Jak na zavlažování zahrady?

Jednou z pohodlných a moderních možností zavlažování je takzvané podpovrchové zavlažování, které umožňuje i zavlažování parků a zahrad, aniž by ovlivňovalo jejich vizuální podobu či estetický dojem.

Voda pod povrchem

V případě podpovrchové závlahy jsou všechny prvky závlahy uloženy pod povrchem půdního substrátu a voda se tak dostává přímo ke kořenové soustavě. Z praktického hlediska se podpovrchové zavlažovací systémy používají zejména pro závlahu extrémně svažitých ploch a střešních zahrad. Tento typ zavlažování přináší několik výhod.

 

Zamezí plísním

Nejjemnější částečky zeminy se nesplachují dolů, půda se tím tolik nezhutňuje a kořeny lépe rostou. Půda a listy rostlin jsou trvale suché, což omezuje výskyt houbovitých onemocnění, která vznikají při povrchovém nebo postřikovaném zavlažování. Eliminuje hnití ovoce a zeleniny běžně vznikající při postřikovém zavlažování. Vířivé kapkové zavlažovače a potrubí je vyrobeno z odolných polymerů. Při umístění pod povrchem půdy je systém chráněn proti poškození ultrafialovým zářením a výkyvy teploty a vlhkosti.

 

Poroučení postřikovačům

Řízení závlahy může být ruční, ale jako v minulém případě, doporučujeme programované řízení, případně doplněné půdním vlhkostním čidlem. Nejprve je nutné rozlišit typ závlahového systému. Jiné řízení bude vyžadovat závlaha trávníků v zahradách, v parcích a na okrasných plochách a jiné zase závlahový systém ve sklenících nebo na zemědělských plochách. Základem prakticky všech jednotek na trhu je časový režim závlahy, který je ovlivňován externími čidly a senzory.

 

Můj čas

Každá jednotka umožňuje nastavení různých časových programů pro jednotlivé sekce (zóny), do kterých je zavlažovaná plocha vždy rozčleněna. Tyto sekce se dají zavlažovat například jednou, třikrát nebo i vícekrát denně a každou sekci jinak dlouho a v jinou dobu. Kromě toho se často využívá denní, týdenní nebo měsíční kalendář, s možností nastavení různých přestávek a opakujících se intervalů. K dispozici je tak velké množství časových kombinací. Počasí se ale naprogramovat nedá a proto je třeba občas využít různých čidla.

 

V dešti nestříkat

Za zmínku stojí především čidla dešťová, větrná, teplotní, nebo jejich kombinace. Všechny tyto čidla zajišťují blokování závlahy po dobu, po kterou jsou aktivovány povětrnostními vlivy, pro které jsou určeny. Pokud tedy začne pršet, závlaha bude díky dešťovému čidlu blokována ihned po dosažení požadované nastavené hodnoty srážek, např. 3 mm. K dalšímu závlahovému cyklu tak může dojít až druhý den, tedy podle časového programu. Délka přestávky, po kterou je systém blokován čidlem po skončení deště, tedy závisí na jeho vydatnosti. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu aktuálnímu počasí.

 

Pohodlí i v nečase

Při déle trvajících změnách počasí, jako jsou dlouhotrvající vytrvalé deště, nebo naopak tropická vedra, využívají někteří uživatelé funkci "sezónního upřesnění", které umožňuje provedení procentuální změny délky závlahy na jednotlivých sekcích v rozmezí 2 - 200% výchozího stavu, dle typu jednotky. Využitím této funkce není nutné převádět delší přeprogramování na jednotlivých sekcích, ale celá změna se provede najednou. Zavlažování jednotlivých sekcí, nebo i celý závlahový cyklus je možné spustit kdykoliv i ručně, mimo naprogramovaný režim. Provoz systému je také možné dočasně zablokovat, například na týden.

 

Vsakovací režim

Pro náročnější uživatele nabízejí některé jednotky funkce typu "vsakovací režim". Pokud by uživatel nastavil příliš dlouhou dobu závlahy, která by na pozemku mohla způsobit vznik louží, jednotka automaticky rozloží závlahu na různé sekce do kratších úseků a zopakuje ji v několika dílčích intervalech s přestávkami. Tato funkce je zvláště vhodná při nově zakládaných setých trávnících.

 

Řídíme počítačem

Majitelé osobních počítačů jistě uvítají možnost programování závlahy na PC. Přední výrobci závlahových systémů nabízejí software pro možnost přehledného nastavení režimu závlahy a grafickým zobrazením programů a interface umožňující snadné uložení těchto programů do jednotek. A jak jednotka ovládá závlahový systém? Pro komunikaci jednotky s elektromagnetickými ventily, které jsou na začátku každé sekce v plastových podzemních šachtách, se používají více žilové zemní kabely CYKY s průměrem vodiče 1,5 mm2. Většina systémů pracuje s napětím 24 V. Na začátku každého závlahového cyklu jednotka nejprve otevře hlavní elektromagnetický ventil nebo relé od čerpadla, který je na samém začátku systému u zdroje vody. Následně se zpožděním několika vteřin otevře příslušný sekční ventil a po uplynutí požadované doby provozu jedné sekce automaticky přepne provoz na další sekční ventil. Po ukončení programu a uzavření posledního sekčního ventilu jednotka vypne i hlavní ventil. Celý systém tak zůstává zavodněn, ale bez většího tlaku.

