Tepelné čerpadlo na vytápění

Možností jak vytápět rodinný dům je několik. Chceme ale, aby nás vytápění mnoho nestálo, dobře se obsluhovalo a bylo i ekologické ...

Jednou z možností, která splňuje výše uvedené požadavky, je vytápění tepelným čerpadlem.

Obrácená lednička

Tepelné čerpadlo je technické zařízení, které odebírá tepelnou energii s určitou teplotou okolnímu prostředí a zvyšuje tuto teplotu na vyšší využitelnou hladinu. Známým příkladem je chladnička, která odebírá teplo vloženému obsahu a odvádí ho v podobě teplého vzduchu výměníkem umístěným většinou na její zadní straně.

Při použití tepelného čerpadla pro rodinný dům je získaná tepelná energie většinou předávána vodě, která je dále používána na vytápění, ohřev užitkové vody, ohřev vody v bazénu a na další účely. Podle zdroje využívaného tepla jsou používána tepelná čerpadla typu země - voda, která odebírají teplo z hlubinného vrtu s hloubkou 50 až 100 m, nebo z plošného kolektoru, tj. ze systému trubek uložených v zemině v nezamrzlé hloubce. Dalším možným typem jsou čerpadla vzduch - voda, která odebírají teplo okolnímu vzduchu, a tepelná čerpadla voda - voda, odebírající teplo z vodního toku nebo z rybníka. Na teplovzdušné vytápění jsou používány i tepelná čerpadla typu vzduch - vzduch.

Topný faktor

Pohonnou jednotkou tepelného čerpadla je malý kompresor poháněný elektřinou. Tyto kompresory jsou v současnosti většinou rotační, které jsou oproti pístovým výhodnější. Množství získané tepelné energie je mnohem vyšší než množství energie ze sítě odebrané. Poměr mezi získaným množstvím energie a množstvím energie odebraným se nazývá topný faktor. Výše topného faktoru závisí na teplotě ochlazovaného prostředí a od požadované výstupní teploty.

Výkon - důležitý pojem

Dalším důležitým pojmem je výkon tepelného čerpadla. Výkon tepelného zdroje by měl pokrýt potřebu tepla na vytápění i při nejnižší venkovní teplotě. Doba trvání nejnižších teplot je však v průběhu topného období poměrně krátká a trvá pouze několik dní. Během zbývající doby by byl výkon tepelného čerpadla nevyužívaný a nákupní náklady by byly vyšší. Proto jsou tepelná čerpadla konstruovány pouze na část maximálního potřebného výkonu a zbývající výkon je pokrývání z jiného zdroje, nejčastěji z elektrického kotle.

Ze spotřeby elektřiny a z nákladů na odebranou elektřinu však není nutné mít obavy. Jednak z toho důvodu, že doba extrémně nízkých teplot bývá velmi krátká, a spotřeba se proto nijak významně neprojeví. Zejména však z toho důvodu, že na provoz tepelných čerpadel je poskytována výhodnější sazba D11 pro odběr elektřiny, a to po dobu 20 hodin denně. Je tak možné za tuto zvýhodněnou sazbu provozovat i ostatní elektrické spotřebiče v domácnosti a oproti běžné sazbě snížit náklady na elektřinu.

Výhodou tepelných čerpadel je i to, že nepotřebují žádnou obsluhu a dodávají teplo trvale. Jejich provoz je řízen instalovanou automatikou, která reguluje jejich chod v závislosti na nastavené vnitřní teplotě a teplotě vnější.

Dotace trochu pomůže

Dalším významným povzbuzením pro instalaci tepelných čerpadel jsou státní dotace.

Nevýhodou tepelných čerpadel jsou poměrně vysoké pořizovací náklady, a to i přes uvedené možnosti získání dotací. Provozem tepelného čerpadla sice získáme 3-krát až 4 krát více energie, než jsme odebrali ze sítě, ceny elektřiny se ale stále zvyšují, takže v budoucnu může být používání tepelných čerpadel méně výhodné.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Zemní kolektory na vytápění budov

Kontrolované větrání moderních budov s vysokými hodnotami tepelných odporů se stává nezbytností. Využívání...
více…

Teplo domova a peníze, které stojí

Teplo domova nepředstavuje jen básnický obrat. Takže slova dobře bydlet znamenají i efektivně, levně a dobře topit....
více…

Jak vytopit dům? Teplem vody, vzduchu a země.

Naše Země je štědrá, ale její zdroje nejsou bezedné. Na Zemi se nacházejí mimo neobnovitelných i obnovitelné...
více…

Druhy a využití tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla představují jedno z nejúspornějších zařízení na vytápění. Odebírají ze země, vzduchu nebo...
více…

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Domácnosti spotřebují největší část energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Vzhledem k vysoké...
více…