Jak na solární energii?

Neustálý růst cen energie z konvenčních zdrojů i pozvolné zlepšování ekologického cítění lidí vede ke zvýšenému zájmu o obnovitelné zdroje energie, mezi které patří i sluneční kolektory. Solární systém není z kategorie krátkodobých investic. Má spolehlivě sloužit svému účelu a přinášet uživateli užitek po dobu alespoň dvou generací.

Zákazníci se často nechají zlákat nízkou cenou druhořadých slunečních kolektorů. Jedná se o výrobky ze států s vyšší intenzitou slunečního záření nebo ze zemí s rozvinutým průmyslem, které na domácím náročném trhu nenacházejí uplatnění. Státní podporu zde dostane pouze solární zařízení splňující kritéria evropských norem (EN č.. 129 75-1 a -2). Zejména pro laika jsou určeny následující řádky, které budou pomáhat při jeho rozhodování.

Podezřelé sliby dodavatelů

Je třeba se zamyslet, zda nám výrobce, který nedisponuje referencemi staršími než 1 až 5 let může poskytnout 10 letou záruku. Důvěryhodný dodavatel předloží klientovi atesty z akreditovaných zkušeben a dokáže splnit jeho požadavek na zabezpečení měření výkonu solárního zařízení. Sluneční kolektor není univerzálním prostředkem na plné pokrytí. Bez jakýchkoliv dotací není možná návratnost vložených prostředků při přípravě TUV a přitápění v rodinných domech kratší než čtyři roky. Pokrytí ročních energetických potřeb nemůže být vyšší než 70% při solární přípravě TUV a vyšší než 30% při kombinované přípravě TUV a solárního přitápění budov. Nepravděpodobný je energetický zisk plochých kolektorů vyšší než 600 kWh/m2 za rok při přípravě TUV a vyšší než 400 kWh/m2 za rok při kombinované přípravě TUV a přitápění. Je třeba být opatrný, pokud dodavatel nabízí za relativně nízkou cenu solární zařízení, protože jeho funkčnost bývá podmíněna zakoupením celé řady dalších komponentů.

Parametry slunečních kolektorů souvisejí s projektem budovy

Solární přitápění se nemá navrhovat v případě, že projektovaná vstupní teplota topného média v daném systému vytápění je výrazně vyšší než 50 ° C a budova má vysoké tepelné ztráty. Přípravu teplé vody a vysoký stupeň (80-90%) pokrytí potřeby tepla na vytápění rodinného domu není možné zajistit kolektory s celkovou plochou maximálně 6 až 10 m2. V případě instalace slunečních kolektorů na rovných střechách, musí dodavatel předložit statické výpočty pro zatížení větrem v závislosti na výšce budovy pro jejich nosné konstrukce.

Materiál a technické vybavení

Na transparentní kryt kolektoru a spojení kolektorového pole se zásobníkem nejsou vhodné plasty nebo izolace s nedostatečnou teplotní odolností. Na výstup z kolektorového pole patří plovákový odvzdušňovací ventil s ochranou proti přehřátí a nechtěnému otevření.

Solární zásobník

V solárním zásobníku je zabudován spirálový výměník, jehož plocha musí být minimálně 0,2 m2 na jeden metr čtvereční instalované kolektorové plochy. Nevhodný je solární zásobník, jehož objem je výrazně menší než 40 l nebo výrazně větší než 60 l na metr čtvereční instalované kolektorové plochy. Pokud se rozhodneme pro zásobník o objemu větším než 400l, musí mít vyřešený způsob termické dezinfekce.

Absorbér

Účinnost kolektorů je důležitým parametrem, který je často zaměňován s koeficientem absorpce nebo je uveden jako provozní účinnost slunečních kolektorů. Udávaná účinnost nesmí překročit hodnotu 85%. Ve slunečních kolektorech s kovovým absorbérem není přípustný průtokový ohřev TUV ani vody v bazénu. Nevhodný je absorbér, na který byly použity různé postřiky označené jako solární lak, selektivní nátěr a podobně. Rovněž nesmí být použity penoplastové tepelné izolace v bezprostředním kontaktu s absorbérem.

 

comments powered by Disqus


Podobné články