Jak na realizaci výkopu?

Před zahájením provádění zemních prací geodet vytyčí osazení rodinného domu v daném území. Zároveň se ohraničí celkový prostor určený pro výkop zeminy.

Na základě stanovení a konstrukčního řešení stavební jámy zvolíme vhodný způsob provádění zemních prací (ručně, mechanicky a podobně) a harmonogram výkopových prací. V rámci přípravy staveniště na výkopové práce se nejdříve musí odstranit nežádoucí porost (stromy, keře, rostliny) a pak vrstva humusu. Ornice se může zpětně využít na povrchovou úpravu. Po provedení hrubých zemních prací se začne s hloubením samotné stavební jámy. Jelikož jde o velké množství zeminy, výkop zeminy se dělá pomocí strojů. Používá se buldozer nebo při větších jamách rýpadlo.

 

Stavební stroje se dají půjčit, ale ekonomicky výhodnější je objednat si dodavatelskou firmu. Nejdříve se vykope hlavní stavební jáma. Jámu můžeme hloubit svisle ve vzdálenosti nejvýše 1,3 m. Ve skalních horninách lze hloubit svisle do větších hloubek. Výkopy ve skalních horninách jsou náročnější a někdy je nutný i odstřel půdy. Nakonec se udělají výkopy pro základy a rozvody instalací, které se ručně upraví. Výkop se hloubí na úroveň dna štěrkového násypu pod budoucí základovou konstrukcí. Při výkopu musíme dávat pozor, aby nedošlo ke zbytečnému výkopu zeminy, protože bychom spotřebovali větší množství betonu na základy, a tím zvýšili náklady. Vykopaná zemina se naloží na vozidla a odveze se na předem stanovené místo v blízkosti staveniště. Na staveništi se nechává pouze zemina určená pro zpětný zásyp výkopů.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…