Jak na správné saunování?

Slovo sauna již u nás nezní cize ani neobvykle. Co vlastně znamená? Je to finský výraz, který původně znamenal díru či jámu v zemi nebo ve sněhu. Později však už označoval typickou dřevěnou stavbu z hlediska povrchu země zapuštěnou či polozapuštěnou do země, nebo jako na zemi volně stojící srub.

Saunou rozumíme stavebně technický prvek, schopný vytvořit a udržet specifické fyzikální prostředí - saunovou koupel. Cílevědomé jednání člověka v tomto prostředí se nazývá saunování. Jinak řečeno: v sauně si připravujeme saunovou koupel, abychom se v ní saunovali. Toto slovo vyjadřuje podstatu toho, co se v sauně a v saunové lázni koná. Saunujeme se a očekává se, že tato činnost přinese nějaký efekt.

50 let, co se u nás znovu prosazuje sauna, platí v představách některých kritiků či odpůrců za "módní" záležitost s jasným podtextem, že právě pro tuto krátkodobou módnost zanikne a zmizí tak rychle, jak se tu objevila. Je ještě módou móda, která ma za sebou půl století? Určitě ne. Saunování má celkem moderní, ne však módní, hodnotu i dnes a je velmi aktuální.

V sauně je člověk vždy jen člověkem. Před ostatními je člověk v sauně takový, jaký je, sám ukazuje co v něm je. Ale i když se snaží ukázat, co chce abychom viděli, své holé bytí v sauně nezakryje. Sauna integruje, i to je jeden z jejích doteků - dotek humanity.

 

Fáze, typy, kmitočty, pravidla a věková hranice saunování

 

Fáze saunování

Saunování rozdělujeme na čtyři základní fáze, lišící se od sebe pouze způsobem či formou okamžitého účinku fyzikálních podnětů na člověka:

  • přípravná fáze
  • fáze prohřívání
  • fáze ochlazování
  • závěrečná fáze

 

Jednotlivé fáze saunování vytváří vždy jeden běh saunování. Několik běhů tvoří turnus saunování, což je dávka absolvovaná během jednoho pobytu v sauně, většinou v jednom dni.

Saunování je starobylý princip, totiž služba člověku. Prospěch člověka je odpradávna měřítkem všeho v sauně a při saunování. Proto má být sauna stavebně i provozně koncipována tak, aby po všech stránkách vyhověla potřebám jednotlivců nebo jedinců sdružených do kolektivu, jakou tvoří například rodina nebo určitá zájmová skupina. Sauna se stala součástí životního prostředí a saunování neodmyslitelnou součástí našeho životního stylu.

 


Typy saunování

Podle počtu opakovaných běhů v jednom turnusu a podle konečného efektu lze rozlišit několik typů saunování:

 

dráždivé (iritační) saunování

je vyvoláno jedním pobytem v teplé saunové lázni a následným ochlazením. Působí značně povzbudivě, proto je nejlépe navázat na něj další aktivitou, především duchovního rázu. Pokud se navazuje pohybovou aktivitou, není nutné celkové ochlazení v bazénu. Postačuje sprcha a ochlazení přichází postupně při pohybu.

 

povzbudivé (tonizační) saunování

představuje dvojitou směnu horkého a chladného prostředí a má prakticky stejný efekt jako předchozí typ. Pokud však pohybová, nebo i duševní aktivita nenavazuje hned po jeho ukončení, uvolňující účinek se projeví po nějaké době. Tento typ saunování se osvědčil zejména u malých dětí z jeslí a mateřských škol.

 

uvolňující, uklidňující (relaxační) saunování

je nejvíce rozšířený způsob a spočívá v opakování prvních tří fází saunování třikrát po sobě. Přináší výrazné tělesné i duševní uvolnění a je vhodné ho využít zejména po běžném tělesném zatížení či psychickém vypětí. Tomuto typu saunování má předcházet nejméně půlhodinové celkové uklidnění. Lehký útlum, který po tomto typu saunování pravidelně nastává, lze oddálit ihned následující pohybovou aktivitou a odpočinek si dopřát až po jejím skončení už v domácím prostředí. Pokud však tomuto typu předcházela větší tělesná námaha, musí být odpočinek ihned po ukončení saunování.

 

únavové (inhibiční) saunování

 

vyčerpávající (exhaustive) saunování

znamená čtyřnásobné až pětinásobné opakování jednotlivých běhů saunování po sobě. Po takovém saunování dochází k většímu útlumu a potřebě spánku. Únava, ospalost a malátnost jsou velmi výrazné. Dochází také k bezprostřednímu snížení tělesné výkonnosti a nervově-svalové pohotovosti. Tento typ se využívá k vyvolání spánku zejména po předchozím psychickém rozrušení. Proto má odpočinek a spánek navazovat bezprostředně po saunování a většinou je již součástí závěrečné fáze. Pokud by však tomuto saunování předcházelo vyčerpávající tělesné zatížení, pak je lepší saunování odložit na druhý den.

