Jaké je základní rozdělení typů saun?

Skladba sauny

První základní součástí je předehřívárna, také nazývaná saunová kabina. Druhou základní částí je ochlazovací místnost.
Jedině přítomnost obou základních prvků charakterizuje saunu jako funkční saunový jednotku. Pouze takto pojaté stavebně-technické zařízení umožňuje předehříváky resp. ochlazovací saunovou lázeň pro pobyt pro nahé osoby, tedy saunování.

K základním prvkům sauny se přidávají ještě další funkční prostory podle místních potřeb a podmínek. Například uživatelům s respiračními potížemi je ve velkých saunách vyčleněný prostor umožňující krátké "nadechnutí či odpočinuti", tedy sloužící na krátký odpočinek po skončení každého ochlazení nebo po ukočení saunování vůbec. V malých saunách však tyto další prostory nemusí připadat v úvahu, protože je nahrazují jiné funkční prostory bytu nebo zařízení fitness či rehabilitaci. Například zmiňované respirum nahradí jednoduchá lavice umístěná v chladnější části sauny.

 

Saunová lázeň

Saunová lázeň označuje fyzikální prostředí, které si v sauně vytváříme nebo využíváme. Saunová koupel je fyzikální prostředí s kontrastními hodnotami teploty a vlhkosti, vytvářené v předehřívárně (mikroklima sauny) či využívány v ochlazování (makroklimatu sauny).

 

Sauny můžeme rozdělit hned do několika skupin v závislosti na:

stavebním typu - exteriérové a interiérové

velikosti provozu - jednoprostorové nebo víceprostorové sauny

zaměření provozu - veřejné nebo rodinné sauny

způsobu využití saunové lázně - regenerační a rehabilitační sauny

způsobu ohřevu - kouřové, komínové, elektrické nebo plynové sauny

zájmových skupinách - sauny pro mateřské nebo jiné školy, pro dorost, pro podniky nebo podnikatele, pro sportovní nebo jiné složky generace dospělých nebo důchodců, a pod.

 

Sauny v exteriéru

Saunu tvoří předehřívárna a její přírodní okolí. Jde tu o nejvěrnější napodobení prapůvodní srubové sauny, jaká je dosud rozšířena na finském venkově či slovanské lázně typu sauny (důl). Nelze popřít, že jde o napodobení případně i o věrné provedení prastaré kouřové sauny. Taková stavba ze dřeva stála kvůli nebezpečí požáru v dostatečné vzdálenosti od ostatních obydlí. Ve Finsku je většinou na břehu jezera nebo moře a je skryta za terénní vlnou, případně za stromy či keři, takže neporušuje přírodní linii terénu. A to je vhodné kvůli ekologickému pohledu, ale i pro snahu v tak málo obydlené severské přírodě dosáhnout vysokou míru soukromí.

Zdá se, že tento typ sauny vyhovuje v našich podmínkách pouze tehdy, pokud navazuje na obydlí, které zajišťuje zázemí s určitým komfortem hygieny, možností odpočinku i pohybové aktivity. Optimální podmínky jsou při lokalizaci této sauny v těsné blízkosti například rekreačního obydlí v přírodním prostředí nebo rodinného obydlí na zahradě.

Nejúčelněji zřízení této sauny je v blízkosti bazénu na zahradě obydlí. I když ne doslova, naplňuje to do jisté míry princip sauny ve finské přírodě, lokalizované většinou na okraji vodní plochy.

Zajímavým řešením tohoto typu je mobilní předehřívárna, kterou lze přenést na saunování kamkoliv do přírody.

Nenahraditelná hodnota výše popsaného typu sauny je v tom, že umožňuje plné využití přírodního okolí k bezprostřednímu styku s čerstvým vzduchem, sluncem, klidem a krásou přírody, a to po celou dobu saunování.

 

Sauny v interiéru

Sauna nemusí být vždy vázána pouze na přírodní prostředí, i když je to bezpochyby nejlepší řešení. Ukázalo se, že podmínky dnešního života zahánějí člověka do kolektivních domů nebo do husté zástavby rodinných obydlí (a to i ve Finsku). Sauny jsou proto uváděny do interiéru a nacházíme je v lidských příbytcích na venkově i ve městech. Dostaly se do nevyužívaných sklepů, kotelen, stodol, loděk, chlévů i altánů. Objevují se i na rovných střechách, v podkroví, na verandě, chodbách, na lodích i ve vlacích.

Přitom však záleží na tom, do jaké míry se podařilo napodobit a snad i využít přírodní podmínky, které potřebujeme zejména na ochlazování.

