Jak odvodnit stavební jámu?

 

Pokud dno stavební jámy sahá pod úroveň hladiny podzemní vody, musí se vyřešit odvodnění stavební jámy. Voda prosakuje do vytěžené jámy z okolního přírodního prostředí nebo vlivem povětrnostních podmínek. Jáma musí být před začátkem budování základových konstrukcí a izolací zcela suchá. Odvodňovacím systémem dosáhneme snížení hladiny vody na požadovanou úroveň nebo úplné odstranění vody z výkopu. Pokud takový způsob odvodnění není dostačující, je nutné navrhnout opatření zabraňující přítoku vody do jámy. Důležité je znát celkové množství přitékající vody, které je třeba odvést.

 

Výkopovou jámu můžeme odvodnit povrchovou nebo hloubkovou propustností. V případě, že podzemní voda sahá po dno stavební jámy, navrhuje se povrchové odvodnění. Voda se odvádí drenážním potrubím do sběrné studny, která se vykope v nejnižším místě jámy. Ze sběrné studny se odčerpává čerpadlem. Hloubkové odvodnění se navrhuje v tom případě, pokud je dno stavební jámy ve větších hloubkách pod hladinou podzemní vody. Při této metodě se zavedou čerpací jehly nebo vrtané studny do podloží pod úroveň hladiny podzemní vody a hadicemi se napojí na čerpadlo. Podle množství vody se navrhne celkový počet jehel nebo studní a jejich rozmístění po obvodu stavební jámy. Odčerpávaná voda se odvádí do nejbližšího povrchového toku, na terén nebo do místní kanalizace.

 

V zastavěném území je třeba posoudit dopad snížení hladiny podzemní vody na sedání okolních objektů a celkovou stabilitu. Charakter území, na kterém je plánována výstavba rodinného domu, musí být znám již při projektování. Důležité je zohlednit dopad výkopových prací na okolní stavby, aby se zabránilo jejich porušení. V důsledku hloubení jámy a snižování hladiny podzemní vody se mohou objevit nežádoucí účinky, přičemž hrozí nerovnoměrné sedání, pokles některých částí objektu a vznik trhlin. Z tohoto důvodu by se neměl podceňovat průzkum podloží ani návrh stavební jámy. Těmto nepříjemnostem lze předejít správným návrhem stavební jámy a volbou vhodných opatření.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…