Oplocení z ušlechtilých materiálů

Oplocení patří pro svou délku k nejdražším zahradním stavbám. Jeho návrh i zhotovení bychom proto neměli zanedbat. Vnímáme ho zvenku i zevnitř. Liniová stavba trvale ovlivní atmosféru našeho zahradního prostoru.

Přední část pozemku se vstupem a vjezdem hraničí s veřejným prostorem ulice. V této části je důležitý estetický vzhled plotu a soulad s materiálovým řešením domu, jakož i vstupní branky a vjezdové brány. Boční strany a zadní strana oplocení zpravidla oddělují náš pozemek od sousedního, proto je požadovanou vlastností oplocení jeho neprůhlednost. Na okrajích sídel zadní strana často sousedí s volnou krajinou. Tehdy se snažíme řešit oplocení tak, aby umožňovalo výhled na pěknou přírodu.

 

Styl

Styl oplocení (celkové ztvárnění) je výsledkem výběru materiálů, vzájemného poměru jednotlivých částí, rytmu jejich opakování či střídání a poměru, resp. vztahu stavby k domu i okolí. Při vyvážené kombinaci může oplocení působit esteticky směrem dovnitř pozemku i zevně. Spolupůsobí s charakterem domu i v širších krajinných vztazích (zejména u okrajových pozemků). Vstupní část se snažíme sladit i se sousedními objekty. Je třeba zvážit, zda má mít plot jednotný charakter v celé své délce, nebo ho přizpůsobíme osobitým podmínkám daného místa a sestavíme ho z dražších (vpředu) a levnějších (po bocích a vzadu) částí.

 

Výška

Při rozhodování o výši oplocení je nutno dodržet proporcionalitu mezi velikostí zahrady a velikostí a výškou domu. Oplocení do výšky 1 m je nenápadné a při vhodné výsadbě ho téměř nezpozorujete (vhodné je zejména do přírodního prostředí). Jeho ochranný účinek je však nepatrný. Plot vysoký do 150 cm tvoří jasné ohraničení, ale oku ještě nepřekáží. Plot nad 150 cm již působí prostorově a při výšce 170 cm a více je již pohledovou bariérou zvenčí. Zevnitř ho většinou maskuje výsadba, ale i tak působí jako vnímatelný pás stěny. Navíc může značnou částí plochy stínit, zejména ráno a navečer a také na jaře a na podzim. Výška plotu je důležitá i při svažitém pozemku, zejména tehdy, když je oplocení položené nižší než dům. Kvůli pohledové zábraně by byl někdy potřebný vyšší plot, než je to konstrukčně možné, proto v takovém případě sestavíme pohledovou bariéru z pevného oplocení doplněnou zelení.

 

Materiál

Na zhotovení a postavení oplocení můžeme použít různé druhy materiálů - od zdících materiálů přes dřevo a kovové profily v různé podobě po drát nebo drátěné pletivo.


Zdivo

Zdivo z cihel, kamene, betonu či prefabrikovaných tvarovek je konstrukčně i technologicky připravené pro exteriérové využití, je velmi stabilní ve venkovních podmínkách, a proto vhodné i na stavbu oplocení. Dobře založené zdi potřebují pouze občasnou údržbu a drobné opravy.

 

Dřevo

Na oplocení lze použít kulatinu, fošny, desky, prkna, latě. Dřevo je vhodné pro svépomocné zpracování, ale je méně odolné proti povětrnostním vlivům a jen málo odolné proti zemní vlhkosti. Při použití v exteriéru je třeba ho impregnovat (nejlépe tlakově) a chránit konstrukčními opatřeními. Volba vhodného druhu dřeva je jednou z důležitých podmínek životnosti, konstrukční stálosti, a tedy i vzhledu oplocení. Z jehličnatého dřeva je nejvhodnější borovicové a modřínové dřevo. Z listnatých dřevin je to dřevo dubu, buku, jasanu, jilmu, jeřabiny a jiné tvrdší druhy (akát). Dřevo vyžaduje při zevním použití stálou údržbu (zejména obnovování nátěrů).

 

Kovové materiály

Jsou vhodné na oplocení, neboť jsou velmi tvárné a pevné. Mohou se použít na ploty samostatně jako nosné části i jako spojovací materiál (šrouby, nýty) při materiálově kombinovaných řešeních. Nejčastěji se používají kovové profily, trubky, dráty i pletivo. Kov je třeba v exteriéru chránit proti rezivění povrchovou úpravou - nejčastěji nátěrem, poplastováním, pokovením.

