Jak na čistou vodu v bazénu?

O bazénech je všeobecně známo, že jejich pořizovací cena je vysoká. Avšak ani ta není konečná. Aby bazén sloužil tak jak má, musíme se o něj starat. V prvé řadě o vodu v něm. Křišťálově čistá a hygienicky nezávadná voda je pýchou každého vlastníka. Aby byla taková během celé sezóny, musí být bazén vybaven příslušným zařízením na úpravu vody a uživatel musí dodržovat základní pravidla údržby.

Projevem znečištění vody je zákal (voda mění také barvu) a bakteriologické znečištění. Obojí se projevuje v relativně krátké době. Způsobují to jemné koloidy anorganického původu, které jsou rozptýleny na celé bazénové ploše. Ve vodě je kromě těchto látek také množství dalších bakterií a nečistot jako jsou vlasy, prach, špína či rostliny, které dovnitř napadají z okolí. Existuje několik procesů na úpravu vody, které vznikly napodobením přírodních procesů, kterými se voda prochází během svého koloběhu v přírodě.

 

Způsoby odstraňování nečistot

Vlasy, trávu, listí i látky, které plavou na vodní hladině jako např. opalovací olej odstraňujeme mechanickým způsobem. Jemných suspenzí a koloidních látek se zbavujeme chemickým srážením či koagulací. Zdravotní nezávadnost vody zajistíme dezinfekcí. Některé látky nelze vůbec odstranit, jejich koncentraci zmenšíme pravidelným doplňováním čerstvé vody.

Vše zajišťuje zařízení na úpravu vody, které se speciálně navrhuje ke každému bazénu individuálně. Jeho úkolem je, aby kapacita a technologické zařízení bylo schopno zajistit optimální kvalitu vody. Během provozu musí zajistit mechanické čištění, odstraňovat látky tvořící zákal a zabarvení, udržovat správné pH vody, zamezovat tvorbě řas a odstraňovat roztoky.

 

Filtrace bazénové vody

Konstrukce filtrů umožňuje dva základní systémy recirkulačních úprav. Prvním je gravitační systém používaný spíše výjimečně. Je beztlakový a předpokládá otevřené rychlofiltrace. Častějším je systém využívající při úpravě tlakové filtry. Jeho hlavní výhodou je rychlý provoz a zvýšený výkon.

Rozeznáváme pískové filtry, které jsou schopny zachytit částice od 25 do 40 mikronů, filtry s filtračním nábojem přehledem částice od 10 do 20 mikronů a filtry pracující na principu Náplavní filtrace s přehledem částice od 1 do 3 mikronů. Nejčastěji se můžeme setkat s pískovými vertikálními tlakovými filtry. Podle uspořádání filtru a přívodu upravované vody mohou být jednoproudové nebo dvouproudové a založení filtračních náplní určuje počet vrstev - tedy jednovrstvé, dvouvrstvé nebo vícevrstvé.

 

Dezinfekce bazénové vody

Bazénová voda se dezinfikuje několika metodami:

 

Chemickými prostředky

Existuje velké množství těchto prostředků, proto je tato metoda velmi rozšířená. Používá se chlor a jeho sloučeniny (plynný chlor, kapalný chlor, chlórany, chloramin atd.), kyslíkové přípravky (ozon) a ostatní halogeny (jod, brom).

Jejich účinnost závisí na druhu a množství mikroorganismů ve vodě, jejich fyzikálních i chemických vlastnostech. Přípravky se musí do vody perfektně rozmíchat a nechat nějakou dobu působit.

 

Fyzikálními metodami

Výhodou této metody je, že se prostředky nedostávají do vody, takže žádná látka neovlivňuje chuť a její pach. Používá se UV záření, které zasahuje mikroorganismy, brání jejich reprodukci a způsobuje rozpad. Působí okamžitě, obsah minerálů se nemění a nedochází k žádným reakcím. Ačkoli se tato metoda může zdát dokonalou, má také svá úskalí. Dezinfekce nezajišťuje ochranu před dalším infikováním a je poměrně citlivá na změny ve složení vody. Další možností je ultrazvuk, když k dezinfekčním účinkům dochází krátkými, pro lidské ucho neslyšitelnými zvukovými vlnami s vysokou frekvencí. Princip spočívá v tom, že ultrazvuk způsobí silný pohyb molekul, ty se o sebe třou a díky tomu se trhají a ničí. Tato metoda se používá výjimečně, protože je finančně náročná a tedy neekonomická. Poslední možností je dezinfekce teplem, která patří k nejstarším způsobem. Voda se zahřeje na teplotu 70 a 75oC a bakterie se tak ve vodě zničí.

