Jak upravit terén na stavbě?

Před jakýmkoliv zásahem do zemního tělesa je třeba dostatečně znát přírodní prostředí, v němž se bude rodinný dům nacházet. Přímo na staveništi se provádí průzkum, jehož cílem je se seznámit se stavbou a současným stavem podloží. Průzkum podzemí se dělá pomocí vrtů, kterými se zjišťují zejména jednotlivé vrstvy zemin, jejich vlastnosti a hladina podzemní vody. Zároveň se musí ověřit, zda se v podloží nenacházejí zbytky starých objektů, nebo jiné překážky, které je třeba před výkopovými pracemi odstranit. Při návrhu  je třeba zohlednit i okolní výstavbu, silnice a inženýrské sítě.

Nejdůležitější vlastnosti zemin, které určujeme při průzkumu, jsou únosnost zeminy, stlačitelnost, propustnost, soudržnost a vlhkost. Podloží mohou tvořit soudržné zeminy, ke kterým patří hlíny, jíly a zeminy. K nekoherentním zeminám řadíme písek a štěrk. Skalní a poloskalní horniny jsou nestlačitelné a mají největší nosnost. Před realizací výkopových prací je velmi důležité znát úroveň hladiny podzemní vody a její chemické složení. Voda zhoršuje vlastnosti zemin, znepříjemňuje práci u výkopů, a proto je nutné odstranit ji z jámy. Pokud se plánuje výstavba objektu zastavěného území, můžeme strukturu horninového prostředí odvodit od sousedních staveb. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…