Co jsou pásové základy?

Pásové základy se navrhují zejména pod svislé nosné stěny, příčky od tloušťky 150 mm, pod schody a komíny. V České republice je většina rodinných domů založena právě tímto klasickým způsobem. V některých případech jsou pásy i pod sloupy, neboť při návrhu patkového základu vycházejí vzdálenosti mezi jednotlivými patkami příliš malé. Šířka základových pásů vychází z tloušťky zdiva. Pás musí být rozšířen na každou stranu zdi o 100 až 150 mm. Při zhotovení je potřebné menší množství hmoty v porovnání se základovou deskou. Zakládání na pásech však nemusí být vždy výhodné. V méně únosných zeminách by musel být pás velmi široký, aby bezpečně přenesl zatížení do půdy. Tehdy je výhodnější navrhnout základovou desku. V sypkých zeminách se pásový základ vytváří pomocí bednění, protože při výkopu rýhy pro základ se boční stěny zasypávají. Pásy, které jsou na sebe kolmé a navzájem jsou spojené, vytvářejí základové rošty. Základové pásy a rošty se používají zejména při nižších budovách se stěnovým nosným systémem.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na základy stavby?

  Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří...
více…

Jak na návrh konstrukce základů?

  Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému...
více…

Návrhy a kritéria zakládání staveb

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných svislých konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…