 

Oligodynamické prostředky

Oligodynamické účinky, tedy česky řečeno schopnost některých kovů (především stříbra, mědi a jejich solí) usmrcovat bakterie je známá již z antické doby. Jde o narušení látkové výměny v živých buňkách tím, že se zastaví činnost některých enzymů vlivem iontů stříbra či mědi. Rozeznáváme kontaktní katadynaci, elektrokatadynaci a oligodynamické přípravky.

 

Mechanické prostředky

Sem patří již zmíněné filtry, které zachycují nečistoty, které mají různé velikosti (podle typu filtru) a také sedimentace. Organické látky se srážejí za pomoci nějaké chemikálie, na konci upravovaného procesu se však musí použít chemické nebo fyzikální dezinfekce.

 

Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dezinfekce

Chlóran sodný

Výhody: malé provozní náklady 

Nevýhody: účinnost je závislá na hodnotě pH, tvoří se THM a senzorické závadné látky

 

Chloraminace

Výhody: menší tvorba THM a senzorických závadných látek 

Nevýhody: menší dezinfekční účinnost ve srovnání s chlóranem sodným

 

Oxid chloričitý

Výhody: malá závislost účinnosti na hodnotě pH, menší tvorba THM 

Nevýhody: vyšší provozní náklady, komplikovaný provoz

 

Ozón

Výhody: vysoká oxidační a dezinfekční účinnost 

Nevýhody: vyšší provozní náklady, možnost sekundární kontaminace a vzniku nevhodných organických sloučenin

 

UV

Výhody: nevzniká hygienicky závadný produkt 

Nevýhody: možnost sekundární kontaminace

 

Kombinace O3, UV, H2O2, případně CL2

Výhody: vysoká účinnost a rychlá reakce, nevznikají hygienicky závadné látky 

Nevýhody: vyšší provozní náklady, možnost sekundární kontaminace

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Koupání pod širým nebem? (1. část)

Myslíte už na léto, na příjemné chvíle strávené u vody, tělo prohřáté a zabarvené sluncem? Nemusíte hned obíhat...
více…

Jak na zastřešení bazénu?

Teplotní statistiky - počet slunečních dnů během roku, průměrné teploty, nadmořská výška i zeměpisná poloha -...
více…

Jak na bazénové plachty?

Mezi doplňky, které nabízejí prodejci bazénů, jsou i nejrůznější bazénové plachty. Jsou ale vůbec k něčemu...
více…

Jak opravit bazén?

Bazén se často stává součástí rodinného domu. Postupně se však některé jeho části, například díky vlivům...
více…

Jaký bazén a od koho jej koupit?

Pokud jste se rozhodli pořídit si venkovní bazén, nezbývá Vám nic jiného, než podstoupit náročný proces výběru...
více…

Kdy stavět bazén?

Možná i vy jste toto léto během horkých dnů seděli v zahradě a litovali, že nemáte vlastní bazén. Pokud jste se...
více…

Jak pečovat o bazén?

Při dodržování několika základních pravidel udržíte čistou vodu, v níž bude radost se koupat. Bez správné...
více…

Připravte terasu na letní sezónu a vezměte to od podlahy

Dlouhé a slunečné letní dny se pomalu blíží a s nimi také posezení na terase a letní grilovačky. Pokud ale vaše...
více…

Je uzení zdravé? 5 rad, jak si pochutnat bez výčitek

Můžete si dopřávat uzené maso, ryby, sýry, klobásy a další dobroty, aniž byste tím ohrozili své zdraví? Pokud se...
více…

Na plynovém grilu připravíte famózní pokrmy!

Grilování patří k hezkému letnímu počasí stejně jako koupání v bazénech a v přírodních koupalištích....
více…