Jak na rozvody teplé a studené vody?

Potrubní rozvody na teplou a studenou vodu jsou neodmyslitelnou součástí každé stavby. Při stavbě nového domu je dobré věnovat náležitou pozornost jejich projektování, protože od rozumného umístění závisí bezproblémový provoz a částečně i úspora energie.

Rozvody teplé a studené vody

Při výstavbě hrubé stavby domu vynecháme otvory a prostupy pro rozvody. Jejich promyšleným umístěním se vyhneme pracnému vrtání či vyřezávání do zdi. Tato etapa je složitější při rekonstrukci vzhledem k tomu, že hrubá stavba je již postavena a máme tak menší možnost ovlivnit rozmístění spotřebičů teplé vody či vodovodních baterií. Osvědčeným řešením je situování kuchyně, koupelny a WC blízko sebe, respektive nad sebou, čímž minimalizujeme délku rozvodů teplé vody, a tím výrazně ušetříme spotřebu energie. Z toho vyplývá, že i zařízení na ohřev vody by mělo být umístěno tak, aby délka rozvodů teplé vody byla co nejkratší.

Domovní přípojka a vodoměr

Většina domácností je zásobována vodou z veřejného vodovodu a napojena na veřejnou kanalizaci. Pokud toto řešení pro nás není přístupné nebo nám z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, je možné napájet dům z vlastní studny, vybudovat si vlastní čističku odpadních vod, čímž se staneme nezávislí na vodárnách a kanalizacích.

Vodovodní přípojka je část potrubí od veřejného vodovodu až těsně za vodoměr. Každá domácnost by měla mít jen jednu přípojku a trasa přípojky by měla být přímočará se spádem minimálně 0,3% k veřejnému vodovodu. Minimální hloubka pod upraveným terénem je 1,2 až 1,6 metru. Přípojka musí mít v místě napojení na veřejný vodovod osazený ventil (přípojkový uzávěr).

Měření spotřeby vody je zajištěno vodoměrem, který je umístěn v podsklepených budovách maximálně 2 metry od obvodového zdiva a v nepodsklepených se osazuje do šachty v budově nebo mimo ni. Za vodoměrem musí být nainstalován mechanický filtr. Před vodoměr je osazen uzávěr, důležitý při kontrole nebo výměně vodoměru. Za uzávěrem je výtoková armatura pro kontrolu funkce zpětné armatury, která je instalována na vnitřním vodovodu. Za ní je umístěna výtoková armatura pro odvodnění potrubí.

Minimální světlost potrubí přípojky, v závislosti na materiálu je:

ocelová trubka - DN 32

měděná trubka - 35 mm (vnější průměr)

plastová trubka - 40 mm (vnější průměr)

 

Je možné instalovat i zařízení na dodatkovou úpravu vody, například na snížení obsahu vápníku, či různé jiné filtry, podle potřeby a na základě výsledku laboratorního rozboru vody. Výhodou je i umístění vodovodních a kanalizačních rozvodů do jedné šachty.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Topení a teplá voda v nízkoenergetickém domě

Stavíte nízkoenergetický dům? I před stavbou nízkoenergetického domu musíte v první řadě vyřešit otázku jak ho...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Sprchový kout nebo vana? Jednoznačně sprchový kout!

Vana nebo sprchový kout? Každý máme jinou představu o osobní hygieně a relaxaci v koupelně. Přesto v mnoha aspektech...
více…