Co jsou hlubinné základy?

Hlubinné základy se používají při málo nosné základové půdě nebo pokud se v úrovni základů vyskytuje spodní voda. Zatížení z nemovitosti se v takových případech přenese do větší hloubky. Při stavbě rodinného domu se asi nesetkáte s hlubinnými základy, pouze kdybyste si chtěli postavit dům na jezeře, ale to v běžných případech není. Proto pouze informativně - mohou to být: piloty, což jsou betonové, ocelové, železobetonové nebo dřevěné sloupy, které se vrtají do podkladu a na jejich hlavice se ukládají základy. Dále to jsou tzv. studny - duté betonové skruže, v nichž se po uložení do půdy zabetonuje dno, vyplní se štěrkopísky a na povrchu se vytvoří železobetonová deska, na kterou se uloží nosná konstrukce. Používají se při velkých zatíženích a velkých hloubkách. Třetím typem jsou komory - podobné studně, mají však čtvercový nebo obdélníkový průřez a používají se při zakládání staveb pod vodou.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na základy stavby?

  Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří...
více…

Jak na návrh konstrukce základů?

  Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému...
více…

Návrhy a kritéria zakládání staveb

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných svislých konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…