Jak odvodnit stavební jámu?

 

Pokud dno stavební jámy sahá pod úroveň hladiny podzemní vody, musí se vyřešit odvodnění stavební jámy. Voda prosakuje do vytěžené jámy z okolního přírodního prostředí nebo vlivem povětrnostních podmínek. Jáma musí být před začátkem budování základových konstrukcí a izolací zcela suchá. Odvodňovacím systémem dosáhneme snížení hladiny vody na požadovanou úroveň nebo úplné odstranění vody z výkopu. Pokud takový způsob odvodnění není dostačující, je nutné navrhnout opatření zabraňující přítoku vody do jámy. Důležité je znát celkové množství přitékající vody, které je třeba odvést.

 

Výkopovou jámu můžeme odvodnit povrchovou nebo hloubkovou propustností. V případě, že podzemní voda sahá po dno stavební jámy, navrhuje se povrchové odvodnění. Voda se odvádí drenážním potrubím do sběrné studny, která se vykope v nejnižším místě jámy. Ze sběrné studny se odčerpává čerpadlem. Hloubkové odvodnění se navrhuje v tom případě, pokud je dno stavební jámy ve větších hloubkách pod hladinou podzemní vody. Při této metodě se zavedou čerpací jehly nebo vrtané studny do podloží pod úroveň hladiny podzemní vody a hadicemi se napojí na čerpadlo. Podle množství vody se navrhne celkový počet jehel nebo studní a jejich rozmístění po obvodu stavební jámy. Odčerpávaná voda se odvádí do nejbližšího povrchového toku, na terén nebo do místní kanalizace.

 

V zastavěném území je třeba posoudit dopad snížení hladiny podzemní vody na sedání okolních objektů a celkovou stabilitu. Charakter území, na kterém je plánována výstavba rodinného domu, musí být znám již při projektování. Důležité je zohlednit dopad výkopových prací na okolní stavby, aby se zabránilo jejich porušení. V důsledku hloubení jámy a snižování hladiny podzemní vody se mohou objevit nežádoucí účinky, přičemž hrozí nerovnoměrné sedání, pokles některých částí objektu a vznik trhlin. Z tohoto důvodu by se neměl podceňovat průzkum podloží ani návrh stavební jámy. Těmto nepříjemnostem lze předejít správným návrhem stavební jámy a volbou vhodných opatření.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…