Co jsou zavlažovací systémy?

Zavlažovací systémy s automatickým, případně manuálním ovládáním jsou již dnes běžně používané a dostupné i u nás. Správně navržený a nainstalovaný systém, Vám ušetří velké množství času a také vody, to znamená peněz. Tím se Vám začnou v krátké době vynaložené investice vracet.

V porovnání s ručním zavlažováním zahrady, ušetříte za jedno vegetační období několik desítek až několik stovek hodin. Automatickým zavlažováním v ranních či nočních hodinách, dochází k úsporám vody, neboť je podstatně menší výpar a rostliny vláhu lépe využijí. Nezanedbatelné je i rovnoměrné pokrytí zavlažované plochy, čímž se také dosáhne jejího optimálního zavlažování.

 

Jak jsou umístěny a čím jsou tvořeny?

Celý systém je trvale uložen pod povrchem země, takže Vám nepřekáží při běžných aktivitách v zahradě, ať už jsou to aktivity rekreační, sportovní, nebo je to údržba zeleně. K existenci zavlažovacího systému se přesvědčíte pouze tehdy, když ho ovládací jednotka uvede do činnosti.

 

Zavlažovací systém je složen z mnoha komponentů:

► podzemní plastové rozvody

► zavlažovače v široké škále typů a provedení

► elektromagnetické ventily s elektrorozvody

► ventilové šachtice

► ovládací jednotky a čidla

► filtrační zařízení a množství dalších distribučních a regulačních armatur.

V případě, že zdrojem vody není vodovod, potom je součástí zavlažovacího systému i čerpadlo případně celá čerpací stanice.

 

Jak vlastně zavlažují?

Při zavlažování se výsuvné části zavlažovačů vysunou působením hydraulického tlaku nad trávník, kde zůstanou po celou dobu zavlažování. Když přestane tlak působit, opět se za pomoci vratné pružiny zasunou. Celá zavlažovaná plocha je rozdělena do několika logických částí (sekcí), ve kterých závlaha probíhá samostatně s možností nastavení individuálního režimu. Rozdělení do sekcí nám vyplyne z parametrů vodního zdroje a z potřeby rozličného zavlažování jednotlivých sekcí, ať už je to z důvodu použití různých typů zavlažovačů nebo nutnosti různých délek zavlažování.

Plastové potrubní rozvody, které slouží k rozvedení vody v systému, jsou obvykle uloženy 30 - 40 cm pod trávníkem. Z toho je zřejmé, že je vždy po ukončení zavlažovací sezóny třeba převést je k zazimování, aby se předešlo jejich poškození mrazem.


Co zabezpečuje jejich chod?

O řízení celého zavlažování se stará ovládací jednotka, která je kabelovými rozvody propojená s jednotlivými elektromagnetickými ventily, otvírajícími nebo uzavírajícími přívod vody do jednotlivých sekcí. V rámci jednoho závlahového cyklu proběhne zavlažování postupně ve všech naprogramovaných sekcích. Závlahových cyklů může být i několik za den. Pokud nám na zavlažování postačí jedna sekce, je možné zvolit ovládací jednotku, která je integrována do elektromagnetického ventilu a je spolu s ním osazená přímo na rozvodném potrubí. Tyto ovládací jednotky jsou zpravidla bateriové s napětím 6 nebo 9V. Ve většině případů se ale používají ovládací jednotky pro více sekcí. Běžné bývá rozdělení zavlažování na 2, 4, 6, 9, 12 v některých případech až 32 sekcí. Ovládací jednotky jsou připojeny na transformátor 230 V / 24 Vac a bývají vybaveny i záložním zdrojem energie pro případ výpadku el.energie.

 

Kropit bez ohledu na počasí

Asi byste nebyli spokojeni, kdyby zavlažování kropilo zahradu v době, kdy zrovna prší, nebo fouká silný vítr a proud vody je unášen do oken, případně k sousedovi, který Vám na vodu nepřispívá. Abychom tomu předešli, můžeme k ovládací jednotce připojit čidlo srážek nebo větru. U srážkových čidel dojde k obnově zavlažování až po době, kdy se srážky odpaří. Větrné čidlo zajistí přerušení závlah až od určité intenzity větru.

