Solární energie - sen nebo realita?

Solární energie - výraz, který stále častěji skloňuje v souvislosti s řešením problému globálního oteplování. Pojmenovává jednu z možností jak přispět ke snížení spotřeby omezených zásob fosilních paliv a pro uživatele znamená způsob jak snížit náklady na výrobu energie, potřebné na přípravu teplé pitné vody, podporu vytápění či ohřev bazénové vody.

Stupeň využití solárního systému pro výrobu energie je závislý na klimatických podmínkách místa instalace a do značné míry i od vhodného výběru technického řešení systému, který zohledňuje požadavky konkrétního objektu. Solární systémy nacházejí uplatnění také v hotelích, penzionech, vilách, firemních sídlech i koupalištích. Energii ze slunce lze využít pro ohřev pitné vody, na podporu vytápění i celoroční ohřev vody v interiérovém bazénu nebo ohřev vody ve venkovním bazénu pouze během letního provozu.

Rodinný dům

Zaměřme se na jednoduchý příklad využití sluneční energie na ohřev vody v rodinném domě se čtyřmi členy domácnosti s průměrnou denní potřebou 200 l. Na přípravu teplé pitné vody v tomto objektu bude stačit sestava dvou solárních kolektorů a zásobníku na vodu o objemu 300 l. Slunce ohřívá solární kapalinu a ta předává energii do zásobníku teplé vody. V případě, že je množství energie ze slunce nedostatečné, náhradní zdroj tepla, v našem případě kotel, dohřeje vodu v zásobníku na požadovanou teplotu. Technicky jednoduché a funkční řešení, odzkoušené v praxi i v našich klimatických podmínkách.

Bytový dům

Jako druhý příklad poslouží bytový dům, napojený na centrální zdroj tepla. Je možné i v takovém objektu najít způsob využití solární energie na ohřev pitné vody? Ano! Předpokládejme, že v obytném domě bydlí 90 obyvatel a denně spotřebují přibližně 3000 l teplé pitné vody. Sestava solárního systému by v tomto případě obsahovala patnáct solárních kolektorů a dva zásobníky KS, každý o objemu 825 l. Zásobník KS je speciální akumulační zásobník, jehož využití je v obytném domě opodstatněné. Při značné denní spotřebě teplé pitné vody by uskladňování velkého objemu vody v zásobnících bylo neekonomické a stouplo by riziko vzniku nebezpečných legionel. V zásobníku KS je proto speciální nerezová trouba, která slouží na průtokový ohřev teplé pitné vody energií naakumulovanou ze slunce. Teplá pitná voda se ohřívá pouze tehdy, když je v objektu její odběr. Pokud by nebylo dost sluneční energie, teplá pitná voda je následně dohřívána z centrálního zdroje.

Jaká je úspora?

Je předpoklad, že průměrná roční úspora ve vzorové domácnosti je asi 38% energie. Pokud bychom zvýšili počet solárních kolektorů na tři kusy, stoupne roční úspora energie přibližně na 50%. Pokud zohledníme, že energie ze slunce je zdarma, určitě je to zajímavé procento. Ekologický přínos tohoto solárního zařízení je roční úspora emisí CO2 přibližně 1300 kg. Jinak řečeno, pokud bychom na ohřev pitné vody využívaly jen fosilní zdroj energie, například kotel na plyn, uniklo by za rok do ovzduší o 1300 kg CO2 více. Předpoklad roční úspory energie na ohřev pitné vody solárním systémem v uvedeném bytovém domě je přibližně 35% a ekologický parametr je přibližně 5850 kg ušetřeného CO2.

Množství energie, které slunce uvolní za jednu hodinu představuje spotřebu energie na Zemi za jeden rok, takže nemusíme mít obavy z vyčerpání tohoto zdroje energie. Na využití sluneční energie není třeba budovat náročnou infrastrukturu, získávání energie neprodukuje hluk ani prach. Z pohledu návratnosti investice do solárního zařízení můžeme hovořit o 10 až 15 letech při dnešní ceně tepla. Pokud však hodnotíme dopad na životní prostředí, návratnost této investice je okamžitá.

 

comments powered by Disqus


Podobné články