Jak na dlážděné plochy?

Zpevněné plochy jsou nejpůsobivějšími stavebními prvky zahrady. Pokud je vydláždíme zajímavým vzorem nebo zkombinujeme několik materiálů, vytvoříme exteriérové plochy nejen užitné, ale i esteticky působivé a moderní.

Zpevněné plochy

Místa, po kterých denně chodíme nebo je využíváme k posezení či stolování venku, je z provozního hlediska nejlepší upravit tak, aby měli pevný, rychleschnoucí a snadno udržovatelný povrch. V exteriéru se přidružuje i požadavek zajištění bezpečné chůze. Povrch musí být rovný, schůdný bez možnosti zakopávání a přiměřeně drsný, aby se za mokra neklouzal. Zpevněný povrch po vybudování již nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Zpevňuje vstupní plochy, terasy, odpočívadla, atria, chodníky, stání pro auta. Také menší plochy, kde se křižují směry provozu a kombinace zpevnění a trávníku příliš rozbíjí plochu, je lepší zcela zpevnit.

 

Dlažba

V současných zahradách používáme na zpevnění povrchů betonové dlaždice, desky nebo kostky z přírodního kamene různého druhu, případně ostře pálené cihly. Na vybraná místa (přírodního charakteru) lze použít i dřevěné špalíky nebo fošny. Glazované nebo jinak hladké dlaždice do exteriéru nepoužíváme, protože se za vlhka kloužou. Dlažba nám umožní plochu zpevnit i vhodně členit. Vzhledem k velikosti a trvanlivosti stavby - dlážděné plochy - se vyhýbáme moderním výstřelkům, které by za několik let vyšly z módy. Lepší je vsadit na funkčnost a nápaditost kombinace.

 

Vlastnosti dlažeb

Základní podmínkou při výběru materiálu je jeho odolnost. Bez poškození musí zvládnout zimní podmínky s extrémními výkyvy teplot, ale zejména působení mrazu. V úvahu musíme vzít i estetické vlastnosti, dostupnost a finanční náročnost (zde třeba zvážit i možnost svépomocných zhotovení).

 

Betonové dlaždice

Dlažba je velmi variabilní. Na výběr je velké množství druhů podlahových prvků z betonu - od drobných kostek (10 cm) a menších desek (do 25 cm) po desky větších rozměrů (od 30 × 30 do 50 × 80 cm), od čtverců po obdélníkové tvary, ale drobné se vyrábějí i ve tvaru 6 - úhelníku a dalších útvarů. Důležitá je tloušťka prvků, která zajišťuje nosnost konstrukce. U drobných kostek, které se kladou do písku, je to 6 až 8 cm. Větší desky mají tloušťku 5 až 6 cm, neboť se obvykle ukládají do betonové malty zvyšující nosnost nebo do suché maltové směsi. Povrch betonových dlaždic může být hladký nebo vymývaný, při použití úlomků kamene vzorovaný.

 

Kámen

Desky z přírodního kamene jsou vhodným materiálem zejména na zahradní dlážděné plochy. Mají obvykle teplejší barvu než (bez přídavku barviv) beton, proto se lépe začlení do okolí. Přírodní kámen vynikne zejména ve větších řezaných i lámaných kusech. Na dlažbu je nejvhodnější kámen rozvrstvené struktury, který má alespoň jednu stranu rovnou a desky mají tloušťku 5 až 8 cm. Nejlepší je použít místní kámen a je třeba brát v úvahu, že bude vystaven nepříznivým povětrnostním vlivům, a proto je nutné vybírat odolný druh.

 

Keramika

Do exteriéru lze použít i cihlovou dlažbu z ostře pálených mrazuvzdorných cihel. Mají výbornou teplou barvu, která dobře ladí se zelení zahrady, jsou však méně pevné než kámen nebo beton. Dají se z nich vyskládat různé vzory a jsou velmi vhodné i na kombinace s jinými materiály pravidelných tvarů, neboť je oživují. Dlažbu vytváříme z cihel kladených naplocho do písku, obrubníky z cihel nastojato do cementové malty.