 

Typy oplocení

 

Neprůhledné

Neprůhledné oplocení je zhotovené z různých materiálů - lomového kamene, cihel nebo z litého betonu či různých prefabrikovaných dílců. Lze jej povrchově upravovat omítáním, spárováním, obkládáním nebo nátěrem (barevným, plastovým - marmolit). Je masivní, nákladné a trvanlivé, na šířku zabírá dost místa (podle použitého materiálu 20 až 50 cm). Výborně chrání proti prachu, emisím z dopravy a hluku a také proti pohledům zvenčí. Toto oplocení působí bariérově zvenku, uvnitř prostoru vytváří intimitu, ale při větší výšce stíní zahradě (zejména v koutech). Při nevhodně zvolené výšce může částečně zakrývat stavbu domu (který pak za ním působí "utopeně").

 

Průhledné

Průhledné oplocení je konstrukčně vytvořeno ze subtilního (štíhlého) materiálu: z kovových nebo dřevěných tyček v zřetelně vymezených vzdálenostech či z drátěného (poplastovaného) pletiva. Průhledné výplně jsou zavěšeny na masivnějších nosných sloupkách zapuštěných do země. Díky malé šířce zabírá relativně malou plochu. Jeho výhodou je, že nezakrývá stavbu, působí lehce a nestíní pozemek. Nevýhodou je, že nebrání přístupu drobných zvířat na pozemek (pokud není důkladně zapuštěn do země), nechrání před exhalacemi, prachem, hlukem ani pohledy. Použití drátěného pletiva je nejlevnější variantou. Dá se dobře kombinovat s živým plotem nebo porostem z popínavých dřevin, které zajistí neprůhlednost.

 

Poloprůhledné

Poloprůhledné (materiálově kombinované) oplocení se skládá z neprůhledné linie a průhledných výplní. Neprůhlednou část tvoří podezdívka a sloupky. Průhledné výplně mohou být z různých materiálů - ze svisle kladených dřevěných latěk nebo z kovových profilů, vodorovně umístěných dřevěných prken, drátěného pletiva samonosného nebo orámovaného, keramických plotovek apod. Poloprůhledný typ oplocení je velmi vhodný pro oddělení veřejného a soukromého prostoru u vstupní části pozemku, kde potřebujeme umístit různá nezbytná technická zařízení - vstupní branku a vjezdovou bránu, nádobu na smetí, zvonek, schránku na poštu, měřiče elektřiny a plynu. Použitím zděných sloupů umožňujeme vhodné umístění těchto zařízení.

 

Konstrukce, stavba a zakládání

Na stavbu oplocení jsou vždy nezbytné takové základy, které v základové zemině nepřipustí nepravidelné sedání. Musí zajistit jeho celistvost v podélné i příčné ose, zachytávat otřesy a pohyby půdy vyvolané dopravou, jakož i mechanické namáhání nadzemní části plotu. Proto je vždy vhodné včas posoudit vlastnosti základové zeminy (zejména její stlačitelnost). S hloubkou založení roste i únosnost základové zeminy, ale spolehlivě ji můžeme zlepšit vložením nosné vrstvy (zhutněného štěrkopísku) pod základové zdivo (hloubka vrstvy by měla být dvojnásobkem šířky základu). Šířka základové spáry nemá být větší než dvojnásobek šířky nadzemního zdiva. Nejnáročnější na stabilitu je celoplošné oplocení (s výškou nad 150 cm), proto jej zakládáme do dostatečné hloubky. Stejně hluboce zakládáme i sloupky kombinovaného oplocení a patky sloupků průhledného oplocení. Na skalnatých, štěrkopískových a z geologického hlediska únosných půdách stavíme plotové zdivo na základech z kamene (nejlépe z místních zdrojů), jednoduchého betonu nebo betonu prokládaného lomovým kamenem. Na nejistých půdách, neusazené navážce a místech s vyšší hladinou spodní vody raději zvolíme lehký typ plotu - drátěný nebo dřevěný laťkový. Pokud je to nutné, použijeme betonový základ s ocelovou výztuží. Základové zdivo ukončíme 2 až 3 cm nad úrovní původního terénu. Podélná i příčná rovina koruny základu musí být vodorovná. Stavební konstrukci nad základového zdiva chráníme izolační vrstvou položenou mezi základ a nadzemní části zdi.


