Kontrola elektroinstalace

Elektroinstalaci bereme jako samozřejmost, jako něco, co je tu napořád. Ale není tomu tak. Materiály elektroinstalace stárnou, tepelně zdegenerovávají, zásuvky a vypínače se mechanicky opotřebovávají. Kromě toho se ve vypínačích a zásuvkách usazuje prach, případně hmyz. Proto je třeba čas od času elektroinstalaci zkontrolovat a proměřit. Tato příslušná norma se doporučuje dělat každých pět let. Tuto revizi, příslušný protokol o revizi - revizní zprávu požadují pojišťovací společnosti.

Revize elektroinstalace

Revize elektroinstalace se skládá z vizuální kontroly a změření elektrických parametrů. My jako uživatelé můžeme zjišťovat mechanické poškození zásuvkových vývodů a vypínačů, případně jejich barevné změny (tepelné) poškození. Dále si můžeme povšimnout špatné izolační vlastnosti elektroinstalace - při odpojení všech spotřebičů náš elektroměr registruje příkon. V takovém případě na nic nečekáme a pozveme revizního technika.

Revizní technik má možnost změřit impedanci (odpor) jednotlivých smyček (obvodů), dále izolační odpory, případně zemnící odpor (uzemnění).

Impedance jednotlivých smyček určuje jak proběhne vypnutí jističe - jak dlouho a jak velkým zkratovým proudům budou přetěžovány elektrické obvody. Projeví se zde selektivnost (rozdílnost) jističů. Obvod je například jištěn 10 A jističem, hlavní jistič bytu je 16 A a celý dům je jištěn 25 A.

Selektivita se projeví obvykle pouze při přetížení obvodů. Tvrdý zkrat vypne až hlavní jistič.

Ochrana lidí a majetku

Dosud jsem se nezmínil o hlavní roli elektroinstalace - ochraně lidí a majetku. O tomto zásadně rozhoduje izolační odpor. Oddělení živých částí od okolí je zajišťováno izolačními materiály a někdy jejich polohou.

- Je zcela nepřípustné odstraňovat kryty a stříkat vodu na elektrická zařízení

- Do zásuvek zasouvat pouze normalizované zástrčky

- Nic nestrkat do vypínačů

- Jističe spínat pouze bez zátěže

- Cokoliv podezřelé související s elektroinstalací konzultovat s odborníkem

- Nesnažit se o změny a úpravy instalace

- Vyhýbat se používání prodlužovaček a rozdvojek

- Zástrčky nevytahovat taháním za šňůru

Faktory zhoršující stav elektroinstalace

1. náchylnost ke korozi

2. vliv chemikálií a rozpouštědel

3. hromadění prachu a špíny

4. vnikání vody

5. vystavení vysokým teplotám

6. mechanická poškození

7. expozice vibracím a otřesům

8. nedbalé zacházení

9. svévolné zásahy a úpravy

10. chybějící řádná údržba

 

Pokud je instalace řádně a odborně udělaná, pokud je použit kvalitní instalační materiál a vstupní revizní měření prokáže dosažení optimálních parametrů, máte všechny předpoklady, že vám bude elektroinstalace spolehlivě sloužit.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na návrh elektroinstalace?

Pro správnou funkci jednotlivých části bytu - a to platí i pro elektroinstalaci - musíme mít především dobrý...
více…

Jak na rekonstrukci elektroinstalace?

Při rekonstrukci staršího bytu se nevyhnete otázce, co s elektroinstalací. Mezi nejčastější problémy starších...
více…

Jak na rekonstrukci elektroinstalace v koupelně?

V koupelně je třeba více než jinde dodržovat zásady bezpečnosti při používání elektrických přístrojů. Proto...
více…