 

šestinásobné a vícenásobné

opakování pobytu v horku již není v souladu s pravidly saunování. Celkové vystavení intenzivnímu prostředí v saunové lázni může vyvolat rozvrat ve vnitřním prostředí organismu a způsobit kritický stav. Kdo se takto saunuje, riskuje.

 

Kmitočty a cykly saunování

Pokud je mezi jednotlivými turnusy saunování zachován interval nejlépe jednoho nebo maximálně dvou týdnů a je dodržovaný pravidelně, pak jde o pravidelné saunování. Další časové intervaly představují formu nepravidelného saunování. Prakticky vždy začíná znovu.

Sled po sobě jdoucích turnusů saunování lze zařadit do cyklů, např. sezónních a pod.

 

Pravidla saunování

Každý člověk reaguje na prostředí sauny jinak. Každý to snáší jinak. Proto by si měl každý nejdříve rituál saunování sám na sobě vyzkoušet a najít pro sebe ten nejvhodnější způsob. Tak lze nejlépe dosáhnout maximálního osobního prospěchu a v konečné fázi vyvolá také závěrečný pocit uspokojení, uvolnění a určité životní radosti a energie. Jediné saunování však nestačí. Mnohokrát se až po několika opakováních dostaví správné reakce organismu.

Jakékoliv nesprávné jednání před saunováním, v jeho průběhu i po jeho ukončení vadí celkovému očekávanému účinku. Proto existují určité zásady a návody na správné saunování, které se opírají nejen o tradici, ale i o zcela objektivní důvody. I když se většinou radí, aby se saunování řídilo především subjektivními pocity, není vhodné osvědčená pravidla obcházet, pokud má mít saunování výsledný efekt.

 

... zdraví se mohou saunovat bez obav

Zdravý člověk - tím myslíme takového jedince, u kterého nebyly zjištěny žádné známky nějakého závažného onemocnění (ať už akutního nebo chronického), ani se u něj při běžné tělesné zátěži neprojevují žádné změny činnosti důležitých orgánů – se tedy nemusí bát, že by mu zátěž v saunové lázni měla vyvolat nějaké zdravotní problémy. Pro samotný efekt saunování má význam okamžitá tělesná dispozice i psychický stav.

 

... nemocní musí být opatrní

Nemocný zájemce o saunování se musí vždy poradit se svým ošetřujícím lékařem, zda se má vůbec saunovat. Některá onemocnění nepatří do sauny vůbec. Platí to zejména pro všechna akutní onemocnění, případně i dlouhodobé chronické onemocnění se známkami aktivity nemoci. Na druhé straně je při celé řadě onemocnění chronického charakteru vliv na saunování dostatečně známý a ceněný.

 

Věková hranice

Obvykle se uvádí hranice 60 let jako horní hranice pro zahájení saunování, která nemá být překročena. Vzhledem k tomu, že v tomto věku je riziko závažných onemocnění především cévního systému a srdce značně vysoké, není rozumné, aby lidé v tomto věku začínali se saunováním. Ze zkušeností víme, že starším lidem, kteří byli celý život zvyklí aktivně pracovat, sportovat atd., není třeba klást překážky v jejich rozhodnutí zkusit si také účinek saunové lázně.

Lidem, kteří by chtěli začít se saunováním až po šedesátce, se doporučuje uvážlivost při jejich rozhodnutí. Nutná je však porada s lékařem. V úvahu je třeba brát zejména závažná onemocnění krevního oběhu a jeho výkonnost, hrubé změny cév důležitých životních orgánů, přítomnost rizikových faktorů apod..

Děti od 3 let se mohou saunovat v rozsahu daném jednak časovými lhůtami jednak výškou fyzikálních hodnot saunové lázně pro ně určené. Vyžadují však dozor dospělé osoby v průběhu celého saunování.

 

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

 

Nemůže dojít k poranění v tak malém prostoru?

Bezpečnost je jednou z podmínek správné sauny. V sauně je celá řada prvků, na které je třeba brát ohled, především však možnost uklouznutí na hladké podlaze nebo popálení o povrch pece.
Aby saunujíci neuklouzli, zajišťuje se podlaha s protiskluzovým povrchem a saunujíci má povinnost ihned po vyzutí obuvi navléci si návleky se zdrsněnou podrážkou. V prostorách s mokrou podlahou se osvědčilo upevnění vhodných zábradlí z nerezového materiálu. V předehřívárně se na stěny upevňují dřevěná zábradlí a saunujíci se o ně může při opouštění prostoru přidržet. Ochranu před popálením zajišťuje ochranné zábradlí kolem pece.

