Jak na desinfekci, izolaci a plísně na vnitřních omítkách?

Dezinfekce, izolace, plísně a jejich odstraňování.

Dezinfekce

Při výskytu nakažlivé choroby a při silném znečištění stěn v důsledku nedodržování hygieny použijeme účinný dezinfekční prostředek. Tyto prostředky hubí bakterie a plísně na povrchu i pod povrchem zdiva (Lyzol, Chloramin B, Savo, Krezol), musíme se řídit doporučením výrobce.

Dezinfekční prostředky přidáváme do vody, se kterou namočíme malbu před škrábáním, starou malbu vždy odstraníme. Při zjištění výskytu nebezpečí nakažlivé choroby (např. žloutenka) dezinfekční práce provádějí odborníci z hygienické stanice.

Izolace

Místnosti s tabákovým kouřem nasáknou spolu se vzdušnou vlhkostí i nikotin a dehet z kouře. Malby v místnostech žloutnou a jsou skvrnité. Omítky mohou být také promočeny vodou, protečením vody vznikají skvrny a mapy. V současné době se používají speciálně vyvinuté sanační soli (Telsal V 2002). Jsou rozpustné ve vodě, zachovávají omítce prodyšnost a spolehlivě izolují uvedené druhy skvrn. Zakouřené místnosti natíráme roztokem celoplošně – 1kg na 5l vody, není jedovatý . Při práci používáme gumové rukavice a ochranné brýle. Skvrny na omítce od oleje a tuků odstraníme vymytím pomocí kartáče a silného roztoku saponátu nebo sody.

Izolace promočené omítky

Izolaci omítky můžeme provádět až po úplném vyschnutí zdiva. Z postiženého místa odstraníme starou malbu. Skvrnu natřeme roztokem soli Tesal. Po zaschnutí provedeme zkušební nátěr, pokud skvrna proniká, izolaci opakujeme.

Plísně

Plísně jsou mimořádně životaschopné, ke svému životu nepotřebují mnoho – jsou nenáročné na živiny, daří se jim ve vlhkém prostředí, nepotřebují k růstu světlo, rostou v širokém rozmezí teplot a dovedou si vhodně upravit pH substrátu, v němž rostou. Jsou viditelné jako různobarevné nárosty – bílé, zelené, krémové, žluté, modré, černé nebo šedé – podle druhu plísně. Zbarvení je způsobeno pigmenty, zbarvené jsou i spory.
Kromě toho, že plísně poškozují byt a zařízení bytu, mohou vážně ohrozit lidské zdraví. Spóry, uvolňované z nárostů plísní do ovzduší, mohou vyvolávat alergie.

Příčiny výskytu plísní

Hlavní příčinou rozvoje plísní v bytech je zvýšená vlhkost objektu, kdy dochází k narušení rovnováhy mezi zdrojem a odvodem vlhkosti, a tak je narušeno vnitřní klima budovy.

Nejčastější příčinou vlhkosti bývá:

  • zatékání dešťové vody
  • vzlínání zemní vlhkosti
  • zatékání sanitárních instalací

Vlhkost způsobená činností uživatelů (vařením, koupáním, praním a sušením prádla) se projevuje zejména u menších prostor v souvislosti s nedostatečným větráním (koupelna, kuchyň).

Likvidace plísní

K odstranění plísní se používají fungicidní (protiplísňové) přípravky, které jsou účinné jen tehdy, je-li vhodně zvolený přípravek správně aplikován. Plísně nesmíme nikdy seškrabovat, ani jinak mechanicky odstraňovat. Protiplísňový účinek v dezinfekčních přípravcích zajišťují určité chemické látky (aktivní chlor, aldehydy a jejich deriváty, alkoholy, kvartérní amoniové sloučeniny, organické kyseliny, peroxosloučeniny). K odstranění plísní použijeme některé z přípravků (Schimel stop, Falbor), které plíseň po několika minutách zahubí. Některé přípravky obsahují bělicí složku, takže nemusíme malbu ani obnovovat.

Přípravky se aplikují ve třech fázích:

1. hubení plísně

2. preventivní složka s dlouhodobým účinkem

3. antikondenzační vrstva, která vyrovnává teplotu stěny a okolního prostředí, aby se zabránilo kondenzaci vzdušné vlhkosti.

 

Protiplísňový nástřik provádíme pomocí mechanického rozprašovače, ze vzdálenosti 20 – 30 cm od místa.

Dezinfekční prostředek se volí podle rozsahu postižení, druhu postiženého materiálu a prostředí, kde se plíseň vyskytuje. V případě pochybností, jaký přípravek zvolit, se vyplatí konzultace s odborníky (potřebné informace lze získat na hygienické stanici, hygienická služba může provést mikrobiologickou kontrolu vnitřního ovzduší).

Je třeba vědět, že dezinfekce znamená jen dočasné a jednorázové odstranění plísně.

Trvalé odstranění plísně je možné až po zjištění primární příčiny vzniku plísně a jejím odstranění.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na omítání stěn a stropů?

Úprava interiérových stěn zahrnuje v sobě nespočetné množství možností. Správnou volbou omítek, běžných i...
více…

Jak na zpevňování omítek - penetrace?

Pačokování Pačokováním se rozumí provedení nátěrů povrchů vnitřních (stěny, stropy, schodiště)...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…