Jak na sádrokartonové konstrukce po povodních?

Voda může vniknout do interiéru budovy mnoha cestami - narušenými vnitřními rozvody, špatně napojenými domácími spotřebiči, děravou střechou nebo při přírodních katastrofách - prudké přívalové srážky, které zvednou hladiny potoků a řek, protože nasáklá půda je odmítá přijímout. Voda se pak nekontrolovatelně přežene stovkami domů a zanechá po sobě tak oběti na lidských životech, jakož i obrovské škody na majetku. Vodní živel se nevyhne ani v současnosti tak rozšířeným sádrokartonovým konstrukcím, proto je aktuální otázkou jejich oprava.

Odčerpání stojaté vody ze sádrokartonových konstrukcí

Před zahájením jakýchkoliv oprav je nutné odčerpat stojatou vodu z dutin sádrokartonových stěn a stropů. Dutiny ve stěnách lze odvodnit krájením otvorů na dně každé dutiny, tj. těsně nad podlahou. Pro zjištění přítomnosti vody je třeba odstranit soklovou lištu, nejlépe odebráním sídla nebo nože do stěny asi 5 cm nad podlahu (těsně nad lištu). Pokud začne kapat voda, vyřízne se dostatečně velký otvor, aby voda mohla volně proudit ven. Při kovových konstrukcích může vodorovný UW profil ve spodní části stěny posloužit k odvádění vody. Na to se UW profil musí provrtat co nejníže k úrovni podlahy a vypustit vodu. Vyduté, prověšené nebo nasáklé podhledy mohou být nebezpečné a musí se zbavit vody velmi opatrně.

 

Ze stropů a podhledů se dá voda odstranit tak, že se v sádrokartonových deskách pomocí hrotu na dlouhém držadle prorazí otvor. Nástroj lze vyrobit jednoduše - připevněním hřebíku nebo jiného špičatého předmětu na konec dlouhé hole. Nejprve je třeba prorazit otvory na okraji stropu, který zbavujeme vody; samozřejmě, stát přitom musíme mimo postižené místo. Nemá se začínat uprostřed klenutého místa, protože podhled se může bez varování zhroutit.

 

Který sádrokarton odstranit

Doporučuje se odstranit a zlikvidovat každou sádrokartonovou desku, která je nasákla povodňovou vodou, protože povodňové vody jsou často kontaminovány a mohou způsobovat nepříjemné onemocnění. Pokud voda zaplavila jen podlahu, je třeba odstranit spodní část sádrokartonových desek do výšky 120 cm a nahradit je pásem nových desek širokým 120 cm a umístěným vodorovně.

Pokud špinavá povodňová voda zatopila sádrokartonovou desku na výšku více než 1 m od úrovně podlahy, desky se odstraňují z celého povrchu stěny a nahrazují novými.

Je třeba dbát, aby všechny opravy při opravování stěn, na které se kladou nároky z hlediska požární odolnosti nebo neprůzvučnosti, splňovaly konkrétní protipožární nebo akustické požadavky, podle nichž byla stěna původně navržena a postavena (druh sádrokartonových desek, upevňovací prostředky a jejich vzdálenosti, tmelení spár , napojení, dilatace, vložené minerální či skleněné izolace).

Mezi druhy poškození, které mohou vyžadovat odstranění a výměnu, patří i delaminace papíru ze sádrokartonové desky, narušení soudržnosti desky a upevňovacího prostředku a prohnutí či vyboulení desky. Všechny poškozené sádrokartony se musí opatrně odstranit až po úplném odvedeni vody. Kromě toho je třeba odstranit všechny sádrokartonové desky ze stěn a stropů, které obsahují mokrou vláknitou izolaci, aby se izolace mohla vyměnit.

Některé druhy poškození se projeví až po vyschnutí sádrokartonu. Může se to týkat zkorodovaných upevňovacích prostředků nebo viditelného vytváření hniloby a plísně na lícové straně desky, případně zastřeného na rubové straně nebo na konstrukci (dřevěné). Přítomnost skryté hniloby nebo plísně může vyžadovat odstranění sádrokartonových desek či dřevěné konstrukce, protože jen tak se úspěšně odstraní organismy vytvářející plíseň.