 

Dřevěná dlažba

Je bezhlučná, teplá, rychle schne a na pohled má příjemnou barvu i charakter povrchu. Přirozeně působí v podhorském a horském prostředí, u chat i srubových staveb, ale také v dětských koutcích na hraní. Dělá se z kulatinových špalíků s výškou 15 až 20 cm, z tvrdého dřeva. Vhodný je buk, dub, akát, třešeň, jilm, borovice, modřín, přičemž můžeme použít i více druhů dřeva. Trvanlivost a celková odolnost také závisí na pevném uložení do projektované vrstvy a dostatečném dehydrování.

 

Tvar a rozměry dlážděné plochy

V blízkosti domu je vhodný pravidelný geometrický tvar (obdélník, čtverec) terasy, odpočívadla, vstupní plochy. Dlážděná plocha vzdálena od stavby může být kruhová nebo může mít nepravidelný půdorysný tvar. Chodníky vytvářejí specifické dlážděné linie. Při volbě tvaru dlažebních prvků je třeba vycházet ze základního tvaru plochy. Na pravidelný geometrický tvar jsou vhodné pravidelné tvary dlaždic - obdélníky, čtverce rozmanitých velikostí, kostky nebo dlaždice, které při ukládání mohou dobře vyplnit tvar. Dlažební desky nepravidelných tvarů (zejména z přírodního kamene) využíváme pro dláždění nepravidelných ploch. Nepravidelný tvar dlažby lze použít na linie chodníků, které jsou umístěny volně v trávníku (a nenavazují na žádnou plochu). Optimální prostor má pohodlnou dlážděnou plochu (terasu, odpočívadlo) pohybující se v rozpětí 20 až 30 m2, vhodný poměr rozměrů je 2: 3 (3: 4), kruhové plochy s umístěním nábytku ve středu mohou být menší (s průměrem 3 až 4m ).

 

Vzory dlažby

Vytváření různých vzorů při ukládání umožňuje udělat každou dlážděnou plochu jinou, charakteristickou pro zahradu i vkus majitele. Z geometrických tvarů dlaždic (čtverec, obdélník) lze vytvořit pravidelné vzory opakováním prvků, přičemž ukládat je můžeme vodorovně, kolmo i diagonálně nebo střídavě na základní rozměr plochy. Nepravidelné vzory je vhodné vytvářet z dlaždic nestejných rozměrů. Zejména dlažební desky z přírodního kamene je třeba vyskládat tak, abychom co nejlépe využili cenný materiál. Zde je dobré pamatovat na to, že nejzranitelnější (a náchylné k lámání) jsou ostré rohy dlažebních prvků, které se nemají ukládat k sobě. Na nejpoužívanější místa (před vchod) je třeba položit větší dlaždice bez rohů s ostrým úhlem. Na okraje zpevněných ploch je lepší použít větší dlaždice, neboť je stabilizují. Vzory lze vytvořit i kombinací materiálů, přičemž při použití dražších a levnějších materiálů (kámen - beton, cihla - štěrk) ušetříme finanční prostředky.

 

Optické působení dláždění

Použití větších dlaždic plochu opticky zmenšujeme, dlaždice menších rozměrů (i zcela drobné kostičky) plochu odpočívadla opticky zvětšují. Vzor z různých materiálů nebo z rozmanitých barev jednoho druhu materiálu (světlý a tmavý odstín), resp. vzor z několika velikostních prvků plochu opticky zmenší. Zdánlivé zmenšení plochy dosáhneme i výraznějším pruhem, který lemuje okrajovou linii plochy, ale je umístěn více do jejího nitra. Na části ploch, které je třeba zdůraznit, jako jsou stupnice schodišť, obruby jezírek, okraje odpočívadel, je vhodný kontrastní materiál. Na velkých plochách můžeme vynecháním několika dlaždic vytvořit otvor (jeden i více) na výsadbu, který zpestří působení dlažby. Při kombinování dlažby je třeba vycházet ze zásady, že nejvhodnější je kombinovat až tři druhy materiálů, velikostí a barev (jednou z nich je barva zeleně).

