Co jsou deskové základy?

Při vysokém zatížení stavby nebo při zakládání v málo únosné půdě, kdy není možné bezpečně přenést zatížení přes pásy nebo patky, se musí navrhovat základové desky. Navrhují se i tehdy, pokud mezi patkami vznikají velmi malé prostory a realizace by byla komplikovaná nebo pokud podle statických výpočtů vycházejí velké šířky pásů. Deska je tuhá železobetonová deska, která přenáší zatížení ze stavby na celou zastavěnou plochu. Tloušťka desky se navrhuje od 600 do 1 200 mm. Zabraňuje větším rozdílům při poklesech jednotlivých částí.

Na pořízení desky se spotřebuje větší množství betonové směsi a výztuže. Výztuž se ukládá do betonu tak, aby byla dostatečně chráněna před korozí.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na základy stavby?

  Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří...
více…

Jak na návrh konstrukce základů?

  Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému...
více…

Návrhy a kritéria zakládání staveb

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných svislých konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…