 

Jakou vodu na zalévání?

To je základní otázka, na kterou si musíme odpovědět. Na zavlažování je možné používat vodu z vodovodního rozvodu, ze studny, potoka, rybníka, dešťovou vodu ze sběrné nádrže, ale vždy platí, že jí musí být dostatek a musí být čistá, ať už po stránce chemické, nebo mechanické. Možná je přitom samozřejmě i kombinace několika zdrojů. Pro zvýšení životnosti a bezproblémového chodu zavlažovacího systému je nezbytné zajistit čistotu pomocí filtrů. V běžných případech, kdy se ve vodě nevyskytují chemické látky, jsou dostatečné filtry na odstranění mechanických nečistot. Bývají to různé filtry síťové, příp. diskové, které jsou umístěny na začátku přívodního potrubí.


Jak navrhnout zavlažovací systém?

Správný návrh zavlažovacího systému je prvním důležitým krokem k vytvoření a správné funkci zavlažovacího systému. Na to, aby nám zavlažovací systém zajistil komfort a úsporu, jakou od něj očekáváme, musí být správně navržen. Proto je vhodnější, pokud si necháte poradit od odborníků. Nejčastější laickou chybou při návrhu rozmístění zavlažovačů, je jejich umístění tzv. na "dotek" dostřiku, bez dostatečného překrývání dostřiku.

Nejspolehlivější způsob pro vytvoření přesného návrhu je však osobní návštěva zkušeného technika z instalační firmy přímo na řešeném pozemku. Ten přímo u Vás posoudí kapacitu a umístění vodního zdroje, doporučí vhodný typ zavlažovacího systému, navrhne rozmístění zavlažovačů, umístění ovládací jednotky. Pro zpracování návrhu zavlažovacího systému a s tím spojenou kalkulaci ceny, musíte vědět mnoho údajů a potřebujete přesný stavební a osazovací plán pozemku v měřítku.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jakou vodou zavlažovat?

Voda vhodná na zalévání by měla být především čistá, to znamená bez olejových skvrn, chomáčků, bohaté bílé...
více…

Jak zavlažovat trávník?

Podobně jako u různorodých rostlin, základní podmínkou existence trávníku je výživa z mokrého prostředí....
více…

Jak zalévat?

Zamyslíme se spolu nad několika tipy zalévání a zvažme, který by pro nás mohl být případně užitečný. Začneme...
více…

Jak na zavlažování?

Kdyby uměly rostliny vyprávět, nejednou by bylo ze zahrady slyšet: Vodu, vodu, vodu! Kdoví, zda by někteří z nás...
více…

Bazény pro osvěžení v parných dnech i pro vodní radovánky

Hitem v posledních letech jsou bazény na zahradách. V letním období ocení bazén nejeden majitel domu a zahrady....
více…

Na plynovém grilu připravíte famózní pokrmy!

Grilování patří k hezkému letnímu počasí stejně jako koupání v bazénech a v přírodních koupalištích....
více…

Grilovací sezóna je tu – vyměňte starý zahradní gril za nový!

O Češích je známo, že jsou to milovníci grilování. Také rádi posedíte s rodinou nebo přáteli na zahradě a...
více…

Venkovní krb - zakládání, komín a bezpečnost

Postaven v závětří, tak trochu stranou od sousedových oken či fasády, si potichoučku bafá svou dýmku míru na znak...
více…

Poslední práce na zahradě se nevyplatí zanedbat

Zatím ve dne nemrzne a nesněží, proto máte ještě dostatek času, udělat něco pro svou zahrádku. Protože co dnes...
více…

Bobkový list - úžasná bylinka do interiéru, balkónu i zahrady

Čerstvé nebo doma usušené bylinky, to je něco jiného, než když otevřete sáček z obchodu. A navíc, koření je...
více…