 

Konstrukce dlážděné plochy

Při konstrukci je třeba udělat výkop a úpravu dna odkrytého terénu (je potřeba ho vyrovnat, vyspárovat a zhutnit), položit nosnou vrstvu (s důkladným utužováním sypkých materiálů) a upravit ji povrchovou vrstvou. Konstrukční součástí jsou i obrubníky a odvodňovací úpravy. Terasu u domu nebo odpočívadlo a místa zatížená dopravou je nejlépe zakládat na betonovém podkladu. Podkladovými vrstvami jsou zpravidla vrstva štěrkopísku (10 cm), deska z jednoduchého betonu (10 cm), případně drenážní vrstva z různého materiálu (3 cm) a vrstva malty (4 až 6 cm). Cementová malta se používá na kamenné desky a dlaždice, vápenná malta na cihly. Zásyp suchou maltovou směsí či jemným křemenným pískem použijeme pod betonovou dlažbu z drobných prvků. Při méně frekventovaných plochách postačí ukládat dlaždice do pískového úložiště (6 cm) na zhutněný štěrkový podklad (10 cm). Okrajové dlaždice je třeba i zde umístit do maltového úložiště. Na příležitostné využívání postačí i zpevněná plocha v trávníku. Povrch lze zpevnit uložením jednotlivých dlaždic (z přírodního kamene nebo větších betonových - 50 × 50 cm) do trávníku. Jednotlivé desky se ukládají vždy do pískového lože, přičemž úpravu je třeba udělat tak, aby se trávník mezi dlaždicemi mohl sekat.

 

Odvodnění

Také rovný povrch dlážděné plochy musí být celoplošně zešikmený, aby měl spád nezbytný pro rychlý odtok vody. Spádovat je nejlepší v příčném směru. Při (hladších) površích z litých materiálů (beton, asfalt) postačí spád od 1 do 2%, ale při dlážděných površích, zejména hrubších a drsnějších (více se využívají při zahradních zpevněných plochách), z nichž voda špatně stéká, je přípustný i větší spád - do 3,5%. U domu je nejlepší vyspádovat plochu jednostranným spádem od objektu. Její povrch musí být rovný, aby se po deštích netvořily louže. Na plochách větších rozměrů je vhodné odvodnění do jednotlivých vsakovacích jamek nebo vsakovacích rýh, krytých mřížemi. Voda se odvádí průsakem do terénu nebo odvodem do dešťové kanalizace.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Černobílá koupelna má v sobě punc luxusu

Černobíle barevná kombinace je nadčasová a nikdy neomrzí. Co takhle ladit do těchto dvou barev svou koupelnu?...
více…

Atlas Concorde - designová keramika

Že je Itálie centrem designové keramiky dokazuje i firma Atlas Concorde. Vyrábí dlaždice a obkladový materiál. Pyšní...
více…

Kamenný obklad zaujme svým vzhledem i vlastnostmi

Hledáte kvalitní obkladový materiál, který vás nadchne svým vzhledem a současně vynikne i vlastnostmi a dlouhou...
více…

Renovace koupelny - nejprve hydroizolace a až potom lepení obkladů

Koupili jste starší byt a koupelna je třeba znovu, moderně a lépe obložit? Nebo se vám již okoukala dlažba ve vašem...
více…

Nástroje na řezání dlaždic a obkladů

Dlaždice a obklady se nejčastěji používají na podlahy a stěny v koupelnách v obytných domech, proto se vyrábějí...
více…

Jak řezat dlaždice a obklady pravoúhlou bruskou

Pokud byste byli vyzbrojeni pouze ručními kleštěmi na dlaždice, byly by menší řezy na dlaždici nebo místa...
více…

Nové trendy v obkládání koupelny

Obecné trendy v oblasti interiérového designu úzce souvisí i s trendem obkladů stěn v koupelně. Výrazným rysem...
více…

Dřevěné ​​obklady do exteriéru - druhy, charakteristika a povrchová úprava

Správné používání dřevěných exteriérových obkladů předpokládá znalost podmínek namáhání a specifických...
více…

Jaké nářadí na obklady a dlažby?

Nářadí dělá mistra. Pokud jste se rozhodli pro svépomocné pokládání dlažby nebo obkladu, podívejte se, jestli jste...
více…

Jak na zámkovou dlažbu?

Zpevněné plochy, příjezdové cesty, chodníky, cestičky, terasy a další místa na zahradě, po kterých se často...
více…