 

Sauna řešená jako solitární předehřívárna (saunová kabina) v budově

Zde se počítá s tím, že princip ochlazování zastane vhodné vybavení bytu či jeho okolí.

Saunovou kabinu si můžeme představit dvojím způsobem lokalizace:

a, volně stojící v rohu či kterékoli jiné části vhodné místnosti, zhotovenou z prefabrikovaných dílů (panelů) nebo zhotovena z trámů či desek

b, vestavěná do rohu či kterékoli jiné části místnosti, tedy vsazena konstrukce do připravených stěnových příček

 

Dvouprostorová sauna v interiéru

Jde o saunu, která tvoří samostatné "království", protože nenavazuje přímo na prostory s jiným funkčním určením, i když pro ně může být využita.

Je vybavena co nejjednoduššeji, protože všechno, co je nezbytné pro vybavení sauny, lze nalézt v bytě, případně v budově sloužící pro jiné účely.

 

Nízkokapacitní sauny

Zřízení rodinné sauny je jednoduché - stačí pouze jeden prostor. Při veřejné sauně je to jiné. Tam je to pochopitelně jiné, protože tento typ sauny je určen jiným lidem než těm z jedné rodiny. Má charakter veřejných zařízení, a to pochopitelně vyžaduje daleko větší stavebně-technické, dispoziční i provozní podmínky.

 

Drobné sauny pro veřejnost

Saunu pro veřejné účely lze rozdělit do těchto funkčních celků:

saunová jednotka - je základem rodinné i veřejné sauny. Slouží k vlastní saunování a tvoří ji šatna oddělená od vstupních prostorů, sprchy umístěny uprostřed ostatních prostor, předehřívárna, ochlazovací místnost.

prostory pro doplňky saunování - jsou jimi respirium, tělocvična, masérsky kout, solárium, místnost pro inhalování, Lounge, případně i venkovní hřiště

pomocné provozní prostory - slouží i jako vstupní prostory pro příjem a odbavení hostů, a zároveň jako technické prostory pro obsluhu sauny a pro potřebný komfort pracovníků v sauně. V saunách zaměřených především jen na saunování je vestibul, čekárny, případně s navazující klubovnou či bufetem, WC, šatna, pracoviště recepce a obsluhy hostů, provozní místnosti pro obsluhu sauny, sklad čistého a použitého prádla nebo místnost pro čistící prostředky. Uvedené prostory mohou být využity i jako vstupní prostory zařízení pro regeneraci a rehabilitaci, pokud je sauna jejich součástí, a naopak.

 

DRUHY SAUN PODLE TEPLOTY A VLHKOSTI

Podle teploty vyhřívání sauny (předehřívárny) a vlhkosti v ní můžeme sauny rozdělit na:

klasická suchá (finská) - sauna se vyhřívá na teplotu až do 100 stupňů Celsia při vlhkosti maximálně do 10%. Tato teplota zaručuje prohřátí těla a následné pocení. Uvedený druh sauny je vázán na zvýšené zatížení organismu, ale intenzivním pocením se odbourávají z těla ve velké míře škodlivé látky.

vlhká (mokrá) - sauna se vyhřívá na teplotu maximálně do 90 stupňů Celsia a poléváním horkých kamenů (do vody se mohou aplikovat i různé vůně) v určitých intervalech se vytvoří tzv. neřízené parní klima, kde se krátkodobě zvýší vlhkost v sauně až o 10 – 25 %, a tím se dosáhne rychlé a účinné pocení. Tento druh sauny v menší míře zatěžuje organizmuis a účinnost saunování je velmi vysoká.

parní sauna - pro tento druh sauny se používají kombinované pece - to znamená pece, které umožňují jednak vyhřívat saunu až do 100 stupňů Celsia, ale mají současně zabudován i parní generátor, který generuje vodu na páru. Tím se v sauně zvyšuje relativní vlhkost. S takovými kamny a s příslušným ovladačem je možné v sauně provádět tzv. řízené parní klima, kde je možné volit si teplotu a relativní vlhkost po stupních a % podle potřeby. Vždy platí zásada, že součet teloty a vlhkosti musí být maximálně do 110, jinak by se sauna nedala používat. (Při tomto druhu doporučujeme cca 70 stupňů Celsia teplotu a ca. 40% vlhkost). Tento druh saunování je velmi efektivní, minimálně zatěžuje organismus av posledním období se stává nejpopulárnější pro všechny věkové kategorie uživatelů i z důvodu cenově dostupných kombinovaných saunových kamen.

