Jak upravit terén na stavbě?

Před jakýmkoliv zásahem do zemního tělesa je třeba dostatečně znát přírodní prostředí, v němž se bude rodinný dům nacházet. Přímo na staveništi se provádí průzkum, jehož cílem je se seznámit se stavbou a současným stavem podloží. Průzkum podzemí se dělá pomocí vrtů, kterými se zjišťují zejména jednotlivé vrstvy zemin, jejich vlastnosti a hladina podzemní vody. Zároveň se musí ověřit, zda se v podloží nenacházejí zbytky starých objektů, nebo jiné překážky, které je třeba před výkopovými pracemi odstranit. Při návrhu  je třeba zohlednit i okolní výstavbu, silnice a inženýrské sítě.

Nejdůležitější vlastnosti zemin, které určujeme při průzkumu, jsou únosnost zeminy, stlačitelnost, propustnost, soudržnost a vlhkost. Podloží mohou tvořit soudržné zeminy, ke kterým patří hlíny, jíly a zeminy. K nekoherentním zeminám řadíme písek a štěrk. Skalní a poloskalní horniny jsou nestlačitelné a mají největší nosnost. Před realizací výkopových prací je velmi důležité znát úroveň hladiny podzemní vody a její chemické složení. Voda zhoršuje vlastnosti zemin, znepříjemňuje práci u výkopů, a proto je nutné odstranit ji z jámy. Pokud se plánuje výstavba objektu zastavěného území, můžeme strukturu horninového prostředí odvodit od sousedních staveb. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…

Rodinné domy a jejich budoucnost

To co se očekávalo od rodinného domu v minulosti, platí i dnes. Má být útočištěm pro rodinu, poskytnout soukromí,...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…