Zdůraznění jedinečnosti

Oplocení buď ladí s charakterem domu, dotváří ho, nebo podtrhuje. Estetické působení plotu můžeme dosáhnout použitím ušlechtilých materiálů v jeho nadzemní části (kámen, omítané zdivo s taškovou stříškou, kovářsky tvarovaná kovová pásovina) a jedinečnými kombinacemi. V tomto případě je stavba zpravidla pracnější a trvá déle. Standardní plot z betonových prefabrikovaných tvárnic zhotovíme rychleji, ale od sousedova plotu se bude lišit pouze barvou materiálu. Z tvárnic však můžeme udělat jen pás podezdívky se sloupky a charakter výplní můžeme řešit individuálním způsobem, díky čemuž bude vzhled plotu osobitý. Střídání různě působících částí oplocení (případně i překrytí částí plotu zelení) přispívá k lepšímu dojmu z vnitřního prostoru zahrady, který pohledově končí plotem. Použití popínavých dřevin přerušuje delší linii oplocení a oživuje ho. Popínavky přitom nezaberou mnoho vnitřního ani vnějšího prostoru.

 

Kombinace s živým plotem

Živý plot může působit samostatně nebo může vhodně doplnit jiné druhy oplocení a zlepšit tak pohledové i funkční vlastnosti zábrany na okraji pozemku. Živý plot neprůhledného charakteru vytvoříme hustou výsadbou vhodných dřevin vysázených v jednom nebo dvou řadách. Z hlediska záběru plochy je živý plot širším oplocením. Zabírá 100 cm (tvarované ploty) až 2 m (volně rostoucí ploty). Nevýhodou tohoto typu oplocení je, že trvá určitý čas, než dřeviny narostou a dosáhnou krycí účinek v plánované výši. Na druhé straně můžeme z vybraných dřevin vytvořit živý plot až do výšky 6 m, který bude působit přirozeněji než betonové oplocení.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaký plot vybrat?

Ozdobný z kovu Je trvanlivý, pokud ho budete pravidelně natírat, je pěkný, pokud harmonizuje s domem, a poměrně...
více…

Poslední práce na zahradě se nevyplatí zanedbat

Zatím ve dne nemrzne a nesněží, proto máte ještě dostatek času, udělat něco pro svou zahrádku. Protože co dnes...
více…

Bobkový list - úžasná bylinka do interiéru, balkónu i zahrady

Čerstvé nebo doma usušené bylinky, to je něco jiného, než když otevřete sáček z obchodu. A navíc, koření je...
více…

Bezúdržbová zahrada? Nesmysl, který správný zahradník nemůže ani vyslovit!

Mít krásnou zahradu, to je poněkud relativní pojem. Každý z nás má na krásu jiný pohled. A ten, kdo to chce dopilovat...
více…

Chyby, které škodí našemu trávníku

Tráva roste všude tam, kde ji nechceme nebo také naopak. Tam, kde ji chceme, se jí nedaří. Důvodů může být hned...
více…

Noční kytička, která je ideálním společníkem při večerním posezení na zahradě

Často trávíte pozdní večery na zahradě? Zasaďte si květiny, které vás dlouhým večerem budou provázet. Jednou...
více…

Pěstování olivovníku bez obav i v našich zahradách a terasách

Obdivujete olivovníky na svých cestách po Středomoří? Ale tento stálezelený strom, který dosahuje výšky 5 až 10...
více…

Ekozahrada není žádná věda ani práce navíc

Žít v souladu s přírodou a neškodit jí, to lze mnoha způsoby. Jedním z nich je i založit si vlastní ekozahradu, kam...
více…

Netkaná textilie - užitečný pomocník při pěstování zeleniny

Netkaná textilie je cenná pomůcka pro zahrádkáře. Dokáže ochránit semínka, sadbu i úrodu. Ale to není vše, proč...
více…

Proč střídat zeleninu na záhonech?

Výsadba rostlin na záhony není žádná věda. Ale je třeba dodržovat určitá pravidla, jinak mnoho úrody neklidíte....
více…