažení optimálních parametrů, máte všechny předpoklady, že vám bude elektroinstalace spolehlivě sloužit.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na umístění elektroinstalace a elektrických zařízení v koupelně?

V koupelně je třeba více než jinde dodržovát zásady bezpečnosti při používání elektrických přístrojů. Proto...
více…

Jak na návrh elektroinstalace?

Pro správnou funkci jednotlivých části bytu - a to platí i pro elektroinstalaci - musíme mít především dobrý...
více…

Jak na rekonstrukci elektroinstalace?

Při rekonstrukci staršího bytu se nevyhnete otázce, co s elektroinstalací. Mezi nejčastější problémy starších...
více…

Jak na rekonstrukci elektroinstalace v koupelně?

V koupelně je třeba více než jinde dodržovat zásady bezpečnosti při používání elektrických přístrojů. Proto...
více…