 

Záloha na baterie

Pokud není k dispozici elektrický proud 230 V pro napájení centrální ovládací jednotky, dá se alternativně použít bateriový ovládací systém. O funkci ovládací jednotky se tak dělí přenosný programátor a několik spouštěcích modulů, ovládajících jednotlivé elektromagnetické ventily s 9 V cívkou. Spouštěcí moduly v sobě uchovávají data vložená do nich z přenosného programátoru a zajišťují požadovaný průběh závlahy na příslušných ventilech. Pro ukládání dat a vlastní programování se používá jeden společný přenosný programátor. Je třeba podotknout, že bateriové ovládací systémy nejsou většinou tak komfortní a přehledné pro obsluhu a rovněž možnost připojení senzorů je komplikovanější, protože je nutné každý spouštěcí modul vybavit vlastním senzorem. Ale i přesto i zde výkonný člen umí sepnout nejen ventil do vodovodního řadu, ale dokáže sepnout i proud do čerpadla a spustit ho, čímž se zapne celé postřikovací monstrum umístěné na zahrádce. Jen tak mimochodem, není špatné si na přívodní hadici pro zalévání nechat namontovat měřič průtoku, protože pak platíte pouze vodné ale ne stočné - dnes nezanedbatelnou část poplatků za vodu.

 

Závlahový pomocník

Čidlo půdní vlhkosti pracuje na inovovaném elektrotermickém měřícím principu a velmi pohodlně se obsluhuje. Přístroj se špičkou se jednoduše zasune do půdy. Údržba není v průběhu provozu nutná. Dohlédnout je třeba jen na to, aby se baterie po cca 1 roku provozu vyměnila. Speciální modul senzoru registruje velmi přesně a s trvalou spolehlivostí vlhkost půdy pomocí elektronického měření rozdílů v teplotě půdy. Požadovaný stupeň vlhkosti půdy je možné individuálně nastavit pomocí otočného knoflíku a kontrolovat příslušnou vlhkost na ukazateli. Díky tomu může zavlažovací počítač řídit zavlažování přesně podle potřeby a přitom úsporně. Výhodou je možnost nastavit jeden režim zavlažování pro trávník a jiný pro záhony, více závlahy nasměrovat na místa, která jsou delší dobu vystavena slunci. Automatický zavlažovací systém je možné doplnit i o soustavu rychlo spojných vodovodních bajonetových zásuvek. Tyto zásuvky jsou pod stálým tlakem a při velmi jednoduché obsluze poslouží kdykoli jako doplněk na zahradě v místech, kde právě chybí kohoutek, například pro napojení na sprchu u bazénu, při mytí auta nebo v letní kuchyni v pergole.

 

Rady pro realizaci

Než se rozhodnete zadat odborné firmě zpracování projektu na závlahovou soustavu Vaší okrasné zahrady, promyslete si její koncepci a zjistěte si dobře následující údaje: 1. umístění zdroje vody a jeho parametry (tlak, vydatnost vl / s, kvalita vody) 2. plán výsadby a umístění zelených ploch 3. výškopis terénu kolem domu a na zahradě 4. způsob využití zahrady (relaxace, sport, společenské události) 5. způsob řízení závlahy (časovačem, podle zkušenosti majitele, podle vlhkosti půdy). Povrchově položená kapková závlaha je vhodná pro letničky a další dočasné porosty. Hodí se i do krovu výsadeb pro podporu počátečního růstu a pro zeleninové záhony. Podpovrchová položená kapková závlaha je zase vhodná pro nepravidelné plochy trávníku. Přímo ideální je pro závlahu extrémně svažitých ploch a střešních zahrad a pro závlahu rostlin v těsné blízkosti oken, stěn, veřejných chodníků. Na začátku samotné realizace je nezbytné vytyčit trasu výkopu a umístění zavlažovačů. Pokud již máte na zahradě trávník, musíte nejdříve odstranit travní drny a až potom můžete začít s výkopovými pracemi. Po výkopu a montáži je třeba provést tlakovou zkoušku celého systému, brázdy zasypat zemí, upěchovat a položit nový trávník

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak zavlažovat trávník?

Podobně jako u různorodých rostlin, základní podmínkou existence trávníku je výživa z mokrého prostředí....
více…

Jak zalévat?

Zamyslíme se spolu nad několika tipy zalévání a zvažme, který by pro nás mohl být případně užitečný. Začneme...
více…

Jak na zavlažování?

Kdyby uměly rostliny vyprávět, nejednou by bylo ze zahrady slyšet: Vodu, vodu, vodu! Kdoví, zda by někteří z nás...
více…

Co jsou zavlažovací systémy?

Zavlažovací systémy s automatickým, případně manuálním ovládáním jsou již dnes běžně používané a dostupné i...
více…

Bazény pro osvěžení v parných dnech i pro vodní radovánky

Hitem v posledních letech jsou bazény na zahradách. V letním období ocení bazén nejeden majitel domu a zahrady....
více…

Na plynovém grilu připravíte famózní pokrmy!

Grilování patří k hezkému letnímu počasí stejně jako koupání v bazénech a v přírodních koupalištích....
více…

Grilovací sezóna je tu – vyměňte starý zahradní gril za nový!

O Češích je známo, že jsou to milovníci grilování. Také rádi posedíte s rodinou nebo přáteli na zahradě a...
více…

Venkovní krb - zakládání, komín a bezpečnost

Postaven v závětří, tak trochu stranou od sousedových oken či fasády, si potichoučku bafá svou dýmku míru na znak...
více…

Poslední práce na zahradě se nevyplatí zanedbat

Zatím ve dne nemrzne a nesněží, proto máte ještě dostatek času, udělat něco pro svou zahrádku. Protože co dnes...
více…

Bobkový list - úžasná bylinka do interiéru, balkónu i zahrady

Čerstvé nebo doma usušené bylinky, to je něco jiného, než když otevřete sáček z obchodu. A navíc, koření je...
více…