Jak na vodoinstalace na chalupě?

Vodoinstalace na chalupě má svá specifika. Dům je obydlen nepravidelně a to může v zimě po nesprávném návrhu nebo instalaci způsobit velké nepříjemnosti.

K návrhu vodoinstalace na chalupě je třeba přistupovat strategicky. Nutí nás k tomu zimní období, kdy je chalupa obvykle zazimována. Voda by měla být ze systému vypuštěna, aby se mrazem nezničil její rozvod. Zamrzlé potrubí, bojler, WC mísa, dokáží zruinovat pobyt na chalupě a z představy o pohodě se stane frustrující zápas o přežití. Ruku v ruce s tím přichází zklamání z nutnosti nákladů do neplánované rekonstrukce.

 

Hlavní přívod vody z plastových trubek je milosrdný k drobnému zamrznutí. Hloubku výkopu na potrubí v horách doporučujeme minimálně 1,3 m. Na chalupě jsou jiné podmínky než v celoročně obývaných domech. Pokud jsou základy nad úrovní země, musíme si dávat pozor, aby vnitřní přívod, šachta, i rozvody byly dostatečně daleko od obvodových stěn. Hlavní uzávěr vody musí ležet v nejnižším místě - například ve sklepě. Pokud dům není podsklepený, je třeba vytvořit šachtu hlavního uzávěru, v níž jsou i vypouštěcí ventily studené (a teplé) vody. K těmto ventilům musí být vyspádováno celé potrubí. Na dně šachty je odpadní kulička, která ústí do kanalizace, respektive žumpy. Ta zajistí pohodlné vypouštění systému. Poklop šachty má být dvojitý - z tepelně nevodivého materiálu, nebo izolovaný.

Potrubí doporučuji plastové. Rozvod je třeba navrhnout co nejkratší. Dále je při jeho návrhu třeba dbát na to, aby bylo co nejméně rohů, objížděk a hlavně aby se vždy dodržel spád k vypouštěcím ventilům. Pozor, nestačí se spoléhat na to, že když jde trubka svisle, pak vodorovně a pak opět svisle, tak se vypustí. Spád musí být vždy alespoň 3% na všech horizontálních částech. Čím strmější, tím lépe. Nespoléhejte se, že jen napružíte trubku a dosáhnete spád. Úhel náklonu dosáhnete dvěma kolínky. Potrubí vedené pod podlahou je třeba vést dostatečně daleko od obvodu chalupy a svislé části uvnitř podél stěny. Tím se dosáhne toho, že celá tloušťka stěny vytváří vůči vnějšímu prostředí tepelnou izolaci a samotná teplota místnosti pomáhá přehřívat potrubí s vodou. Vést potrubí vedle stěny možná není nejkrásnější, ale spolehlivost tuto designovou vadu převáží. Nikdo si možná ani nevšimne, že dole pod umyvadlem jsou dvě trubky.

Velký pozor je třeba dávat na tzv. smyčky. Například, když jde potrubí ve stěně, u dveří "sejde" dolů pod práh a na opačné straně dveří se opět zvedne (k baterii). V tomto případě je lepší potrubí řešit pod podlahou po celé délce, spádovat ho a vertikálně stoupat až k baterii. Toto jsou kritická místa a nejčastější chyby instalace v chalupách. Chalupáři to při rozhovorech často bagatelizují, že "však oni mají kompresor a dokonale to vyfouknou". Pokud však nevidíte do trubky, nikdy si nebudete jisti ... Už mnoho chalupářů na smyčky doplatilo.

Sifony při vypouštění systému otevřít, vypustit a zazátkovat. Tam, kde k nim není přístup (sprcha, WC), se je třeba pojistit například nalitím nemrznoucí směsi nebo nasypáním kuchyňské soli. Dobrá věc je mít na stěně (například v šachtě) podrobný postup vypouštění systému kvůli návštěvníkům chalupy.

Na závěr ještě jedna rada - ne všichni vodoinstalatéři mají zkušenosti s těmito rozvody vody, takže buďte prozíraví, a dobře zvažte koho si na toto řemeslo zavoláte.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Topení a teplá voda v nízkoenergetickém domě

Stavíte nízkoenergetický dům? I před stavbou nízkoenergetického domu musíte v první řadě vyřešit otázku jak ho...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Sprchový kout nebo vana? Jednoznačně sprchový kout!

Vana nebo sprchový kout? Každý máme jinou představu o osobní hygieně a relaxaci v koupelně. Přesto v mnoha aspektech...
více…