 

Záchrana nepoškozených sádrokartonových desek

Aby se vysychání budovy ulehčilo, je potřeba snížit vlhkost v interiéru. Vlhkost lze snížit otevřením budovy, pokud je venkovní vzduch sušší než vzduch uvnitř. Otevřené by měly být všechny skříně a skříňky, aby se zajistila cirkulace vzduchu. Je třeba použít i větráky, aby se zvýšil pohyb vzduchu (pro tento účel nelze používat centrální klimatizační systém budovy, pokud bylo ventilační potrubí zatopeno vodou).

Nejlepší je použít odvlhčovače a vysoušeče uvnitř budovy, aby se odstranila vlhkost ze vzduchu. Pro snížení možnosti vytváření plísní a hniloby je nesmírně důležité dostatečné větrání, cirkulace vzduchu a vysoušení. PVC tapety z mokrých nebo vlhkých sádrokartonových stěn je nezbytné zcela odstranit, aby povrch sádrokartonu vyschnul.

 

Kontrola, čištění, opravy a rekonstrukce

S touto fází nelze začít dříve, než se prostor vysuší. Pak se zkontrolují vyschlé sádrokartonové desky, zda nenesou stopy poškození, které se dříve přehlédly. Všechny sádrokartonové desky vykazující poškození, které se nedají snadno opravit, budou odstraněny. Odstraní a vymění se i upevňovací prostředky a konstrukce vykazující známky koroze.

S čištěním se začíná tam, kde bylo poškození nejsilnější. Pokud některá místa nelze vyčistit, je třeba je vyměnit, aby se po vymalování zabránilo průsakům. Pozornost musí být věnována zejména místům, kde se vyskytuje plíseň. Povrchovou plíseň lze odstranit pomocí běžného odstraňovače plísní nebo prostředkem proti plísním. Po vyčištění sádrokartonových desek se opravují všechny otvory včetně těch, které byly vytvořeny na vypouštění vody, k sušení nebo zůstaly po odstranění upevňovacích prostředků. Potom lze namontovat nové sádrokartony jako náhradu za odstraněné.

Spáry, hlavičky upevňovacích prostředků a plocha opravené stěny se zatmelí běžným způsobem. Stěny i stropy jsou nyní připraveny na nové malování či tapetování.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nářadí na sádrokarton

Sádrokartonové systémy suché vnitřní výstavby jsou při stavbě či rekonstrukci rodinných domů a bytů tak...
více…

Jak na obklady šikmých stěn v podkroví?

Na téma úprava podkroví na obytné účely se už napsalo nespočet populárních i odborných článků a téměř všechny...
více…

Jak na sádrokartonové a sádrovláknité podlahy?

Suché podlahy mohou být z dřevoštěpkových nebo z cementotřískových desek, u kterých však pro jejich obsah dřevní...
více…

Sádrokarton? Materiál i pro amatéry

Sádru znali již staří Egypťané, kteří ji používali při výstavbě pyramid. Ve středověku sloužila jako...
více…

Sádrokarton

I když několik let trvalo, než se přestal považovat za jakousi levnou a ne příliš vhodnou náhradu cihly, dnes patří...
více…

Jak na vnitřní příčky? (2. část)

V pokračování článku o vnitřních příčkách se dozvíte více o různých technologiích jejich výroby, jakož i o...
více…

Jak na vnitřní příčky? (1. část)

Dispoziční řešení vnitřních obytných prostor rodinného domu či bytu se vytváří pomocí vnitřních svislých...
více…

Jak na sádrokarton v domácnosti?

Využití sádrokartonových desek může být všestranné a nečekané. S jejich pomocí se dá vytvářet a dotvářet...
více…

Jak na montáž sádrokartonových podhledů?

Při montáži konstrukcí suché výstavby je třeba dodržovat některé obecné zásady, které obvykle určuje výrobce...
více…

Jak malovat sádrokarton?

I když je povrch sádrokartonu hladký, rovný a jednotný, při jeho malování můžete bez dostatku zkušeností narazit na...
více…