 

Nevadí saunujícím, že mají v kabině málo světla?

Množství světla je skutečně jedním z důležitých faktorů, který přispívá k dobrým pocitům ze saunování. Předehřívárna se liší od jasného osvětlení ostatních místností. V předehřívárně má být světlo co možná nejvíce tlumené, ale přitom ponechávat tolik jasu, kolik je potřeba k bezpečné orientaci, aby nedošlo k úrazu.

Nejvhodnější barva světla je bílá, barevné osvětlení je rušivé. Umělé osvětlení má co nejvíce napodobit přirozené osvětlení denním světlem, výhodnější je nepřímé osvětlení. Je velmi nepříjemné dívat se do nezakryté žárovky při relaxovaní.

 

Proč má být saunování pohodlné?

Nejde o relaxování na pohodlné pohovce, ale o zaujetí polohy, která daleko lépe zajišťuje rovnoměrný přívod tepla do organismu. Lavice mají takové rozměry, aby se saunujíci mohl s intenzitou horké části saunové lázně snáze vyrovnat.

 

Není v předehřívárně příliš dusno?

Rozhodně ne. Dole vedle dveří sauny je malý otvor nad zemí s krytem. Další otvor bychom našli pod další lavicí. To úplně stačí k zajištění příjemného, prakticky nepostřehnutelného proudění vzduchu. A v malých saunových kabinách nikdy není tolik lidí, aby svou přítomností zhoršovaly kvalitu saunové lázně.

 

Proč si každý chodí sem a tam, jak chce?

Další z principů saunování je ten, že saunujíci má volnost pohybu, takže může změnit polohu těla podle svého rozhodnutí. To je tzv. termoregulační jednání, které saunujícího donutí, aby svobodně změnil právě to prostředí, které mu vadí za jiné, které mu nevadí.

 

Nebylo by lepší dát nějaké rohože na kluzkou podlahu?

Na mokré podlaze lze uklouznout zejména při rychlém neopatrném pohybu a bez ochranné protiskluzové obuvi. Ale v dřevěných a jiných rohožích se snadno drží především zárodky plísní, ve vlhku a teple se jim obzvlášť daří. Proto musí být rohože venku a saunujíci musejí být při pohybu opatrní.

 

Co když budeme v horku žíznit?

Ve veřejné sauně by mělo být zakázáno nošení lahví či sklenic do prostoru, kde se pohybují saunujíci a kde je mokro. A to nejen kvůli poranění, ale i proto, že není rozumné pít studený nápoj během saunování. Ke zvýšení pocení to nepomůže.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaké je základní rozdělení typů saun?

Skladba sauny První základní součástí je předehřívárna, také nazývaná saunová kabina. Druhou základní...
více…

Jak postavit saunu?

V zásadě máme dvě možnosti: buď si obstaráme saunu s dodávkou na klíč včetně montáže, nebo se pustíme do stavby...
více…

Do sauny s dětmi?

Teplo sauny nás nejvíce láká během nepříjemných a studených podzimních či zimních dnů. Všichni bychom si občas...
více…

Jak na saunu a saunování?

Už staří Římané měli ve velké oblibě horké koupele a trávili v nich mnoho času. Saunování je obdobou starobylých...
více…

Která sauna je lepší, klasická nebo infrasauna?

Co je lepší? Klasická nebo infrasauna? Každá má své pro. V každém případě nám rozproudí krev v žilách a...
více…

Domácí sauna - zdraví a relaxace v pohodlí domova

Název sauna pochází z finštiny a znamená malou místnost, kde se dá ohřát. A také sauna ve Finsku patří mezi...
více…

Od kdy doporučují lékaři saunování malých dětí?

Saunování, neboli pobyt v sauně vyhledávají vyznavači zdravého životního stylu a otužování na celém světě. Saunu...
více…

Recepty na přírodní pročištění mízních cév a uzlin

Zvětšené mízní uzliny, časté virózy a bakteriální nákazy mohou signalizovat špatnou funkci lymfatického...
více…

Sauna aneb teplo, které léčí

Sauna se stala pro mnohé z nás součástí života. Její pozitivní vliv na zdraví znali již naši předkové. My se v...
více…

Jaké dřevo se hodí na saunu?

Severský smrk Je nejvíce používanou dřevinou pro zhotovení sauny. Jeho kvalita je dána díky nízkému obsahu...
více…