kombinovaná sauna s infra kabinou (2 nebo 3 druhy terapie v jedné kabině - 2 nebo 3 v 1) - pokročilé nové technologie saunových kamen a infrazářičů umožňují v poslední době vytvářet takové podmínky v sauně (saunové kabině nebo vestavěné sauně), které mohou pouze v jedné místnosti provádět saunování nebo využívat i terapii infra kabiny. Podmínkou takového zdvojování funkcí sauny je dodržení podmínek příslušné normy - tj. zajistit ovladačem aby oba systémy nemohly pracovat současně. Takový druh využití sauny a infra kabiny v jedné kabině (místnosti) podstatně šetří finanční prostředky (zhotovení dvou kabin je vždy dražší) a zároveň umožňuje řešit saunu a infra kabinu na menším prostoru (ušetří se minimálně 1,5 - 2,5 m2 prostoru, který se dá využít na jiné účely - např. umístění odbpočinkových lavic).

 

DĚLENÍ SAUN PODLE VELIKOSTI

sauny na sezení - používají se tam, kde se na zřízení sauny dá využít pouze malý prostor. Vnější rozměry těchto saun jsou maximálně do 160 cm šířky a hloubky sauny. Jsou to sauny pro 1, 2 nebo 3 sedící osoby (1 osoba potřebuje k sezení v sauně cca 60-70 cm šířky lavice).

sauny na ležení - jsou nejrozšířenější pro jejich pohodlí při saunování, neboť saunování v ležící poloze je nejpohodlnější, nejúčinnější a nejméně zatěžující organismus. Vnější šířka takových saun musí být minimálně 200 cm, resp. musí být taková, aby si v ní mohl pohodlně lehnout člověk průměrné výšky. Hloubka sauny vždy závisí na pohodlí při saunování, ale vždy je minimálně 160 cm (je to součet lavice na druhém stupni, lavice na prvním stupni a kamen s ohrádkou).

 

DĚLENÍ SAUN DLE ZPŮSOBU KONSTRUKCE

sauny z masivu - obvykle je to masivní smrkový profil tloušťky 64 až 68 mm a výšky 120 až 140 mm. Tento druh sauny se používá hlavně při stavbě exteriérových saun, ale může se používat i pro interiérové sauny pro jejich příjemný vzhled a zajímavý způsob sestavení sauny.

sendvičový systém - sauny tvořeny z obkladových dřevěných profilů, hranolků a tepelné izolace s parozábranou. Tento systém se používá hlavně na stavbu interiérových saun - saunových stěnových a stropních dílců pro saunové kabiny nebo jako přímý materiál při zhotovení vestavěných saun pro jeho lehkost a snadnou manipulaci.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na správné saunování?

Slovo sauna již u nás nezní cize ani neobvykle. Co vlastně znamená? Je to finský výraz, který původně znamenal díru...
více…

Jak postavit saunu?

V zásadě máme dvě možnosti: buď si obstaráme saunu s dodávkou na klíč včetně montáže, nebo se pustíme do stavby...
více…

Do sauny s dětmi?

Teplo sauny nás nejvíce láká během nepříjemných a studených podzimních či zimních dnů. Všichni bychom si občas...
více…

Jak na saunu a saunování?

Už staří Římané měli ve velké oblibě horké koupele a trávili v nich mnoho času. Saunování je obdobou starobylých...
více…

Která sauna je lepší, klasická nebo infrasauna?

Co je lepší? Klasická nebo infrasauna? Každá má své pro. V každém případě nám rozproudí krev v žilách a...
více…

Domácí sauna - zdraví a relaxace v pohodlí domova

Název sauna pochází z finštiny a znamená malou místnost, kde se dá ohřát. A také sauna ve Finsku patří mezi...
více…

Od kdy doporučují lékaři saunování malých dětí?

Saunování, neboli pobyt v sauně vyhledávají vyznavači zdravého životního stylu a otužování na celém světě. Saunu...
více…

Recepty na přírodní pročištění mízních cév a uzlin

Zvětšené mízní uzliny, časté virózy a bakteriální nákazy mohou signalizovat špatnou funkci lymfatického...
více…

Sauna aneb teplo, které léčí

Sauna se stala pro mnohé z nás součástí života. Její pozitivní vliv na zdraví znali již naši předkové. My se v...
více…

Jaké dřevo se hodí na saunu?

Severský smrk Je nejvíce používanou dřevinou pro zhotovení sauny. Jeho kvalita je dána díky nízkému obsahu...
více…