Co se znečištěnou vodou?

Řešíte co s odpadními vodami ve vaší nemovitosti, či stavíte nový dům a uvažujete o čistírně odpadních vod? Snad vám přitom pomohou následující informace. Na rozdíl od septiku či žumpy je sice čistička odpadních vod na pořízení nejdražší, při dodržování provozních pravidel je však v podstatě bezobslužná.

 

Jedinou její nevýhodou je tedy pořizovací cena a spotřeba elektrické energie. Cena se pohybuje od 2000 euro do 5000 euro, podle požadavků zákazníka na vybavenost a velikost domovní čističky. V podobě "balené technologie" se dodává jako kontejner z plastu, nerezu nebo laminátu zapuštěný pod úroveň terénu.

Čistička se dá použít všude, kde je zavedena elektrika. Některé typy nejsou vhodné k rekreačním objektům, které nejsou stále využívány. Ze zákona jsou čistírny stavbou a vodním dílem, takže je třeba stavební povolení od vodosprávního úřadu.

Typy čistíren podle způsobu čištění

Každá čistička se skládá ze tří částí: primární sedimentace (předčištění), biologický stupeň (samotné čištění) a separace (oddělování a usazování kalů).

Čistička s biodisky

S nástupem plastů se objevily čističky s biodisky, které sestávají s plastových či jiných úlomků (biokontaktorů) uvnitř dutého válce. Biodisky se pomalu otáčejí a smáčí v odpadní vodě, čímž oxidují na nich uchycené bakterie.

Nevýhodou tohoto typu čistíren je přítomnost motoru převodovky a pohyblivých částí v agresivním prostředí čističky. Oproti současným typům mají menší účinnost, a v zimě se musí zateplovat nebo vyhřívat.

Čističky se spouštěcí nádrží

V posledním desetiletí se stále více prosazují čistírny s "aktivací kalu v suspenzi". Bakterie (takzvaný vysoce koncentrovaný aktivovaný kal), které nejsou uchyceny, ale v nádrži se volně vznášejí, jsou promíchávané a provzdušňované jemným proudem bublinek. Díky tomu lze dosáhnout až 98 % účinnosti čištění.

Čističky se dále dělí na:

Kontinuální (s nepřerušovaným průtokem), kdy jsou splašky čištěny průběžně. Nevýhodou je horší účinnost při nerovnoměrném nátoku, protože mikroorganismy uvnitř čistírny se při nedostatku vody pojídají navzájem, a tak ztrácejí na objemu. Po zvýšení přítoku pak určitou dobu trvá, než se funkčnost čistírny stabilizuje.

Moderní čističky jsou však řízené mikroprocesorem, nebo je regulován alespoň výkon dmychadla. Dalším typem jsou čistírny diskontinuální (s přerušovaným průtokem), kdy se odpadní vody čistí v aktivační nádrži při jejím naplnění.

Po určité době, kdy je voda vyčištěná, se provzdušňování zastaví na dobu, která je nutná k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody a jeho usazení na dně nádrže. Čistá voda se pak odčerpá a nastává cyklus plnění, čištění, usazování a odčerpávání. Nevýhodou je přítomnost čerpadla a elektroinstalace v agresivním prostředí.

Voda pro zahradu

Vodu z domovních čistíren je možné využívat k technologickému mytí a zalévání ploch, které nejsou intenzivně využívány. Velmi dobrým nápadem je vytvoření závlahového rozvodu po zahradě pomocí drenážních hadic umístěných těsně pod terénem nebo pod vrstvou kůry.

Odpadní voda se tak užitečně využije, navíc stromy a keře porostou mnohem lépe a rychleji. Pro opětovné využívání vody doporučujeme jako čističku zemní, případně pískový filtr, který upraví vodu na parametry, které má užitková voda. Zároveň je možné vodu dezinfikovat.

Domácí čistička by měla splňovat následující požadavky:

• účinnost čištění větší než 95 %

• nehlučný chod

• spotřeba energie menší než 1 kWh/m3 vyčištěné vody

• parotěsné provedení, které vyloučí zápach v okolí čistírny

• schopnost dlouhodobé funkce bez přítoku splašků na rekreačních objektech

• schopnost zvládnout nárazový přítok - denní množství v průběhu asi 4 hodin

• bezobslužný provoz

• minimální nároky na údržbu

• žádná mimořádná opatření na zimní provoz

• minimální nebo žádné nároky na odborný servis

• použití výhradně nekorodujících materiálů

• skladování odpadních produktů čištění přinejmenším na 3 měsíce provozu čističky a možnost jejich jednoduchého vyjmutí bez použití fekálního vozu

• automatická kontrola správné funkce čistírny - nejlepší přenosem signálu do přilehlé nemovitosti

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Teplá nebo studená sprcha? Obě mají své nesporné benefity!

Milujete teplou vodu, kterou si necháváte hýčkat své tělo při každém sprchování? A nemyslíte, že by bylo lepší,...
více…

Děti málo pijí neochucenou vodu, protože je rodiče k tomu nemotivují

Voda je nejpřirozenější a nejzdravější nápoj, který zažene žízeň. Proto je velice zarážející fakt, že děti...
více…

Voda a vůbec správný pitný režim svědčí hubnutí

Hubnutí, to není jen dieta a cvičení. Důležitý je v době redukční diety i pitný režim. Ten totiž dovede úžasně...
více…

Pozor na pitný režim u vody, tělo vidí vodní hladinu a má mylný pocit, že nežízní

O pitném režimu se neustále mluví a vypadá to, že již bylo řečeno vše. Často a nejen v létě vídáme lidi s vodou...
více…

Bezpečnost dětí, nejen o prázdninách, zvýší reflexní doplňky, přilby a plovací vesty

Uhlídat malé děti během prázdnin je často nelehký úkol. Mají za sebou školní vypětí a tak se někdy chovají...
více…

Chuť na sladké zažene vůně vanilky

Osladíte si rádi život? Tak to není nic složitého, protože cukru se nezbavíme ani když přestaneme sladit. Kde ho...
více…

Hubnutí pomáhá hovězí maso a pramenitá voda

Břišní tuk není nic, co by nás mohlo zdobit. Navíc je nebezpečný pro zdraví. Jeho další špatnou vlastností je, že...
více…

Voda, která škodí aneb Osm chyb, které děláme v koupelně

Sprchujete se správně? Možná vás napadne, co je to za hloupou otázku, ale když budete pozorně číst, možná o tom,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

První pomoc - Dítě se topí

Utonutí a topení je druhou nejčastější příčinou úmrtnosti malých dětí, přičemž smutné první místo...
více…