Co byste měli vědět o kanalizaci?

Kanalizace musí být provedena ve všech budovách

Podle současných platných předpisů musí být všechny budovy a k nim patřící pozemky odvodněny a musí být z nich bezpečně odvedeny i všechny splašky. Takový systém se nazývá kanalizace.

Vnitřní kanalizace odvádí splaškové vody mimo budovy

Vnitřní kanalizace vede odpad hlavním svodům od zařizovacích předmětů ven z budovy, kde se napojuje přes kanalizační přípojku na veřejnou kanalizaci. Vnitřní a vnější kanalizace se provádí na náklady vlastníka. Teprve po ukončení montáže vnitřní kanalizace se provádí kanalizační přípojka.

Vnější kanalizace se napojuje na veřejnou kanalizaci

Vnější kanalizace se musí uložit ve sklonu min. 3% směrem k veřejné kanalizaci a musí obsahovat alespoň jednu kanalizační šachtu vzdálenou minimálně 1 m od uliční čáry.

Kanalizace musí být dokonale utěsněna

Kanalizace musí být provedena tak, aby ze zařizovacích předmětů připojených na kanalizaci neunikal zápach. Proto se montují mezi zařizovací předměty a potrubí zápachové uzávěry. Vnitřní kanalizace se ukládá většinou do stěny v šikmých drážkách a zazdívá se nebo vede v podlaze přízemí.

Kanalizace musí mít optimální vzdálenosti a sklony

Kanalizace nemá mít vodorovnou vzdálenost mezi odpadním potrubím zařizovacím předmětům větší než 3 m. Pokud je tím zařizovacím předmětem WC, zkracuje se tato vzdálenost na 1,5 m. Potrubí musí být ve sklonu minimálně 3%.

Vnitřní kanalizace musí mít odvětrání nad střechou

Vnitřní kanalizace obsahuje i odpadní svislé potrubí, které odvádí splaškové vody do nižšího podlaží. Musí být vyvedeny 0,5 m nad střechu, kde je ukončeno větrací hlavicí. Ta potrubí větrá a zajišťuje, aby se v něm nehromadily plyny.

Kanalizace má mít ležaté potrubí po celé jeho délce rovné, má vést rovně a v témže spádu by mělo jít ven z objektu. Mimo budovy se klade ležaté potrubí do nezamrzlé hloubky min. 90 cm.

Kanalizace musí být chráněna proti vnitřním teplotním vlivům

Kanalizace může mít svody vedené kotelnou a dalšími prostorami se zvýšenou teplotou. Ty se tepelně izolují, aby se potrubí změnami teplot, a tím i vznikajícími délkovým změnami, neznehodnocovalo, neuvolňovali se spoje a splašky nepřichytaly na stěnách potrubí.

 

comments powered by Disqus