Jak na realizaci výkopu?

Před zahájením provádění zemních prací geodet vytyčí osazení rodinného domu v daném území. Zároveň se ohraničí celkový prostor určený pro výkop zeminy.

Na základě stanovení a konstrukčního řešení stavební jámy zvolíme vhodný způsob provádění zemních prací (ručně, mechanicky a podobně) a harmonogram výkopových prací. V rámci přípravy staveniště na výkopové práce se nejdříve musí odstranit nežádoucí porost (stromy, keře, rostliny) a pak vrstva humusu. Ornice se může zpětně využít na povrchovou úpravu. Po provedení hrubých zemních prací se začne s hloubením samotné stavební jámy. Jelikož jde o velké množství zeminy, výkop zeminy se dělá pomocí strojů. Používá se buldozer nebo při větších jamách rýpadlo.

 

Stavební stroje se dají půjčit, ale ekonomicky výhodnější je objednat si dodavatelskou firmu. Nejdříve se vykope hlavní stavební jáma. Jámu můžeme hloubit svisle ve vzdálenosti nejvýše 1,3 m. Ve skalních horninách lze hloubit svisle do větších hloubek. Výkopy ve skalních horninách jsou náročnější a někdy je nutný i odstřel půdy. Nakonec se udělají výkopy pro základy a rozvody instalací, které se ručně upraví. Výkop se hloubí na úroveň dna štěrkového násypu pod budoucí základovou konstrukcí. Při výkopu musíme dávat pozor, aby nedošlo ke zbytečnému výkopu zeminy, protože bychom spotřebovali větší množství betonu na základy, a tím zvýšili náklady. Vykopaná zemina se naloží na vozidla a odveze se na předem stanovené místo v blízkosti staveniště. Na staveništi se nechává pouze zemina určená pro zpětný zásyp výkopů.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…